Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

SEPA downloads

Informatie en downloads die u helpen bij overboekingen, incasso en rapportage

Nieuwe SEPA bestandsformaten

De startdatum voor het gebruik van het nieuwe bestandsformaat voor het aanleveren van overboekingsbatches en incassobatches is nu 18 maart 2024. Dit is een besluit van de Europese organisatie die verantwoordelijk is voor het SEPA betalingsverkeer. Wij adviseren u om zo snel mogelijk over te stappen op het nieuwe formaat. Voorlopig kunt u het huidige bestandsformaat nog wel blijven gebruiken. Zie voor meer informatie over de formaten de Implementation Guidelines en ABN AMRO Addenda. 

 

Gestructureerde adresgegevens 

Vanaf 23 november 2025 moet u adresgegevens van de ontvanger of geïncasseerde op een gestructureerde manier aanleveren. Dit kan zowel in het huidige als in het nieuwe bestandsformaat. Controleer of de adresgegevens al op een gestructureerde manier in uw (boekhoud)systeem worden opgeslagen. Als dat nog niet het geval is, raden we u aan om dit ruim op tijd in orde te maken. 

Het aanleveren van adresgegevens is alleen verplicht bij overboekingen naar of incasso’s vanuit een SEPA-land dat geen onderdeel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Bij overboekingen worden uw eigen adresgegevens automatisch door ons toegevoegd als dat verplicht is. U mag de adresgegevens van de ontvanger meegeven, maar dit is in geen enkele situatie verplicht. Als u wilt incasseren van een rekening in een SEPA-land buiten de Europese Economische Ruimte, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, moet u zelf de adresgegevens van de geïncasseerde aanleveren. Doet u dit niet, dan kan de bank van de geïncasseerde de incassotransactie afkeuren.

 

SEPA en non-SEPA bestanden testen

Snel en eenvoudig via Swift MyStandards

Test uw SEPA bestanden met overboekings- of incassobatches en uw non-SEPA bestanden met overboekingen via Swift MyStandards vóórdat u ze bij ons aanlevert.

 

SEPA Incasso

Voorwaarden en voorschriften

Als u een SEPA-incassocontract met ons afsluit, zijn de Voorwaarden SEPA Incasso en de Voorschriften SEPA Incasso van toepassing.

Implementation Guidelines en addendum

SEPA-incasso's levert u aan in een PAIN-bestand (XML). Vanaf 18 maart 2024 kunt u hiervoor het nieuwe bestandsformaat pain.008.001.08 gebruiken. Het huidige formaat pain.008.001.02 kunt u voorlopig ook blijven gebruiken. De Betaalvereniging Nederland heeft voor beide formaten 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Meer weten over hoe u kunt starten met Digitaal Incassomachtigen? Alle stappen die u moet doorlopen vindt u in de Implementatiehandleiding ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen. 

SEPA-incasso: weigeren, annuleren of terugboeken

De Nederlandse banken hebben een lijst beschikbaar gesteld met uitleg over het weigeren, annuleren of terugboeken van incasso's (R-transacties). Hierin vindt u ook een overzicht van de afkeurredenen ('reason codes') die daarbij horen. Daarnaast leest u welke vervolgactie u kunt ondernemen.

Overzicht R-transacties

Afkeuring bij onvoldoende saldo

Als uw klant onvoldoende saldo heeft op het moment dat de incasso van zijn rekening moet worden afgeschreven, wordt de incasso afgekeurd. Dat kan meteen gebeuren, maar dat kan ook een paar dagen duren. Als het saldo op de rekening in de tussentijd weer voldoende is, kan de incasso toch nog van de rekening worden afgeschreven. De werkwijze verschilt per bank. Daarom hebben de Nederlandse banken een overzicht beschikbaar gesteld met uitleg over de afkeuring bij onvoldoende saldo. 

 

SEPA-overboeking

Implementation Guidelines en addendum

SEPA-overboekingsbatches levert u aan in een PAIN-bestand (XML). Vanaf 18 maart 2024 kunt u hiervoor het nieuwe bestandsformaat pain.001.001.09 gebruiken. Het huidige formaat pain.001.001.03 kunt u voorlopig ook blijven gebruiken. De Betaalvereniging Nederland heeft voor beide formaten 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

Betaalinstructie

Wilt u de betaalgegevens duidelijk en overzichtelijk op uw papieren of digitale factuur zetten? Dan is de Betaalinstructie misschien een handig hulpmiddel.

Een ander eenvoudig alternatief is Tikkie voor Bedrijven.

 

Betalingskenmerk

Wij adviseren u om op uw facturen een betalingskenmerk te vermelden. U kunt de automatische verwerking van inkomende overboekingen in uw (boekhoud)systeem dan inrichten op dit betalingskenmerk. U heeft diverse mogelijkheden voor een betalingskenmerk: 

 • Uw eigen betalingskenmerk
  U bepaalt zelf hoe het betalingskenmerk eruit ziet. Wanneer de betaler dit kenmerk invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren vindt er geen controle op juistheid plaats. In de CAMT.053-rapportage vindt u het betalingskenmerk dan terug in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. 
 • Het Nederlandse betalingskenmerk
  Dit betalingskenmerk kent een vaste opbouw en er zit een controlegetal in. Wanneer de betaler dit kenmerk invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren, wordt het gecontroleerd op juistheid. Dat voorkomt typefouten en vereenvoudigt de automatische verwerking in uw (boekhoud)systeem. Een correct betalingskenmerk wordt in de CAMT.053-rapportage gemeld in het veld ‘Structured Remittance Information’, een onjuist kenmerk in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. Lees de specificaties van het Nederlandse betalingskenmerk
 • Het ISO-betalingskenmerk
  Dit is een internationaal gebruikt betalingskenmerk met een vaste opbouw en een controlegetal. De Nederlandse banken controleren ook dit kenmerk op juistheid als de betaler het invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren. Een correct betalingskenmerk wordt in de CAMT.053-rapportage gemeld in het veld ‘Structured Remittance Information’, een onjuist kenmerk in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. Lees de specificaties van het ISO-betalingskenmerk.
 

SEPA Rapportage

Richtlijnen CAMT-rapportageformaat

Het CAMT-rapportageformaat bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. De Nederlandse Betaalvereniging heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast het addendum van ABN AMRO. 

Geen adresgegevens in CAMT.053
U ontvangt bij inkomende SEPA overboekingen geen adres- en woonplaatsgegevens van de betaler. Dit is vanuit privacy wet- en regelgeving namelijk niet toegestaan. Wij adviseren u om voor de automatische verwerking van inkomende boekingen in uw (boekhoud)systeem een betalingskenmerk te gebruiken. Lees meer over de verschillende betalingskenmerken.

U bent niet verplicht om het CAMT-rapportageformaat te gebruiken. ABN AMRO blijft het gebruik van MT940 en MT942 ondersteunen.

 

Voorkom afkeuringen van uw SEPA-batches

Zorg voor de juiste tags

Alle SEPA overboekings- en incassobatches moeten de juiste velden ('tags') bevatten. Bij veel batches ontbreken de velden:

 • 'Control Sum' ('CtrlSum', totaal bedrag)
 • 'Number of Transactions' ('NbOfTxs', aantal transacties)
Dit kan zowel op bestand- als op batchniveau zijn. Of deze velden bevatten een onjuiste waarde. Als u een bestand en/of batch aanlevert waarin deze velden ontbreken of onjuist zijn, ziet u een waarschuwing. Pas dan zo snel mogelijk uw bestand en/of batch aan. Binnenkort worden onjuiste bestanden en/of batches altijd afgekeurd.

Zorg voor de juiste bestandsgrootte (maximaal 10 mb)

Let op: het bestand dat u aanlevert mag niet groter zijn dan 10 mb. Heeft u een batch die groter is dan deze maximale bestandsgrootte? Knip uw bestand dan op in kleinere batches.

Machtigingen SEPA Incasso

 

Incassant

Voor de SEPA Incasso Algemeen en Bedrijven (B2B) kunt u zelf een machtigingsformulier ontwerpen. De machtiging moet een aantal vaste invulmogelijkheden en de verplichte toestemmingstekst bevatten. Voor de SEPA Incasso Algemeen kunt u ook gebruikmaken van standaard machtigingsformulieren, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd. 

Voorbeelden vindt u hieronder. Ook is er een 'certified PDF'-versie die u kunt gebruiken voor een mail-merge.

Bij de SEPA Incasso Bedrijven moet de debiteur zijn machtiging laten registreren bij zijn eigen bank. 

Als de gegevens van een machtiging SEPA Incasso Algemeen wijzigen, kijk dan in dit overzicht wat u moet doen.

Een wijziging van uw incassant-ID is niet altijd noodzakelijk. Lees hier in welke situaties u uw incassant_ID kunt blijven gebruiken.

Geïncasseerde

Als geïncasseerde kunt u een machtiging verstrekken aan bedrijven of instellingen in Nederland of in één van de overige SEPA landen. U stuurt de machtiging naar de incassant. Wilt u een machtiging verstrekken voor een SEPA Incasso Bedrijven? Bij deze incassovariant heeft u géén terugboekingsrecht. Als extra controle moet u daarom de gegevens van uw machtiging ook laten registreren bij ABN AMRO.