Financial Restructuring & Recovery

Als de financiële gezondheid van uw bedrijf in het geding is, kan dit leiden tot risico's die het voortbestaan van uw onderneming bedreigen. Dit heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden om het geld dat u heeft geleend van de bank terug te betalen. In zulke gevallen is het waarschijnlijk dat uw onderneming in contact komt met Financial Restructuring & Recovery, de bijzonder beheer afdeling van ABN AMRO.

 

Wanneer komt een bedrijf terecht bij Financial Restructuring & Recovery?

Uw onderneming komt terecht bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery wanneer het risico voor de bank op het aan u verstrekte krediet te hoog wordt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld als: 

  • Uw bedrijf over een langere periode verlies heeft gemaakt in combinatie met een te laag of dalend eigen vermogen of als er sprake is van een gebrek aan liquide middelen. 
  • Uw bedrijf niet langer kredietverplichtingen kan nakomen. 
  • Sprake is van een faillissement of surseance van betaling.
  • Bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt, bijvoorbeeld als een andere schuldverstrekker juridische stappen onderneemt of belangrijke personen het bedrijf verlaten.

Wat kunt u verwachten?

U komt terecht bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery wanneer er sprake is van een verhoogd risico en er is een intensieve behandeling nodig om weer gezond te worden. Helaas is er geen garantie dat dat ook lukt. U wordt in dit proces bijgestaan door deskundige begeleiders van de bank met specifieke kennis en kunde. Alle operationele zaken worden gewoon door uw bankkantoor en/of relatiemanager afgehandeld, maar voor het krediet heeft u contact met iemand van de afdeling Financial Restructuring & Recovery. 

Het begin van zo'n begeleidingstraject is vaak confronterend. Het doel is echter om zo snel mogelijk inzicht in de bedrijfsvoering te krijgen en de resultaten te verbeteren, zodat uw bedrijf weer financieel gezond kan worden. Uw bedrijf en de bank hebben hierbij een gemeenschappelijk belang.