Documentair Incasso

  • Zekerheid van betaling
  • Als afnemer kunt u snel naar de douane
  • Online overzicht met Extradeal
Direct aanvragen
Meer weten? Bel onze Servicedesk Trade
010 - 402 54 44
Documentair incasso

Met een gerust hart internationaal zakendoen

Als leverancier stuurt u de handelsdocumenten en de incassovoorwaarden naar ons. Wij versturen de documenten naar de bank van uw handelspartner. Nadat uw handelspartner heeft betaald of de wissel heeft geaccepteerd volgens de incassovoorwaarden, krijgt hij de handelsdocumenten. U houdt het risico dat uw handelspartner niet betaalt, terwijl uw goederen al verscheept zijn. Daarom is een Documentair Incasso vooral geschikt als u uw handelspartner vertrouwt.

Snel naar de douane

Goederen kopen in het buitenland hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kloppen de handelsdocumenten volgens u? Wij zorgen voor de betaling of bevestigen uw acceptatie van de wissel aan de bank van uw handelspartner.

Online overzicht wanneer u wilt

Koopt u goederen? Bekijk de handelsdocumenten met Extradeal. Met dit gratis systeem kunt u uw documentair betalingsverkeer online beheren. Dan weet u waarmee u akkoord gaat. Ook de handelsdocumenten voor de verkoop van goederen verstuurt u eenvoudig met Extradeal.

Verschil Documentair Incasso en Documentair Krediet (Letter of Credit)

Wilt u of uw handelspartner zekerheid over de kwaliteit, tijd en locatie van de levering? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso betaalt de afnemer als de levering aan de incassovoorwaarden voldoet. Daarna ontvangt hij van zijn bank de handelsdocumenten en is hij eigenaar van de levering. De betrokken banken treden op als tussenpartij voor het leveren van de handelsdocumenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. Bij een Documentair Krediet (Letter of Credit) is dit wel het geval. De bank van de afnemer (importeur) verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen als de leverancier (exporteur) aan de in het Documentair Krediet gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Veilig zakendoen over de grens

  • Zekerheid van betaling
  • Als afnemer kunt u snel naar de douane
  • Online overzicht met Extradeal
Direct aanvragen
Meer weten? Bel onze Servicedesk Trade
010 - 402 54 44

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Online uw documentair export incasso wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een documentair export incasso wijzigen. Dit kan eenvoudig online. 

De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

  • het bedrag van het documentair export incasso
  • de incasso-instructies van het documentair export incasso

Let op: doe uw aanvraag in het Engels.

Kenmerken

Wat is een documentair incasso?

Bij een Documentair Incasso neemt de leverancier het initiatief. Hij laat zijn bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels) aanbieden bij de bank van de afnemer. De afnemer kan pas over de handelsdocumenten en daarmee veelal de goederen beschikken als hij via zijn bank de incasso heeft betaald, of als hij de wissel heeft geaccepteerd voor betaling op de vervaldag.

De bank is alleen intermediair in de transactie. De leverancier houdt het risico dat de afnemer niet betaalt of de wissel niet accepteert. Als dit gebeurt terwijl de goederen al op de plaats van bestemming zijn aangekomen, dan moet hij kosten maken om de goederen terug te krijgen of ergens anders te verkopen.

Voor wie?

Voor ondernemingen die internationale transacties doen en zelf willen bepalen welke betalingsrisico's ze willen lopen.

Kosten
Soorten

Documents against Payment (D/P) 
Hiermee geeft u ons de opdracht om de handelsdocumenten via een lokale bank aan de afnemer ter beschikking te stellen tegen betaling (zicht = boter bij de vis) van het afgesproken incassobedrag. Het incasso verzoekt de koper onder het incasso direct te betalen bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten. Er bestaat dus geen (bancaire) betalingsverplichting.

Documents against Acceptance (D/A)
Hiermee geeft u aan dat er een uitgestelde betaling is afgesproken zoals bij voorbeeld "Payment 30 days after invoice date" of "Payment 90 days after B/L date". U moet dan bij de documenten een (termijn)wissel meesturen ter acceptatie door de koper bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten.
Let op: de wissel kan op de vervaldag onbetaald blijven terwijl de koper ondertussen al over de goederen beschikt. Het incasso en de wissel betekenen dus geen betalingsverplichting voor/van de ingeschakelde lokale bank. Als er op vervaldatum niet betaald is zal de verkoper hetzij opnieuw met de koper moeten onderhandelen over de betaling of juridische stappen tegen de koper moeten overwegen/beginnen.

Wilt u uitgestelde betaling maar met meer zekerheid?

Documents against Acceptance + Aval
Wilt u toch meer zekerheid? Kies dan voor D/A plus Aval. De toevoeging "Aval" staat voor "avalisation". Dit betekent dat de bank van uw afnemer verzocht wordt garant te staan voor de betaling van de wissel op de vervaldag.

Eerder beschikken over uw geld bij overeengekomen uitgestelde betaling (Alleen bij D/A met Aval)
U heeft met een afnemer afgesproken dat hij de termijnwissel op een bepaalde datum in de toekomst betaalt (D/A). Wilt u toch eerder over het geld beschikken, dan kunt u ons vragen de wissel te disconteren. Dit houdt in dat u de termijnwissel aan ons verkoopt, onder aftrek van kosten en discontorente.

Aanvullende informatie
Aanvragen

Uw documentair incasso vraagt u eenvoudig online aan. Klik op de gele knop 'Direct aanvragen' rechtsboven op deze pagina.

Een Documentair Incasso is een document voor internationaal gebruik. Daarom is dit formulier in het Engels. En vragen wij u het in het Engels in te vullen.

Vragen of advies?

Meer weten over Documentaire Incasso's? Bel de adviseurs van de Servicedesk Trade via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com

Of neem contact op met uw vaste aanspreekpunt.

Kenmerken

Bij een Documentair Incasso neemt de leverancier het initiatief. Hij laat zijn bank de handelsdocumenten (eventueel inclusief wissels) aanbieden bij de bank van de afnemer. De afnemer kan pas over de handelsdocumenten en daarmee veelal de goederen beschikken als hij via zijn bank de incasso heeft betaald, of als hij de wissel heeft geaccepteerd voor betaling op de vervaldag.

De bank is alleen intermediair in de transactie. De leverancier houdt het risico dat de afnemer niet betaalt of de wissel niet accepteert. Als dit gebeurt terwijl de goederen al op de plaats van bestemming zijn aangekomen, dan moet hij kosten maken om de goederen terug te krijgen of ergens anders te verkopen.

Voor ondernemingen die internationale transacties doen en zelf willen bepalen welke betalingsrisico's ze willen lopen.

Documents against Payment (D/P) 
Hiermee geeft u ons de opdracht om de handelsdocumenten via een lokale bank aan de afnemer ter beschikking te stellen tegen betaling (zicht = boter bij de vis) van het afgesproken incassobedrag. Het incasso verzoekt de koper onder het incasso direct te betalen bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten. Er bestaat dus geen (bancaire) betalingsverplichting.

Documents against Acceptance (D/A)
Hiermee geeft u aan dat er een uitgestelde betaling is afgesproken zoals bij voorbeeld "Payment 30 days after invoice date" of "Payment 90 days after B/L date". U moet dan bij de documenten een (termijn)wissel meesturen ter acceptatie door de koper bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten.
Let op: de wissel kan op de vervaldag onbetaald blijven terwijl de koper ondertussen al over de goederen beschikt. Het incasso en de wissel betekenen dus geen betalingsverplichting voor/van de ingeschakelde lokale bank. Als er op vervaldatum niet betaald is zal de verkoper hetzij opnieuw met de koper moeten onderhandelen over de betaling of juridische stappen tegen de koper moeten overwegen/beginnen.

Wilt u uitgestelde betaling maar met meer zekerheid?

Documents against Acceptance + Aval
Wilt u toch meer zekerheid? Kies dan voor D/A plus Aval. De toevoeging "Aval" staat voor "avalisation". Dit betekent dat de bank van uw afnemer verzocht wordt garant te staan voor de betaling van de wissel op de vervaldag.

Eerder beschikken over uw geld bij overeengekomen uitgestelde betaling (Alleen bij D/A met Aval)
U heeft met een afnemer afgesproken dat hij de termijnwissel op een bepaalde datum in de toekomst betaalt (D/A). Wilt u toch eerder over het geld beschikken, dan kunt u ons vragen de wissel te disconteren. Dit houdt in dat u de termijnwissel aan ons verkoopt, onder aftrek van kosten en discontorente.

Uw documentair incasso vraagt u eenvoudig online aan. Klik op de gele knop 'Direct aanvragen' rechtsboven op deze pagina.

Een Documentair Incasso is een document voor internationaal gebruik. Daarom is dit formulier in het Engels. En vragen wij u het in het Engels in te vullen.

Meer weten over Documentaire Incasso's? Bel de adviseurs van de Servicedesk Trade via 010 - 402 54 44 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar tradeops@nl.abnamro.com

Of neem contact op met uw vaste aanspreekpunt.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.