Steeds meer bedrijven willen investeren in een meer duurzame en schonere toekomst. Sommige investeringen komen hierbij in aanmerking voor een aantrekkelijke vorm van financiering middels een Groenlening. Om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt is naast de kredietbeoordeling door de bank ook het type investeringsproject van belang.

Wat is de ABN AMRO Groenlening?

De ABN AMRO Groenlening (pdf, 3MB) is een lening om een duurzame investering mee te doen. Voorbeelden van duurzame investeringen zijn:

 • Groen label kassen en duurzame melkveehouderij
 • Duurzame grondstoffen, terugwinning en hergebruik van materiaal
 • Duurzame energie (zonnepanelen, aardwarmte, warmte- en/of koudeopslag en windenergie) en energiebesparing

De ABN AMRO Groenlening wordt verstrekt door de ABN AMRO Groenbank, op basis van de ‘Groenregeling’. Om een ABN AMRO Groenlening te krijgen is er altijd een 'Groenverklaring' nodig. Een Groenverklaring kan overigens alleen worden aangevraagd in combinatie met een ABN AMRO Groenlening. 

ABN AMRO Groenbank B.V. (de ABN AMRO Groenbank) is een 100 % dochter van ABN AMRO Bank N.V. Het doel van de ABN AMRO Groenbank is om duurzame en groene investeringen (ook wel groenprojecten genoemd) te financieren, gebaseerd op de Groenregeling.

Wat is de Groenregeling?

Met de Groenregeling wordt de ‘Regeling groenprojecten 2016’ bedoeld. De overheid wil duurzame investeringen stimuleren. Particuliere klanten die bij de ABN AMRO Groenbank 'groen' sparen nemen genoegen met minder rente, maar profiteren wel van belastingvoordeel. Vervolgens kan de ABN AMRO Groenbank met dit ‘groene’ geld andere klanten helpen met het gunstig financieren van duurzame investeringen door middel van het fundingvoordeel (ook wel ‘rentekorting’ genoemd) dat voortvloeit uit deze groene spaartegoeden.

Wat is een Groenverklaring?

Een voorwaarde voor een Groenlening is het hebben van een Groenverklaring. Om deze verklaring te krijgen moet de investering voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan vermeld in de Groenregeling. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier zijn geen kosten aan verbonden. De RVO beoordeelt de investering en na een positieve beoordeling geeft de RVO de Groenverklaring af. U ontvangt ook een afschrift van de Groenverklaring. De behandeltijd bij RVO is gemiddeld negen weken.

Hoe vraagt u een Groenverklaring aan?

Voor de aanvraag van een Groenverklaring moet u bij de ABN AMRO Groenbank een projectplan met een investeringsplan indienen. Daar staat tenminste het volgende in beschreven:

 • het project
 • de verwachte milieuverdienste
 • de benodigde financiering
 • het verwachte rendement en risico’s

Voor meer informatie over de aanvraag van een Groenverklaring en de eisen die daaraan gesteld worden kunt u ook de website van RVO raadplegen of een subsidie-adviseur inschakelen.

Als de overheid een Groenverklaring heeft afgegeven voor een duurzame investering dan kunt u in sommige situaties ook gebruik maken van diverse fiscale regelingen, zoals de MIA (Milieu investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Dit kan in bepaalde gevallen resulteren in een dubbel voordeel: rentekorting en fiscaal voordeel.

Wat betaalt u voor een Groenlening?

U betaalt een vast rentepercentage gedurende de looptijd van de Groenlening. Wij trekken het fundingvoordeel (ook wel ‘rentekorting’ genoemd) van het rentepercentage af.

U betaalt ook kosten voor uw lening in de vorm van provisies en andere kosten.

Voordelen

 • Een lager tarief; u profiteert van een ‘fundingvoordeel’, ook wel ‘rentekorting’ genoemd.
 • Daarnaast kan de Groenverklaring u helpen toegang te krijgen tot bepaalde fiscale voordelen zoals de MIA en de VAMIL. Voor meer informatie over uw specifieke situatie ten aanzien van deze fiscale voordelen dient u contact op te nemen met uw belastingadviseur of uw belastinginspecteur.
 • U betaalt een vast rentepercentage gedurende de looptijd.
 • Aan het eind van de looptijd heeft u de lening en de rente helemaal terugbetaald. En alle provisies en kosten betaald. Hier kunt u uw bedrijfsvoering op afstemmen.

Aandachtspunten

 • Als u vervroegd wilt aflossen, dan kan het zijn dat u daarvoor een vergoeding betaalt als de bank door de vervroegde aflossing kosten maakt of doordat zij rente misloopt.
 • Mocht de Groenregeling stoppen, dan vervalt ook de rentekorting.

Meer weten over Groenlening?

Neem contact met ons op via mail of telefoon

Neem contact op