Ontwerp machtigingsformulier

U kunt het machtigingsformulier voor de SEPA-incasso zelf ontwerpen. Het moet minstens de volgende invulmogelijkheden en de verplichte toestemmingstekst bevatten:

 1. Het woord SEPA in de titel van de machtiging

  Bijvoorbeeld: Doorlopende SEPA-machtiging (Bedrijven) of Eenmalige SEPA-machtiging (Bedrijven).

 2. Uw bedrijfsnaam en volledige adres, inclusief woonplaats en land

 3. Uw incassant-ID

  Dit ontvangt u bij het afsluiten van een SEPA-incassocontract.

 4. Het kenmerk van de machtiging

  Dit mag u zelf toekennen en moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Het moet uniek zijn in combinatie met het incassant-ID.
  • Het mag niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek).

  Let op: u moet aan elke individuele machtiging een ander kenmerk toevoegen.

 5. De verplichte toestemmingstekst

  De toestemmingstekst waarin staat dat de geïncasseerde u en zijn bank autoriseert om van zijn bankrekening te incasseren. Raadpleeg de Voorschriften SEPA Incasso voor de verplichte toestemmingstekst.

  Daarin wordt voor SEPA Incasso Algemeen ook de terugboekingstermijn vermeld. En voor SEPA Incasso Bedrijven wordt daarin duidelijk gemaakt dat de geïncasseerde geen recht tot terugboeken heeft, maar de incasso wel mag weigeren tot en met de dag dat deze van zijn rekening wordt afgeschreven. 

 6. Gegevens van de geïncasseerde

  • Naam van de geïncasseerde.

  • Adres, inclusief woonplaats en land, van de geïncasseerde (alleen verplicht als u of de geïncasseerde gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte).

  • De IBAN (rekeningnummer) van de geïncasseerde.

  • Plaats en datum van ondertekening.

  • Handtekening van de geïncasseerde.

 7. Een machtiging moet duidelijk gescheiden zijn van de andere tekst op het formulier. Het mag bijvoorbeeld niet alleen deel uitmaken van de voorwaarden van een contract.

  Een machtiging bevat fraudegevoelige gegevens. Verstuur daarom met het machtigingsformulier een retourenvelop mee en vraag uw klant om het machtigingsformulier in de gesloten envelop terug te sturen.

 

Standaard machtigingsformulieren

Als u zelf geen machtigingsformulier wilt ontwerpen, kunt u de standaard machtigingsformulieren gebruiken, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd. Hieronder vindt u hiervan een voorbeeld. Er is ook een 'certified PDF'-versie die u kunt gebruiken voor een .

 

Bewaartermijn machtigingen

Elke machtiging moet u tot 14 maanden na uitvoering van de laatste incassotransactie bewaren. De machtiging vervalt als u gedurende 36 maanden geen SEPA-incassotransactie doet. Wilt u daarna opnieuw incasseren? Dan moet uw klant een nieuwe machtiging tekenen.