Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Bijzonder Beheer

Extra aandacht voor uw financiële situatie en krediet

Als u als ondernemer te maken krijgt met tegenslag, kan dit gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van uw onderneming. In dat geval kunnen we besluiten om uw krediet te laten behandelen door de afdeling Bijzonder Beheer.

 

Wat is Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer is de afdeling die de kredieten met een verhoogd risico behandelt. Vaak gaat het om bedrijven die door een financieel moeilijke periode gaan.

En een gezonde financiële situatie van uw bedrijf en uitzicht op continuïteit is erg belangrijk, omdat u dan op tijd aan al uw verplichtingen kunt voldoen.

Waarom behandelt Bijzonder Beheer uw krediet?

Er zijn verschillende redenen om Bijzonder Beheer bij uw onderneming te betrekken. Bijvoorbeeld als rente of aflossingen niet meer op tijd kunnen worden betaald, of omdat er overstanden op de rekening zijn ontstaan. Het kan ook zijn dat de financiële situatie of de vooruitzichten van een bedrijf zorgwekkend zijn geworden, als er verliezen zijn gemaakt, het eigen vermogen onvoldoende is of de markt is veranderd.

Per klant beoordelen we de situatie. Waarom we in uw geval extra aandacht van Bijzonder Beheer nodig vinden, hoort u uiteraard van ons.

Wat gebeurt er bij Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer besteedt extra aandacht aan uw financiële situatie en het krediet dat u bij ons heeft.

Daarnaast kijkt Bijzonder Beheer hoe u het risico kunt verkleinen dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Wat is Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer is de afdeling die de kredieten met een verhoogd risico behandelt. Vaak gaat het om bedrijven die door een financieel moeilijke periode gaan.

En een gezonde financiële situatie van uw bedrijf en uitzicht op continuïteit is erg belangrijk, omdat u dan op tijd aan al uw verplichtingen kunt voldoen.

Waarom behandelt Bijzonder Beheer uw krediet?

Er zijn verschillende redenen om Bijzonder Beheer bij uw onderneming te betrekken. Bijvoorbeeld als rente of aflossingen niet meer op tijd kunnen worden betaald, of omdat er overstanden op de rekening zijn ontstaan. Het kan ook zijn dat de financiële situatie of de vooruitzichten van een bedrijf zorgwekkend zijn geworden, als er verliezen zijn gemaakt, het eigen vermogen onvoldoende is of de markt is veranderd.

Per klant beoordelen we de situatie. Waarom we in uw geval extra aandacht van Bijzonder Beheer nodig vinden, hoort u uiteraard van ons.

Wat gebeurt er bij Bijzonder Beheer?

Bijzonder Beheer besteedt extra aandacht aan uw financiële situatie en het krediet dat u bij ons heeft.

Daarnaast kijkt Bijzonder Beheer hoe u het risico kunt verkleinen dat u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen.

 

Zo verloopt het begeleidingstraject

De stappen van het begeleidingstraject

 1. Kennismakingsgesprek

  Uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer nodigt u uit voor een gesprek. Dit kan ook telefonisch of via videobellen. In dit gesprek komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De organisatie van uw bedrijf, de marktpositie en strategie
  • De financiële gegevens van uw bedrijf
  • Uw krediet, de tarieven en de zekerheden
  • De redenen waarom de bank zich zorgen maakt
  • Afspraken over het begeleidingstraject bij Bijzonder Beheer
  • Eventuele extra begeleiding door externe deskundigen

  Het is belangrijk dat u over deze onderwerpen zoveel mogelijk relevante informatie geeft. Uw eventuele adviseurs en accountant zijn ook welkom bij dit gesprek.

  Na dit gesprek stuurt uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer u een gespreksverslag met daarbij een overzicht van de gemaakte afspraken. Uw contactpersoon vraagt u om bepaalde stukken en financiële informatie naar ons toe te sturen.

   

 2. Plan van aanpak

  U stelt een plan van aanpak op waarin u aangeeft wat u gaat doen om de financiële situatie van uw bedrijf te verbeteren. Uw adviseur of accountant kan u daarbij helpen. In het plan laat u zien welke verbeteringen u gaat doorvoeren en hoe. Ook is het belangrijk dat u het plan van aanpak meteen kunt uitvoeren.

  We beoordelen het plan vanuit onze positie als kredietverstrekker. Het is belangrijk dat we het plan haalbaar vinden en dat het kan leiden tot voldoende herstel van de financiële situatie van uw bedrijf. Een goed plan van aanpak is de basis van het begeleidingstraject.

  Lukt het niet om een plan van aanpak te maken waarmee de financiële situatie van uw bedrijf voldoende kan verbeteren? Houd er rekening mee dat we het begeleidingstraject en het krediet dan mogelijk eerder beëindigen.

  Uw contactpersoon bespreekt met u welke verdere maatregelen we nodig vinden om het kredietrisico te verlagen. Dit kan gaan om maatregelen die u zelf binnen uw bedrijf neemt of om aanvullende afspraken over uw krediet, bijvoorbeeld het verstrekken van extra zekerheden of het inschakelen van een externe adviseur.

   

 3. Uitvoering plan van aanpak en de afgesproken maatregelen

  In overleg met uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer voert u het plan van aanpak uit. Regelmatig bespreekt u samen de vorderingen van de uitvoering van uw plan van aanpak, uw financiële situatie, mogelijke oplossingen en de vervolgstappen die nodig zijn. U houdt uw contactpersoon op de hoogte van de vorderingen bij het uitvoeren van uw plan en welke resultaten er zijn behaald. Ook in deze fase stuurt u de informatie op die we van u vragen. Zijn de omstandigheden veranderd? Dan is het soms nodig dat u in overleg met ons het plan van aanpak aanpast of dat eerder gemaakte afspraken wijzigen.

  Lukt het niet om de afspraken over het plan van aanpak uit te voeren? Houd er dan rekening mee dat wij het begeleidingstraject en het krediet dan mogelijk beëindigen.

 4. Einde begeleidingstraject

  Het begeleidingstraject bij Bijzonder Beheer kan op meerdere manieren eindigen:

  a) De extra aandacht van Bijzonder Beheer is niet langer nodig

  Vindt Bijzonder Beheer dat het risico van uw krediet lager is geworden? En dat het niet meer nodig is dat ze uw krediet behandelen? Dan eindigt de behandeling door Bijzonder Beheer en krijgt u dit uiteraard te weten. Hierbij kijkt Bijzonder Beheer in ieder geval naar de volgende punten:

  • U heeft bewezen dat u op tijd aan al uw verplichtingen kunt voldoen
  • Er is sprake van een positief financieel resultaat en vooruitzicht voor uw bedrijf zodat u in de toekomst op tijd aan al uw verplichtingen kunt blijven voldoen
  • U en uw bedrijf houden zich aan alle afspraken die met de bank zijn gemaakt

  b) Wij beëindigen de kredietverlening

  Dat kunnen we besluiten als:

  • De financiële situatie van uw bedrijf niet genoeg verbetert en het risico van uw krediet niet genoeg omlaag gaat of we verwachten niet dat dat gebeurt
  • U de afspraken uit de kredietovereenkomst niet nakomt

  In dat geval neemt het team Afwikkeling van Bijzonder Beheer, of onze externe incassopartner, de behandeling over en start er een afwikkelingstraject.

  c) U lost uw krediet helemaal af

  Het kan ook zijn dat u uw krediet helemaal aflost, bijvoorbeeld door herfinanciering bij een andere geldverstrekker. Als u het krediet heeft afgelost, eindigt ook het begeleidingstraject bij Bijzonder Beheer.

   

Veelgestelde vragen

Als het krediet van uw onderneming tijdelijk overgaat naar Bijzonder Beheer, is uw contactpersoon bij Bijzonder Beheer uw aanspreekpunt voor alles wat met het krediet te maken heeft. Voor al uw andere bankzaken blijft uw contact met de bank zoals het was.

De behandeling door Bijzonder Beheer brengt voor de bank extra kosten met zich mee. Daarom betaalt u kosten voor deze begeleiding. De kosten zijn 0,15% van uw het kredietbedrag per jaar, met een minimum van € 500,-

 • Uw contactpersoon is goed bereikbaar
 • Uw contactpersoon maakt heldere en concrete afspraken met u en legt deze goed vast
 • Uw contactpersoon legt uit waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt
 • U bent goed bereikbaar en reageert snel op vragen
 • U komt uw afspraken met de bank na
 • U zorgt voor een goede administratie
 • U verstrekt op tijd de informatie die wij van u vragen, zoals financiële en andere gegevens of nieuwe taxaties van het onderpand voor uw krediet

De begeleiding door Bijzonder Beheer duurt zo kort mogelijk. Uw contactpersoon van Bijzonder Beheer bespreekt met u hoe lang het begeleidingstraject in uw geval naar verwachting is. Ons doel is om dit niet langer dan 2 tot 3 jaar te laten duren.