SEPA downloads

Over SEPA is veel informatie beschikbaar. Op deze pagina leest u alles over SEPA en vindt u downloads die u helpen bij de incasso.

 

Voorkom afkeuringen van uw SEPA-batches

Alle SEPA betaal- en incassobatches moeten de juiste velden ('tags') bevatten. Bij veel batches ontbreken de velden:

 • 'Control Sum' ('CtrlSum', totaal bedrag)
 • 'Number of Transactions' ('NbOfTxs', aantal transacties) op bestand- en/of batchniveau. 
Of deze velden bevatten een onjuiste waarde. Als u een bestand en/of batch aanlevert waarin deze velden ontbreken of onjuist zijn, ziet u een waarschuwing. Pas dan zo snel mogelijk uw bestand en/of batch aan. Binnenkort worden onjuiste bestanden en/of batches altijd afgekeurd.

SEPA-incasso: Implementation Guidelines en addendum

SEPA-incasso's levert u aan in een PAIN-bestand (XML). De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

SEPA-incasso: voorwaarden en voorschriften

Als u een SEPA-incassocontract met ons afsluit, zijn de Voorwaarden SEPA Incasso en de Voorschriften SEPA Incasso van toepassing.

SEPA-incasso: machtigingen (incassant)

Voor de SEPA Incasso Algemeen en Bedrijven (B2B) kunt u zelf een machtigingsformulier ontwerpen. Voorbeeldformulieren vindt u hieronder. Het formulier moet een aantal vaste invulmogelijkheden bevatten. Voor de SEPA Incasso Algemeen kunt u ook gebruikmaken van standaard machtigingsformulieren, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd. 

Hieronder vindt u hiervan een voorbeeld. Ook is er een 'certified PDF'-versie die u kunt gebruiken voor een mail-merge. Bij de SEPA Incasso Bedrijven moet de debiteur zijn machtiging laten registreren bij zijn eigen bank. Klik op de link hieronder om te weten wat u moet doen.

Als de gegevens van een machtiging SEPA Incasso Algemeen wijzigen, kijk dan in dit overzicht wat u moet doen.

Een wijziging van uw incassant-ID is niet altijd noodzakelijk. Lees hier in welke situaties u uw incassant_ID kunt blijven gebruiken.

SEPA-incasso: machtigingen (geïncasseerde)

Als geïncasseerde kunt u een machtiging verstrekken aan bedrijven of instellingen in Nederland of in één van de overige SEPA landen. U stuurt de machtiging naar de incassant. Wilt u een machtiging verstrekken voor een SEPA Incasso Bedrijven? Bij deze incassovariant heeft u géén terugboekingsrecht. Als extra controle moet u daarom de gegevens van uw machtiging ook laten registreren bij ABN AMRO. Via de onderstaande link leest u wat u moet doen.

SEPA-incasso: weigeren, annuleren of terugboeken

De Nederlandse banken hebben een lijst beschikbaar gesteld met uitleg over de SEPA-incasso R-transacties (weigeren, annuleren of terugboeken van incasso's) die zij gebruiken. Hierin vindt u ook een overzicht van de afkeurredenen die daarbij horen. Daarnaast leest u welke vervolgactie u kunt ondernemen.

Overzicht R-transacties

SEPA-overboeking: Implementation Guidelines en addendum

SEPA-overboekingen levert u aan in een PAIN-bestand (XML). De Betaalvereniging Nederland heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast ons addendum.

Let op: van de guidelines en het addendum zijn 2 versies beschikbaar. Een versie vanaf november 2017 en een versie vanaf november 2015. We raden u aan de meest actuele versie te gebruiken maar we ondersteunen voorlopig beide versies.

IBAN-acceptgiro: voorwaarden

De IBAN-acceptgiro kent twee varianten: A/S en C. Hieronder vindt u de voorwaarden die op beide varianten van toepassing zijn.

IBAN-Acceptgiro: wijziging digitale acceptgiro’s

Uw klanten betalen een IBAN-Acceptgiro vaak via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren. Dit noemen we een digitale acceptgiro. Vanaf 9 juni 2018 worden digitale acceptgiro’s als gewone overboekingen verwerkt. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over deze wijziging.

Betaalinstructie
Wilt u geen IBAN-Acceptgiro (meer) gebruiken? Dan is de Betaalinstructie misschien een handig hulpmiddel. Hiermee zet u de betaalgegevens duidelijk en overzichtelijk op uw papieren of digitale factuur.

Richtlijnen CAMT-rapportageformaat

Het CAMT-rapportageformaat bevat gedetailleerde informatie over SEPA-transacties. De Nederlandse Betaalvereniging heeft hiervoor 'Implementation Guidelines' opgesteld. Raadpleeg daarnaast het addendum van ABN AMRO. 

Geen adresgegevens meer in CAMT.053
Per 10 december 2018 wijzigt de inhoud van de CAMT.053-rapportage: u ontvangt dan bij inkomende SEPA overboekingen geen adres- en woonplaatsgegevens van de betaler meer. Dit is vanuit privacy wet- en regelgeving namelijk niet toegestaan. Wij adviseren u om voor de automatische verwerking van inkomende boekingen in uw (boekhoud)systeem een betalingskenmerk te gebruiken. Lees meer over de verschillende betalingskenmerken.

U bent niet verplicht om het CAMT-rapportageformaat te gebruiken. ABN AMRO blijft het gebruik van MT940 en MT942 ondersteunen.

Betalingskenmerk

Wij adviseren u om op uw facturen een betalingskenmerk te vermelden. U kunt de automatische verwerking van inkomende overboekingen in uw (boekhoud)systeem dan inrichten op dit betalingskenmerk. U heeft diverse mogelijkheden voor een betalingskenmerk: 

 • Uw eigen betalingskenmerk
  U bepaalt zelf hoe het betalingskenmerk eruit ziet. Wanneer de betaler dit kenmerk invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren vindt er geen controle op juistheid plaats. In de CAMT.053-rapportage vindt u het betalingskenmerk dan terug in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. 
 • Het Nederlandse betalingskenmerk
  Dit betalingskenmerk kent een vaste opbouw en er zit een controlegetal in. Wanneer de betaler dit kenmerk invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren, wordt het gecontroleerd op juistheid. Dat voorkomt typefouten en vereenvoudigt de automatische verwerking in uw (boekhoud)systeem. Een correct betalingskenmerk wordt in de CAMT.053-rapportage gemeld in het veld ‘Structured Remittance Information’, een onjuist kenmerk in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. Lees de specificaties van het Nederlandse betalingskenmerk
 • Het ISO-betalingskenmerk
  Dit is een internationaal gebruikt betalingskenmerk met een vaste opbouw en een controlegetal. De Nederlandse banken controleren ook dit kenmerk op juistheid als de betaler het invoert bij een betaling via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren. Een correct betalingskenmerk wordt in de CAMT.053-rapportage gemeld in het veld ‘Structured Remittance Information’, een onjuist kenmerk in het veld ‘Unstructured Remittance Information’. Lees de specificaties van het ISO-betalingskenmerk.

SEPA-verschillen in Europa

In de landen die tot het SEPA-gebied behoren, gaat betalen en incasseren op dezelfde manier. Toch zijn er soms verschillen in betaalmethodes. Deze worden toegelicht in de brochure die u hieronder kunt downloaden.