Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Hoe werkt documentair betalingsverkeer?

Met documentair betalingsverkeer heeft u meer zekerheid voor uw internationale transacties. U weet van tevoren duidelijk waar, wanneer, in welke valuta en hoe er wordt betaald. U kunt een Documentair Incasso, een Documentair Krediet of een Zakelijke Bankgarantie gebruiken. Hieronder leest u hoe deze producten werken.

 

Documentair Incasso

U bent leverancier en u overhandigt ons de benodigde handelsdocumenten. Deze zijn, inclusief de bijbehorende incasso-instructies, uiteindelijk bestemd voor de afnemer. In deze instructies staat hoe, wanneer en in welke valuta er wordt betaald. Vervolgens sturen wij alle handelsdocumenten naar de bank van de afnemer, met de opdracht deze pas aan de afnemer te geven nadat de incasso-instructies zijn opgevolgd en aan alle voorwaarden is voldaan. Alleen dan kan de afnemer over de goederen beschikken.

Er zijn verschillende vormen van een Documentair Incasso. Welke vorm de beste oplossing biedt, hangt af van de wensen en mogelijkheden van de handelspartners en verschilt per transactie.

Een Documentair Incasso is een manier van betalen. Het is geen garantie dat de afnemende partij betaalt. Het debiteurenrisico blijft voor uw rekening.

Documentair Krediet

U maakt als leverancier afspraken met de afnemer. Op basis hiervan geeft hij zijn bank opdracht om ten gunste van u een Documentair Krediet te openen. Deze bank stuurt dit Documentair Krediet vervolgens door naar uw bank. Uw bank controleert de documentatie en stuurt u de tekst van het Documentair Krediet. Nadat u de tekst voor het Documentair Krediet in goede orde heeft ontvangen en alles klopt, kunt u de bestelde goederen produceren en/of klaarmaken voor verscheping. 

Zodra de goederen onderweg zijn, maakt u de voorgeschreven handelsdocumenten op en stuurt deze naar ABN AMRO. Wij controleren de handelsdocumenten. We wikkelen de bijbehorende betalingsregeling af en sturen de documenten naar de bank van de afnemer. Is alles in orde? Dan krijgt de afnemer de documenten in handen. Tot slot vindt de definitieve afrekening plaats.

Het Documentair Krediet is een betaalmethode. Hiermee sluit u het risico uit dat de afnemer niet betaalt.

Zakelijke Bankgarantie

Stel, uw handelspartner vraagt om een bankgarantie. Hij wil namelijk zeker weten dat u de goederen straks ook echt betaalt. U vraagt ons een bankgarantie op te stellen en af te geven. Daarbij blokkeren we gedurende de looptijd van de garantie geld of kredietruimte op uw bankrekening. Mocht u uw betaalverplichting niet kunnen nakomen en uw handelspartner doet een beroep op de bankgarantie, dan zullen wij deze claim financieel namens u afhandelen. Vervolgens verrekenen we het verschuldigde bedrag met u.

Er zijn verschillende vormen van garanties. Welke garantie de beste oplossing biedt, hangt af van het type transactie en welke zekerheden u wilt bieden.

Een Zakelijke Bankgarantie is geen betaalmethode, maar u geeft uw handelspartner de zekerheid van financiële compensatie als u onverhoopt uw verplichtingen niet nakomt.

Vragen of advies?

Neem contact op met onze adviseurs.

Extradeal

24/7 uw documentaire handelsportefeuille inzien?

U wilt altijd zaken kunnen doen. Daarom bieden wij onze zakelijke klanten gratis Extradeal aan. Hiermee kunt u in een beveiligde online omgeving 24 uur per dag, 7 dagen per week uw documentaire kredieten, incasso's en garanties beheren. U heeft dus altijd een actueel beeld van uw handelsportefeuille.