Zonne-energie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Met de realisatie van Zonnepark XXL is een grote stap voorwaarts gezet. Meer dan 21.000 zonnepanelen vormen een carport boven de motorparkeerplaats van het  TT Circuit Assen. Zo wordt de beschikbare ruimte optimaal gebruikt, staan 14.000 motoren droog en kan jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit worden geleverd die gelijk staat aan het verbruik van zo'n 2.000 huishoudens. Een dubbelfunctie bij uitstek én een wereldprimeur. Dit bijzondere park is ontstaan dankzij de realisatiekracht en samenwerking van GroenLeven, Bovemij, Drentse Energie Organisatie, Tamoil, TT Circuit Assen en ABN AMRO.

Behoefte Zonnepark XXL

GroenLeven, TT Circuit Assen, de Drentse Energie Organisatie en Tamoil namen het initiatief om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de bouw van het zonnepark. Tezamen met Bovemij en ABN AMRO zijn de handen ineengeslagen om te bekijken wat nodig was om dit financieel en juridisch te realiseren. Dat was niet eenvoudig. Het zonnepark is immers uniek in omvang, locatie, dubbelfunctie en de belangen van de verschillende partijen.

Aanpak en oplossing

ABN AMRO vindt het haar verantwoordelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. Dit doen we onder andere door projecten te financieren die bijdragen aan de transitie. Toen GroenLeven ons benaderde over een mogelijk zonnepark, hebben we direct geadviseerd om sterke partners te zoeken. Met alle betrokken partijen hebben onze financieringsspecialisten op het gebied van duurzaamheidsprojecten een passende financieringsstructuur opgesteld. Wij hopen dat dit zonnepark een katalysator is voor de realisatie van meer zonneparken.

"Ik vind het prachtig dat dankzij een intensieve samenwerking tussen alle partijen dit bijzondere zonnepark is gerealiseerd. Nu wordt de beschikbare ruimte op de motorparkeerplaats optimaal gebruikt voor het opwekken van zonnestroom." —Sytse Bouwer, GroenLeven

Relevante factoren

  • Door Zonnepark XXL zijn TT Circuit Assen en Tamoil benzine pompen energieneutraal geworden en kunnen honderden huishoudens van energie worden voorzien
  • Zonnepark XXL is met nagenoeg 21.000 zonnepanelen één van de grootste zonneparken in Nederland
  • Dit unieke project in Assen vergde soepele samenwerking van vele partijen in Noord Nederland
  • Het zonnepark is ontwikkeld op een terrein dat slechts een deel van het jaar werd gebruikt en nu 100% van de tijd stroom opwekt

Zonne-energie

Zonne-energie speelt een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

meer over zonne-energie