icoon
Crisisregeling BMKB-C

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten

Crisisregeling BMKB-C

 • Tijdelijke liquiditeitssteun door coronavirus (minimaal EUR 10k)
 • Aan te vragen tot 31 december 2021
 • Looptijd maximaal 5 jaar

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C)-regeling en kleine kredieten corona-garantieregeling (KKC) zijn open voor onze huisbankrelaties. Let op: de ondergrens van deze regeling is 10.000 euro.

De regeling maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

icoon

Direct gesprek aanvragen

U kunt via het online formulier een gesprek voor de verruimde BMKB-C kredieten regeling aanvragen. Vul het formulier in zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, uw gesprek aanvraag wordt spoedig in behandeling genomen.

icoon

Voor wie?

De verruimde BMKB-C kredieten regeling is aan te vragen door zakelijke klanten van ABN AMRO. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank. Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming BMKB-C kredieten.

icoon

Veelgestelde vragen

In verband met de coronacrisis krijgen we veel zakelijke vragen over uiteenlopende onderwerpen. Bekijk hier onze speciale veelgestelde vragen-pagina met betrekking tot de coronacrisis.

icoon

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw aanvraag voor een gesprek over deze regeling al in behandeling nemen.

Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons, tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

De huidige BMKB-C regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB-C krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB-C krediet van 16 maart 2020 tot 31 december 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is vier (4) jaar
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​.

U betaalt een garantieprovisie over de hoofdsom van het BMKB krediet. De provisie is afhankelijk van de looptijd van de lening.
Looptijd 1-2 jaar: 2%
Looptijd 2-4 jaar: 3%

Meer informatie over deze regeling .

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector: de BL-C en BL Plus-C. (Zie de volgende vraag). Dit geldt ook voor de sector Visserij– en Aquacultuur.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26.

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoeld als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling geldt voor Land -en Tuinbouwbedrijven, Visserij- en Aquacultuur.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van EUR 1,2 miljoen (EUR 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van EUR 300.000 aan BL-C krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C krediet is 16 kwartalen
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%
 • De borgstelling is 70%
 • U kunt het BL-C krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling .

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur) .

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

ABN AMRO neemt alleen aanvragen voor de verruimde BMKB-C in behandeling van eigen klanten. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank of een andere bank die het product aanbiedt.

 • SBR-rapportage of geconsolideerde jaarcijfers over de afgelopen twee jaar, waarbij 2019 minimaal aanwezig dient te zijn. (Dus 2018, of 2019 en 2020)
 • Bij voorkeur: Aanleveren jaarcijfers via SBR (Standard Business Reporting) is gratis. Uw accountant of boekhouder kan dit voor u doen.
 • Indien aanleveren via SBR niet kan: aanleveren jaarcijfers via PDF-bestand (tijdelijk gratis)
 • Heeft u geen voorlopige of definitieve jaarcijfers 2020? Dan ontvangen wij graag uw interne cijfers over 2020. Dit mag ook een uitdraai zijn vanuit uw boekhoudprogramma.
 • Kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting van alle eigenaren/bestuurders. Dit is dus niet de aanslag, maar de aangifte die u zelf naar de Belastingdienst heeft gestuurd.
 • Uw burgerlijke staat: alleenstaand, samenwonend, geregistreerd partnerschap, gehuwd in gemeenschap van goederen, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Mochten er meerdere aanvragers zijn, dan vragen wij u de burgerlijke staat per aanvrager door te geven.
 • Liquiditeitsbegroting 2021/2022 van uw onderneming. Klik hier om het template te downloaden en in te vullen.
  We raden u ten zeerste aan om bijgaand template te gebruiken voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting. Hier staan alle benodigde gegevens in vermeld en zo kunnen wij uw aanvraag snel verwerken.
 • Specifiek voor bv’s:
 • - Statuten betrokken bv’s.
  - Organogram (bij meerdere bv’s) met daarin de aandeelhouders en aandeelhoudersverhoudingen
 • Specifiek voor vof’s:
 • - Vennootschapscontract of vennootschapsverklaring
  Heeft u die niet? Laat dit dan aan ons weten.

Een liquiditeitsbegroting 2021/2022 van uw onderneming is een van de benodigde documenten voor het aanvragen van een BMKB-C krediet. Met een liquiditeitsbegroting berekent u de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. U geeft zo direct inzicht in uw liquiditeitstekort vanwege het coronavirus en uw verwachte financieringsbehoefte.

We raden u ten zeerste aan om bijgaand template te gebruiken voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting. Hier staan alle benodigde gegevens in vermeld en zo kunnen wij uw aanvraag snel verwerken. Indien nodig kan uw klantadviseur of relatiemanager u verder helpen om het template in te vullen zodra uw aanvraag in behandeling is genomen. Download hier het template liquiditeitsbegroting 2021/2022 .

Heeft u zelf al een liquiditeitsbegroting opgesteld dan mag u ook deze eigen begroting gebruiken. Let er dan wel op dat alle benodigde gegevens zijn ingevuld.

icoon