Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Laten beleggen op uw manier

 • Persoonlijke aandacht
 • Expertise
 • Bekroonde diensten

Ga geheel vrijblijvend in gesprek met een vermogensbeheerder

Wilt u het beheer van uw vermogen overlaten aan specialisten? Volgens uw wensen, en op een manier die bij u past? Met vermogensbeheer laat u uw vermogen beleggen volgens uw risicoprofiel, met een optimaal gespreide portefeuille. Belangrijk: beleggen is iets voor de langere termijn en dat brengt risico's met zich mee.

Goed om te weten: een gesprek met een vermogensbeheerder kan ook via Beeldbankieren.

Finner Beoordeling Vermogensbeheer 5 sterren 2021 | ABN AMRO MeesPierson

Wat kunt u met Vermogensbeheer verwachten?

Icoon laptop

Persoonlijke aandacht

U heeft contact met uw eigen vermogensspecialist met wie u uw financiële situatie en uw beleggingen bespreekt.

Aandeel

Expertise

Uw geld wordt belegd door een team van experts, die dag in en dag uit wereldwijd de beurzen monitoren.

Icon ABN AMRO MeesPierson

Bekroonde diensten

ABN AMRO is veruit de grootste Vermogensbeheerder voor particulieren in Nederland, met een schat aan ervaring.

Welk mandaat past bij uw wensen?

Ankeiler

ESG Fondsen Mandaat

 • U belegt in innovatieve bedrijven die voorlopen in hun sector
 • Invloed op een betere wereld
 • Rendementen zijn bijna gelijk aan die van traditionele beleggingen
Ankeiler

ESG Beleggen Mandaat

 • Beleggen in duurzame toekomst
 • Overzichtelijke portefeuille
 • Duidelijke keuzes, heldere doelen
Ankeiler

Comfort Inkomsten Mandaat

 • Uitkering als extra inkomstenbron
 • Beleggen met focus op dividenduitkeringen
 • Optimaal gespreid
Multi Manager Mandaat

Multi Manager Mandaat

 • Breed investeren in wereldwijd gerenommeerde fondshuizen en thematische fondsen
 • Met een scherp oog voor duurzaamheid 
 • Gunstige tarieven
ABN AMRO

Klassiek Mandaat

 • Herkenbare portefeuille
 • Langetermijnaanpak
 • Beleggen in individuele aandelen
Speciaal mandaat

Special Mandates

 • Specifieke eisen aan het beheer van uw beleggingsportefeuille
 • Gemak en transparantie
 • Actief en professioneel beheer van uw beleggingsportefeuille
Uw vermogensbeheerder

Uw vermogensbeheerder neemt de tijd voor u

Uw vermogen wordt beheerd door een team van beleggingsexperts. Uw vermogensbeheerder heeft nauw contact met het team. Heeft u een vraag of wilt u weten hoe uw beleggingen ervoor staan? Uw vermogensbeheerder neemt graag de tijd voor u. Zo heeft u geen omkijken naar uw beleggingen, maar wel altijd inzicht en controle.

Uw beleggingsportefeuille

Risico scan

Beheer van uw portefeuille

 • Uw portefeuille altijd goed gespreid dankzij actieve verdeling en zorgvuldige selectie.
 • Uw portefeuille wordt dagelijks getoetst aan het beleid en de ontwikkelingen op financiële markten.
 • Actief risicobeheer zodat u nooit méér risico loopt dan vooraf is afgesproken.
Aandeel

Inzicht in rendement

 • Vergelijk het rendement van uw beleggingsportefeuille met de benchmark die we met u zijn overeengekomen.
 • De benchmark dient als maatstaf op basis van uw risicoprofiel en mandaat, met een vast percentage in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.
 • Met de benchmark heeft u een objectieve norm om het rendement van uw beleggingsportefeuille tegen af te zetten.
 • Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
Mobiel ok vinkje

Altijd op de hoogte

 • Met Internet Bankieren en de ABN AMRO app heeft u altijd en overal inzicht in uw portefeuille.
 • U ontvangt iedere maand een digitaal beheerbulletin met een toelichting op het gevoerde beleid.
 • U kunt altijd contact opnemen met uw vermogensbeheerder.
Man typt op tablet

Vermogensdashboard

In het Vermogensdashboard heeft u in één oogopslag inzicht in uw portefeuille en de koersresultaten. U ziet het totaalvermogen, maar kunt ook de individuele instrumenten inclusief daarbij behorende resultaten zien. Het Vermogensdashboard is eenvoudig te bedienen.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is vermogensbeheer?
 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.
Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.
Kosten

De kosten verschillen per mandaat. Kijk voor de kosten op de pagina van het Duurzaam Fondsen Mandaat, het Duurzaam Beleggen Mandaat, het Multi Manager Mandaat, het Comfort Inkomsten Mandaat, het Klassiek Mandaat of Special Mandates.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep'

Inzicht in het belegd vermogen

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage 
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online 
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave 
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief 
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie 
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.
Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle mandaten. Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit. 

Wilt u duurzaam beleggen binnen Vermogensbeheer? Kijk dan naar de mogelijkheden van het Duurzaam Fondsen Mandaat en het Duurzaam Beleggen Mandaat.

Storten, opnemen en stoppen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de lange termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Let u wel op de ondergrens (minimale belegging) van uw mandaat. Stortingen en opnames kunnen van invloed zijn op het halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw Vermogensbeheerder. U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

Meer informatie en voorwaarden

Voor wie is vermogensbeheer?

 • U wilt beleggen voor een langere termijn.
 • U wilt geen omkijken hebben naar uw beleggingen.
 • U wilt uw vermogen actief laten beleggen door experts van de bank.
 • U bent bereid risico te nemen en weet dat u een deel van de inleg kunt verliezen.

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Vermogensbeheerder. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Kosten

De kosten verschillen per mandaat. Kijk voor de kosten op de pagina van het Duurzaam Fondsen Mandaat, het Duurzaam Beleggen Mandaat, het Multi Manager Mandaat, het Comfort Inkomsten Mandaat, het Klassiek Mandaat of Special Mandates.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw Vermogensbeheerder uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Lees meer over het risicoprofiel

Lees de brochure 'Uw risicoprofiel onder de loep'

Inzicht in het belegd vermogen

Diverse informatiebronnen informeren u goed over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw vermogensbeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage 
  De vermogensrapportage geeft ieder kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement.
 • Vermogensrapportage Online 
  Via de beveiligde omgeving van Internet Bankieren 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in uw beleggingsportefeuille. Dat is Vermogensrapportage Online.
 • Fiscale opgave 
  U ontvangt ieder jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. 
 • Digitale nieuwsbrief 
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes.
 • Beleggingsinformatie 
  Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u updates over belangrijke ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk principe van ABN AMRO. Bepaalde beleggingen (producenten van bijvoorbeeld tabak, clusterbommen en landmijnen) zijn volledig uitgesloten voor alle mandaten. Bij 'tabak' is er een verschil tussen de productie van tabak en de verkoop ervan. Het is bij ABN AMRO niet mogelijk te beleggen in producenten van tabak. Maar bedrijven die bijvoorbeeld sigaretten transporteren of supermarkten die tabak verkopen, sluiten we om die reden niet uit. 

Wilt u duurzaam beleggen binnen Vermogensbeheer? Kijk dan naar de mogelijkheden van het Duurzaam Fondsen Mandaat en het Duurzaam Beleggen Mandaat.

Storten, opnemen en stoppen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de lange termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Let u wel op de ondergrens (minimale belegging) van uw mandaat. Stortingen en opnames kunnen van invloed zijn op het halen van uw beleggingsdoelstellingen. Laat u daarbij adviseren door uw Vermogensbeheerder. U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer via een schriftelijk bericht aan ons.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO MeesPierson. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat u overheeft naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico's van beleggen voor u op een rij gezet.

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen 24 uur terug.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen tot 21.00 uur en op zaterdag tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Ian icon

Vrijblijvend kennismaken

Sparren over uw mogelijkheden? Ian en zijn team staan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 voor u klaar om van gedachten te wisselen.

Bel Ian: +31 (0)6 83 62 46 31

Neem contact met ons op

Kalender

Maak een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen 24 uur terug.

Callcenter

Private Assistance

Onze collega's van Private Assistance zijn op werkdagen van 08.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

+31 (0)20 343 43 43
Ian icon

Vrijblijvend kennismaken

Sparren over uw mogelijkheden? Ian en zijn team staan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 voor u klaar om van gedachten te wisselen.

Bel Ian: +31 (0)6 83 62 46 31