Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Bijzonder Beheer

Extra aandacht voor uw financiële situatie en krediet

Wanneer uw bedrijf door een moeilijke periode gaat en de financiële gezondheid vermindert, kunnen we besluiten om uw krediet te laten behandelen door de afdeling Bijzonder Beheer.

 

Wat is Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer is de afdeling die de kredieten met een verhoogd risico behandelt. Vaak gaat het om bedrijven die door een financieel moeilijke periode gaan.

Net als u vinden wij een gezonde financiële situatie van uw bedrijf en uitzicht op continuïteit erg belangrijk, zodat u op tijd aan al uw verplichtingen kunt voldoen.

Waarom behandelt Bijzonder Beheer uw krediet?

Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld omdat rente of aflossingen niet meer op tijd worden betaald. Of omdat er overstanden op de rekening zijn ontstaan. Het kan ook zijn dat de financiële situatie of de vooruitzichten van een bedrijf zorgwekkend zijn geworden, wanneer er verliezen zijn gemaakt, het eigen vermogen onvoldoende is of de markt is veranderd.

Wat gebeurt er bij Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer besteedt extra aandacht aan uw financiële situatie en het krediet dat u bij ons heeft.

Daarnaast kijkt Bijzonder Beheer naar wat er nodig is om het risico dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen te verkleinen.

Wat is Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer is de afdeling die de kredieten met een verhoogd risico behandelt. Vaak gaat het om bedrijven die door een financieel moeilijke periode gaan.

Net als u vinden wij een gezonde financiële situatie van uw bedrijf en uitzicht op continuïteit erg belangrijk, zodat u op tijd aan al uw verplichtingen kunt voldoen.

Waarom behandelt Bijzonder Beheer uw krediet?

Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld omdat rente of aflossingen niet meer op tijd worden betaald. Of omdat er overstanden op de rekening zijn ontstaan. Het kan ook zijn dat de financiële situatie of de vooruitzichten van een bedrijf zorgwekkend zijn geworden, wanneer er verliezen zijn gemaakt, het eigen vermogen onvoldoende is of de markt is veranderd.

Wat gebeurt er bij Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer besteedt extra aandacht aan uw financiële situatie en het krediet dat u bij ons heeft.

Daarnaast kijkt Bijzonder Beheer naar wat er nodig is om het risico dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen te verkleinen.

 

Zo verloopt het begeleidingstraject

De stappen van het begeleidingstraject

 1. Kennismakingsgesprek

  In dit gesprek maken we kennis en bespreken we een aantal belangrijke onderwerpen.

  Na het gesprek ontvangt u van ons een gespreksverslag met daarbij een overzicht van de gemaakte afspraken.

 2. Plan van aanpak

  U maakt een plan van aanpak waarin u aangeeft wat u gaat doen om de financiële situatie van uw bedrijf te verbeteren.
  In dit plan komen ook maatregelen te staan die wij nodig vinden om het kredietrisico te verlagen.

 3. Uitvoering van plan van aanpak en de afgesproken maatregelen

  U voert het plan van aanpak uit. Regelmatig bespreken we uw financiële situatie, mogelijke oplossingen en de vervolgstappen die nodig zijn.

 4. Einde van het begeleidingstraject

  Het begeleidingstraject kan op meerdere manieren eindigen:

  • Vinden we dat het risico van uw krediet voldoende is gedaald? Dan eindigt de behandeling van uw krediet door Bijzonder Beheer.
  • Gaat het risico van uw krediet niet voldoende omlaag? Of is er volgens Bijzonder Beheer niet genoeg zicht op herstel en toekomstperspectief? Dan kunnen we besluiten het krediet te beëindigen.

Veelgestelde vragen

Als het krediet van uw onderneming tijdelijk overgaat naar Bijzonder Beheer, is uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer uw aanspreekpunt voor alles wat met het krediet te maken heeft. Voor al uw andere bankzaken blijft uw contact met de bank zoals het was.

Tijdens het begeleidingstraject brengen wij behandelkosten bij u in rekening. Uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer informeert u hierover. Het kan zijn dat u ook andere kosten moet maken, bijvoorbeeld voor het laten opstellen van een nieuwe taxatie van het onderpand voor uw krediet, of kosten voor een externe adviseur.

 • Uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer is goed bereikbaar.
 • Uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer maakt heldere en concrete afspraken met u en legt deze goed vast.
 • Uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer legt uit waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.
 • U bent goed bereikbaar en reageert snel op vragen.
 • U komt uw afspraken met de bank na.
 • U zorgt voor een goede administratie.
 • U verstrekt op tijd de informatie die wij van u vragen, zoals financiële en andere gegevens of nieuwe taxaties van het onderpand voor uw krediet.

Ons doel is om de begeleiding niet langer dan twee tot drie jaar te laten duren. Uw contactpersoon van Bijzonder Beheer bespreekt met u hoelang het begeleidingstraject in uw geval naar verwachting zal zijn.