Documentair krediet - Letter of Credit

 • Uw betaling is gegarandeerd
 • Geconfirmeerd krediet geeft extra zekerheid
 • Uw zaken volledig in eigen hand
Neem contact op
Meer weten? Bel onze Servicedesk Trade
010 - 402 54 44
Documentair incasso

Internationaal zakendoen met meer zekerheid

Geld voor uw waar

Gaat u goederen leveren aan een handelspartner in het buitenland? En wilt u zeker weten dat u geld voor uw waar krijgt? Met een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C) garandeert de bank van de afnemer uw betaling. Zodra u aan de voorwaarden van het Documentair Krediet heeft voldaan, ontvangt u het geld.

Gebruikt u vaak een documentair krediet?

Met het online systeem Extradeal kunt u als leverancier of afnemer op elk gewenst moment de voortgang van een transactie volgen.

Nog meer zekerheid

Wilt u als leverancier nog meer zekerheid? Dan kunt u het krediet door uw bank laten 'confirmeren'. Hiermee verplicht uw bank zich tot de overeengekomen betaling zodra u aan de voorwaarden van het Documentair Krediet heeft voldaan. Zo bent u beschermd tegen het kredietrisico van de bank van uw afnemer én tegen het landenrisico van deze afnemer en zijn bank.

Verschil Documentair Incasso en Documentair Krediet (Letter of Credit)

Wilt u of uw handelspartner zekerheid over de kwaliteit, tijd en locatie van de levering? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso betaalt de afnemer als de levering aan de incassovoorwaarden voldoet. Daarna ontvangt hij van zijn bank de handelsdocumenten en is hij eigenaar van de levering. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de handelsdocumenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) is dit wel het geval. De bank van de afnemer (importeur) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen als de leverancier (exporteur) aan de in het Documentair Krediet gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Uw zekerheid bij leveringen in het buitenland

 • Uw betaling is gegarandeerd
 • Geconfirmeerd krediet geeft extra zekerheid
 • Uw zaken volledig in eigen hand
Neem contact op
Meer weten? Bel onze Servicedesk Trade
010 - 402 54 44

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Kenmerken

Wat is een Documentair Krediet?

De afnemer start de aanvraag van een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C). Bij een Documentair Krediet verplicht de bank van de afnemer (importeur) zich om een bepaald bedrag te betalen aan de leverancier (exporteur). De bank betaalt dat bedrag namens de afnemer uit onder bepaalde voorwaarden. Het Documentair Krediet omschrijft deze voorwaarden en laat weten welke documenten nodig zijn. De afnemer krijgt na betaling via zijn eigen bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels). De leverancier weet zeker dat zijn afnemer betaalt.

Betalingsvoorwaarden

In een Documentair Krediet staat wanneer de afnemer betaalt. Dit kan zijn zodra de documenten worden afgeleverd: 'tegen zicht'. Of pas op de datum die in het Documentair Krediet staat: 'uitgestelde betaling'. Bij uitgestelde betaling kan de leverancier, als hij dat wil, meteen over het geld beschikken. Dit kan alleen als de bank van de leverancier contant wil afrekenen onder aftrek van discontorente.

Kredietvoorwaarden

Als u als leverancier aan alle kredietvoorwaarden voldoet die in het Documentair Krediet staan, weet u zeker dat u wordt betaald. U moet binnen een vastgelegde termijn de overeengekomen handelsdocumenten aanbieden. Welke documenten dat zijn, is afhankelijk van onder andere invoerbepalingen, leveringscondities, het soort transactie en de afspraken die u met de afnemer heeft gemaakt.

Voor wie?

Voor ondernemers die in het buitenland goederen kopen of verkopen en zich willen indekken tegen betalingsrisico's. Denk hierbij aan:

 • internationale transacties met nieuwe, onbekende handelspartners
 • transacties met een groot bedrag
 • leveringen aan landen die economisch gezien wat minder stabiel zijn.

Kosten
Bank- en landenrisico

U kunt een Documentair Krediet laten confirmeren. Dan neemt uw bank de betalingsverplichting over van de bank van de afnemer. Als u aan alle voorwaarden voldoet, bent u beschermd tegen zowel het kredietrisico van de bank van de afnemer als tegen het landenrisico van deze afnemer.

Aanvullende informatie

Deze pdf's en video laten u zien hoe u een wissel ingevult. In een Documentair Krediet staat indien van toepassing  additioneel aangegeven waar de wissel onder het documentair Krediet aan moet voldoen (hoe moet deze worden uitgemaakt?)  en/of welke gegevens er verder op de wissel moeten staan.

Aanvragen of advies

Meer weten over Documentaire Kredieten of een Documentair Krediet aanvragen? Neem contact op met de Servicedesk Trade, telefoonnummer 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com.

Of neem contact op met uw vaste aanspreekpunt.

Kenmerken

De afnemer start de aanvraag van een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C). Bij een Documentair Krediet verplicht de bank van de afnemer (importeur) zich om een bepaald bedrag te betalen aan de leverancier (exporteur). De bank betaalt dat bedrag namens de afnemer uit onder bepaalde voorwaarden. Het Documentair Krediet omschrijft deze voorwaarden en laat weten welke documenten nodig zijn. De afnemer krijgt na betaling via zijn eigen bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels). De leverancier weet zeker dat zijn afnemer betaalt.

In een Documentair Krediet staat wanneer de afnemer betaalt. Dit kan zijn zodra de documenten worden afgeleverd: 'tegen zicht'. Of pas op de datum die in het Documentair Krediet staat: 'uitgestelde betaling'. Bij uitgestelde betaling kan de leverancier, als hij dat wil, meteen over het geld beschikken. Dit kan alleen als de bank van de leverancier contant wil afrekenen onder aftrek van discontorente.

Als u als leverancier aan alle kredietvoorwaarden voldoet die in het Documentair Krediet staan, weet u zeker dat u wordt betaald. U moet binnen een vastgelegde termijn de overeengekomen handelsdocumenten aanbieden. Welke documenten dat zijn, is afhankelijk van onder andere invoerbepalingen, leveringscondities, het soort transactie en de afspraken die u met de afnemer heeft gemaakt.

Voor ondernemers die in het buitenland goederen kopen of verkopen en zich willen indekken tegen betalingsrisico's. Denk hierbij aan:

 • internationale transacties met nieuwe, onbekende handelspartners
 • transacties met een groot bedrag
 • leveringen aan landen die economisch gezien wat minder stabiel zijn.

U kunt een Documentair Krediet laten confirmeren. Dan neemt uw bank de betalingsverplichting over van de bank van de afnemer. Als u aan alle voorwaarden voldoet, bent u beschermd tegen zowel het kredietrisico van de bank van de afnemer als tegen het landenrisico van deze afnemer.

Deze pdf's en video laten u zien hoe u een wissel ingevult. In een Documentair Krediet staat indien van toepassing  additioneel aangegeven waar de wissel onder het documentair Krediet aan moet voldoen (hoe moet deze worden uitgemaakt?)  en/of welke gegevens er verder op de wissel moeten staan.

Meer weten over Documentaire Kredieten of een Documentair Krediet aanvragen? Neem contact op met de Servicedesk Trade, telefoonnummer 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com.

Of neem contact op met uw vaste aanspreekpunt.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.