SEPA machtiging registreren, wijzigen of intrekken

Als u geïncasseerd wordt met de SEPA Incasso Bedrijven moet u 2 dingen doen:

 

Stap 1: een nieuwe machtiging ondertekenen

 • U ontvangt het machtigingsformulier van de incassant. U ondertekent dit formulier en u stuurt het terug naar de incassant.

Stap 2: de machtiging registreren bij ABN AMRO

 • Om de machtiging bij ABN AMRO te registreren vult u het registratieformulier van ABN AMRO in. U stuurt dit naar het adres dat op het formulier staat. Dit formulier is alleen voor klanten van ABN AMRO.
 • Het kan zijn dat u van de incassant een formulier ontvangt om de machtiging bij uw bank te registreren. In dat geval accepteert ABN AMRO alleen het registratieformulier van de gezamenlijke Nederlandse banken. Volg hierbij de instructies van uw incassant.
 • In beide gevallen stuurt u het formulier naar dit adres:
  ABN AMRO PCC Operations
  Antwoordnummer 39360
  1090 WC Amsterdam
  Paccode AA8431
 • Let op: de machtiging en het registratieformulier moeten beide ondertekend worden door diegene die als tekenbevoegd geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Zorg er daarom voor dat de juiste tekenbevoegde bij de bank bekend is en dat zijn/haar handtekening bij ABN AMRO is vastgelegd.
 • U kunt registratieformulier van ABN AMRO ook gebruiken voor het intrekken of wijzigen van een geregistreerde machtiging. Dat kan niet met het formulier van de gezamenlijke Nederlandse banken.
 • ABN AMRO accepteert alleen het registratieformulier van ABN AMRO en het registratieformulier van de gezamenlijke Nederlandse banken. Andere formulieren kunnen niet worden verwerkt en worden naar u teruggestuurd.

Van bank veranderen

Als u van bank verandert, registreert u de gegevens van de machtiging bij uw nieuwe bank. Daarna trekt u de machtiging die bij ABN AMRO is geregistreerd in.

Machtiging intrekken

Wilt u niet langer dat een specifieke incassant bedragen incasseert met de SEPA Incasso Bedrijven? Of verandert u van bank? Trek dan de machtigingsregistratie in bij uw bank en informeer de incassant. Het intrekken van de machtigingsregistratie kan met hetzelfde formulier waarmee u de machtiging bij ABN AMRO registreerde.

Let op: het formulier van de gezamenlijke Nederlandse banken kunt u hiervoor niet gebruiken.