Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man staat in een kantoor en haalt een brief uit een envelop.

Nodig voor een Kredietaanvraag

Vraagt u een lening aan? Dan hebben we informatie van u nodig. Hoe beter u uw aanvraag voorbereidt, hoe beter en sneller wij u kunnen helpen. Hieronder ziet u welke informatie wij van u nodig kunnen hebben. Als u klant van ons bent, hebben we een deel van de informatie al van u. Overleg dan even met uw contactpersoon wat in uw situatie nog nodig is.

 

Ondernemingsplan (voor starters)

Bestaat uw onderneming korter dan 1 jaar? Dan vragen wij om uw ondernemingsplan. Daarin maakt u duidelijk waarom uw onderneming bestaat. Hoe wilt u geld verdienen? Welke kansen en bedreigingen zijn er? En hoe gaat u daar mee om?

Uw ondernemingsplan bevat in ieder geval:

 • Informatie over u als ondernemer
 • Uw ondernemingsvorm
 • Inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel
 • Het organogram van uw onderneming
 • Het product of de dienst die u levert
 • Uw bedrijfsformule
 • Een analyse van uw markt, afnemers en leveranciers

Definitieve jaarcijfers

Uw intermediair stuurt namens u de balans en de winst- en verliesrekening van uw onderneming van de laatste 2 jaar. Bestaat uw onderneming korter? Stuur ons dan de cijfers die u wel heeft.

Een balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van uw onderneming. De winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Uw intermediair stelt voor u de jaarrekening samen en verstuurt deze aan de bank via Standaard BedrijfsRapportage (SBR).

Wij ontvangen ook graag de balans en de winst- en verliesrekening van dit jaar. Wat dat precies zijn en hoe u aan deze gegevens komt, leest u hierboven.

Welke inkomsten en uitgaven verwacht u de komende 12 maanden voor uw onderneming? Die neemt u op in een liquiditeitsprognose.

 

Financiële onderbouwing van uw aanvraag

Met een exploitatiebegroting voor de komende 2 jaar onderbouwt u uw aanvraag. Een exploitatiebegroting kunt u vergelijken met een winst- en verliesrekening. U kijkt hierin alleen naar de toekomst. U maakt een inschatting van zowel uw kostenposten als uw omzet.

Ingebrachte zekerheden

Als u een financiering aanvraagt, vragen wij soms zekerheden. Deze gebruiken we als onderpand. We verlagen daarmee onze risico’s. Voorbeelden van zekerheden zijn:

 • Hypothecaire inschrijving op onroerend goed
 • Pandrecht op bedrijfsuitrusting
 • Pandrecht op voorraden
 • Pandrecht op debiteuren

Welke en hoeveel zekerheden u in moet brengen, ligt aan uw situatie en de hoogte van uw aanvraag.

Statuten van de onderneming

Heeft u een BV of een NV? Dan ontvangen we graag uw statuten. De statuten zijn wettelijk verplicht. In het document staan het doel en de belangrijkste regels van de onderneming. Een notaris legt de statuten vast. De Kamer van Koophandel registreert de statuten.