Klimaatadaptatieondernemers zeer positief over de toekomst
Rapport: Bouw

Klimaatadaptatieondernemers zeer positief over de toekomst

Klimaatadaptatieondernemers - bedrijven die goederen en diensten verkopen waarmee de gevolgen van klimaatverandering worden verzacht - zijn zeer positief over de toekomst. Zo verwachten vier op de tien bedrijven in de komende drie jaar meer dan 20 procent omzetgroei per jaar te realiseren. Effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen of juist perioden van extreme droogte, zullen zich steeds vaker manifesteren.

Deze veranderingen kunnen zorgen voor verlies aan welvaart en welzijn, bijvoorbeeld doordat oogsten mislukken. Bedrijven die met producten of diensten kunnen zorgen dat deze verliezen worden geminimaliseerd of zelfs omgezet in winst, winnen volgens ABN AMRO terrein. Zo geloven vooral bedrijven die wereldwijd materiële klimaatadaptatie-oplossingen aanbieden dat hun omzet sterk zal groeien. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat ABN AMRO heeft verricht onder 120 bedrijven die actief in zijn in deze markt.

Meeste oplossingen gericht op bestrijding wateroverlast

In hun producten- en dienstenaanbod spelen veruit de meeste bedrijven in op wateroverlast die door klimaatverandering wordt veroorzaakt, gevolgd door hitte, aantasting van de biodiversiteit en de groeiende kans op overstromingen. Veel oplossingen hebben een multifunctioneel karakter. Zo helpt een stadsdaktuin tegen watertekorten, maar óók tegen wateroverlast, hitte en het afnemen van de biodiversiteit. De meeste klimaatadaptatiebedrijven verkopen materiële producten, zoals waterdoorlatende tegels en vloeren, ondergrondse regenwaterreservoirs, dak- en geveltuinen, natuurlijke waterzuiveringssystemen en systemen voor de koeling van gebouwen. Het optimisme van klimaatadaptatieondernemers is ook zichtbaar in de behoefte aan subsidie. Op dit moment verkopen vier op de tien bedrijven producten en diensten waarvan de aankoop in meer of mindere mate gesubsidieerd is. Dit daalt naar verwachting over drie jaar naar twee op de tien bedrijven.

Ondernemers geloven in marktpotentie bedrijf

Klimaatverandering is een onomkeerbare ontwikkeling. Op den duur zal dit niet alleen gevolgen hebben voor de natuur en onze leefomgeving, maar ook voor de welvaart en het welzijn van burgers en ondernemingen. "Door klimaatverandering neemt ook in ons land de kans op wateroverlast toe, verslechtert de oppervlaktewaterkwaliteit en raken ecosystemen uit balans, doordat plant- en diersoorten verdwijnen of juist opkomen. De overheid, bedrijven en burgers zullen zich moeten aanpassen aan deze effecten van klimaatverandering", vertelt Loek Caris, Sectoreconoom Thema’s van ABN AMRO. "Er zal een steeds grotere behoefte ontstaan aan producten waarmee deze gevolgen kunnen worden geminimaliseerd. Er is gelukkig een steeds grotere groep ondernemers die bereid is een zeker risico te nemen vanuit de overtuiging dat deze nieuwe markt een grote potentie heeft."

Samenvattend

  • Vooral internationaal georiënteerde bedrijven zien groeikansen
  • Oplossingen met name gericht op voorkomen wateroverlast en hitteschade
  • Ondernemers bereid nu risico’s te nemen om later groei te verzilveren

Meer informatie

Lees het volledige rapport 'Klimaatadaptatie - een verkenning van de markt (pdf, 4MB)'.