Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Documentair incasso

Documentair Incasso

Met een gerust hart internationaal zakendoen

Veilig zakendoen over de grens

 • Grip houden op uw goederen (bootzendingen)
 • Meestal pas betalen nadat goederen zijn verscheept
 • Online overzicht met Extradeal

Documentair Incasso aanvragen

Ik heb geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Kunt u inloggen in Internet Bankieren Zakelijk?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Let op: ABN AMRO is niet verplicht om uw aanvraag in behandeling te nemen.
Vraagt u voor het eerst een Documentair incasso aan? Neem dan eerst contact op met Trade Sales op 010 - 402 47 65 (lokaal tarief) .

Wilt u en/of uw handelspartner meer zekerheid bij internationaal zakendoen? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso treden de banken op als tussenpartij voor het leveren van de documenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. 

Any questions about Documentary Collections? Please call our Service Desk Trade
+31 10 402 54 44.

Kenmerken Documentair Incasso

Dit is een Documentair Incasso

Een Documentair Incasso is een vorm van documentair betalingsverkeer. De bank is hierbij een tussenpersoon. De exporteur levert alle handelsdocumenten en de importeur ontvangt de handelsdocumenten tegen betaling van het incassobedrag of tegen acceptatie van een wissel. Met de handelsdocumenten kan de importeur - in de meeste gevallen - de goederen in ontvangst nemen.

Let op: een Documentair Incasso is een manier van betalen en geen garantie dat de importeur betaalt. Het debiteurenrisico blijft voor rekening én risico van de exporteur. Dit is het risico dat de goederen niet betaald worden door de importeur. De banken nemen geen betalingsverplichting op zich. Dit is wel mogelijk met aval. Dan wordt een wissel gegarandeerd door de incasserende bank voor betaling op de vervaldag.

Betrokken partijen
 • Trekker (drawer): de exporteur en de opdrachtgever van het Documentair Incasso. 
 • Betrokkene (drawee): de importeur aan wie het Documentair Incasso wordt aangeboden. 
 • Remitterende bank: de bank waaraan de exporteur de opdracht tot incasseren geeft. Deze bank stuurt de handelsdocumenten met instructies naar de incasserende bank. 
 • Incasserende bank: de bank die in opdracht van de remitterende bank het Documentair Incasso met de importeur afhandelt.
Zo werkt het
 1. Bij de verkoopovereenkomst of in het handelscontract is afgesproken dat de betaling plaatsvindt via een Documentair Incasso. Ook is er afgesproken welke handelsdocumenten de exporteur moet leveren aan de importeur.
 2. De exporteur levert zijn goederen aan bij een vervoerder met vervoersinstructies. De exporteur verzamelt alle handelsdocumenten die de importeur nodig heeft.
 3. De exporteur stuurt alle handelsdocumenten met incasso-instructies naar zijn bank, die de documenten naar de bank van de importeur zendt.
 4. De importeur krijgt de handelsdocumenten nadat hij heeft betaald of de wissel heeft geaccepteerd volgens de incassovoorwaarden. 
Bekijk hieronder de video waarin de stappen uitgelegd worden.
Goed om te weten

Een Documentair Incasso kan u en uw handelspartner meer zekerheid bieden bij het internationaal zakendoen. Als de goederen zijn verzonden, stuurt de exporteur de handelsdocumenten en de incassovoorwaarden naar de (remitterende) bank. Daarna worden de handelsdocumenten doorgestuurd naar de (incasserende) bank van de importeur. Pas als de importeur voldoet aan de incassovoorwaarden, krijgt deze de handelsdocumenten.

Belangrijk

 • Het gebruik van een Documentair Incasso valt onder internationale regelgeving die gepubliceerd is door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De spelregels zijn vastgelegd in de Uniform Rules for Collections (URC 522). Deze kunt u bestellen bij ICC .
 • Er zijn verschillende vormen van een Documentair Incasso. Kijk onderaan bij de veelgestelde vragen voor het overzicht.
 • Aan een Documentair Incasso zijn geen betalingszekerheden gekoppeld. De importeur is dus niet verplicht om te betalen of de handelsdocumenten te accepteren. Het risico bestaat voor de exporteur dat de goederen al verscheept zijn, maar dat de importeur niet kan of wil betalen.
 • Bij een Documentair Incasso bestaat de kans dat handelsdocumenten zoekraken tijdens verzending, het postrisico. ABN AMRO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dit postrisico, behalve als ABN AMRO een aantoonbare fout heeft gemaakt bij het verzenden van de documenten.
 • Verstuurt u handelsdocumenten naar ABN AMRO? Geef duidelijke afleverinstructies aan uw postvervoerder. Zorg dat uw documenten fysiek bij het desbetreffende ABN AMRO kantoor afgegeven worden en niet bij een servicepunt wanneer bijvoorbeeld het ABN AMRO kantoor gesloten is. ABN AMRO haalt de documenten niet af bij een servicepunt en kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.
 • Een wissel of wisselbrief is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht, mogelijk ook in vreemde valuta, betaalbaar op een toekomstige datum of per direct. Dit kan ook onderdeel zijn van een Documentair Incasso. Lees bij de Veelgestelde vragen op deze pagina meer informatie over de wissel en een leaflet waarin wordt uitgelegd hoe u een wissel moet invullen. 
 • Voor een Documentair Incasso betaalt u kosten. Kijk bij de tab 'Kosten' voor meer informatie. 
Kosten

Bij een Documentair Incasso brengen we incassoprovisie en verzendkosten in rekening. Daarnaast brengen we kosten in rekening voor aanvullende diensten. 

Bekijk het tarievenoverzicht .

Keuzehulp

Twijfelt u nog of een Documentair Incasso de beste oplossing is voor u? Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico’s het beste afdekt. 

Of neem direct contact op met onze adviseurs. Zij zijn bereikbaar op
010 - 402 54 44 (lokaal tarief) . We helpen u graag verder.

Kenmerken Documentair Incasso

Dit is een Documentair Incasso

Een Documentair Incasso is een vorm van documentair betalingsverkeer. De bank is hierbij een tussenpersoon. De exporteur levert alle handelsdocumenten en de importeur ontvangt de handelsdocumenten tegen betaling van het incassobedrag of tegen acceptatie van een wissel. Met de handelsdocumenten kan de importeur - in de meeste gevallen - de goederen in ontvangst nemen.

Let op: een Documentair Incasso is een manier van betalen en geen garantie dat de importeur betaalt. Het debiteurenrisico blijft voor rekening én risico van de exporteur. Dit is het risico dat de goederen niet betaald worden door de importeur. De banken nemen geen betalingsverplichting op zich. Dit is wel mogelijk met aval. Dan wordt een wissel gegarandeerd door de incasserende bank voor betaling op de vervaldag.

Betrokken partijen

 • Trekker (drawer): de exporteur en de opdrachtgever van het Documentair Incasso. 
 • Betrokkene (drawee): de importeur aan wie het Documentair Incasso wordt aangeboden. 
 • Remitterende bank: de bank waaraan de exporteur de opdracht tot incasseren geeft. Deze bank stuurt de handelsdocumenten met instructies naar de incasserende bank. 
 • Incasserende bank: de bank die in opdracht van de remitterende bank het Documentair Incasso met de importeur afhandelt.

Zo werkt het

 1. Bij de verkoopovereenkomst of in het handelscontract is afgesproken dat de betaling plaatsvindt via een Documentair Incasso. Ook is er afgesproken welke handelsdocumenten de exporteur moet leveren aan de importeur.
 2. De exporteur levert zijn goederen aan bij een vervoerder met vervoersinstructies. De exporteur verzamelt alle handelsdocumenten die de importeur nodig heeft.
 3. De exporteur stuurt alle handelsdocumenten met incasso-instructies naar zijn bank, die de documenten naar de bank van de importeur zendt.
 4. De importeur krijgt de handelsdocumenten nadat hij heeft betaald of de wissel heeft geaccepteerd volgens de incassovoorwaarden. 
Bekijk hieronder de video waarin de stappen uitgelegd worden.

Goed om te weten

Een Documentair Incasso kan u en uw handelspartner meer zekerheid bieden bij het internationaal zakendoen. Als de goederen zijn verzonden, stuurt de exporteur de handelsdocumenten en de incassovoorwaarden naar de (remitterende) bank. Daarna worden de handelsdocumenten doorgestuurd naar de (incasserende) bank van de importeur. Pas als de importeur voldoet aan de incassovoorwaarden, krijgt deze de handelsdocumenten.

Belangrijk

 • Het gebruik van een Documentair Incasso valt onder internationale regelgeving die gepubliceerd is door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). De spelregels zijn vastgelegd in de Uniform Rules for Collections (URC 522). Deze kunt u bestellen bij ICC .
 • Er zijn verschillende vormen van een Documentair Incasso. Kijk onderaan bij de veelgestelde vragen voor het overzicht.
 • Aan een Documentair Incasso zijn geen betalingszekerheden gekoppeld. De importeur is dus niet verplicht om te betalen of de handelsdocumenten te accepteren. Het risico bestaat voor de exporteur dat de goederen al verscheept zijn, maar dat de importeur niet kan of wil betalen.
 • Bij een Documentair Incasso bestaat de kans dat handelsdocumenten zoekraken tijdens verzending, het postrisico. ABN AMRO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dit postrisico, behalve als ABN AMRO een aantoonbare fout heeft gemaakt bij het verzenden van de documenten.
 • Verstuurt u handelsdocumenten naar ABN AMRO? Geef duidelijke afleverinstructies aan uw postvervoerder. Zorg dat uw documenten fysiek bij het desbetreffende ABN AMRO kantoor afgegeven worden en niet bij een servicepunt wanneer bijvoorbeeld het ABN AMRO kantoor gesloten is. ABN AMRO haalt de documenten niet af bij een servicepunt en kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor aanvaarden.
 • Een wissel of wisselbrief is een onvoorwaardelijke, schriftelijke betalingsopdracht, mogelijk ook in vreemde valuta, betaalbaar op een toekomstige datum of per direct. Dit kan ook onderdeel zijn van een Documentair Incasso. Lees bij de Veelgestelde vragen op deze pagina meer informatie over de wissel en een leaflet waarin wordt uitgelegd hoe u een wissel moet invullen. 
 • Voor een Documentair Incasso betaalt u kosten. Kijk bij de tab 'Kosten' voor meer informatie. 

Kosten

Bij een Documentair Incasso brengen we incassoprovisie en verzendkosten in rekening. Daarnaast brengen we kosten in rekening voor aanvullende diensten. 

Bekijk het tarievenoverzicht .

Keuzehulp

Twijfelt u nog of een Documentair Incasso de beste oplossing is voor u? Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico’s het beste afdekt. 

Of neem direct contact op met onze adviseurs. Zij zijn bereikbaar op
010 - 402 54 44 (lokaal tarief) . We helpen u graag verder.

Hoe werkt een Documentair Incasso?

Bekijk de video waarin we kort uitleggen hoe een Documentair Incasso werkt.

Wanneer u levert, bent u de exporteur

U stuurt ons de handelsdocumenten die bestemd zijn voor de importeur en geeft instructies onder welke voorwaarden de documenten aan uw klant overhandigd mogen worden. Vervolgens sturen we de handelsdocumenten met incassovoorwaarden naar de bank van uw klant. Deze bank mag de handelsdocumenten alleen aan uw klant overhandigen nadat aan alle voorwaarden is voldaan.  

Grip houden op uw goederen

Een Documentair Incasso is vooral geschikt voor transacties waar de goederen per zeevracht worden vervoerd en de Bill of Lading het transportdocument is. Dit is een titeldocument, dat betekent dat de bezitter van een origineel exemplaar de betreffende goederen kan opeisen. Zolang dit document niet in handen is van de importeur, blijft u grip houden op uw goederen.

Let op: het kan gebeuren dat u grip op de goederen verliest. Bijvoorbeeld bij een luchtvrachtzending geadresseerd aan de importeur of wanneer u één of meerdere originele exemplaren van een Bill of Lading buiten het incasso om heeft verstrekt aan de importeur. 

Waar moet u rekening mee houden?

Het risico bestaat dat de goederen al verscheept zijn, maar dat uw klant weigert te betalen. In dit geval zullen de kosten, bijvoorbeeld voor het verschepen van deze goederen, voor uw rekening zijn. Zijn de goederen dan al op de plaats van bestemming aangekomen en wordt het incasso niet betaald? Dan moet u kosten maken om ze terug te krijgen en/of ergens anders te verhandelen. Daarom is een Documentair Incasso vooral geschikt als u uw klant voldoende vertrouwt. 

Non-betaling

Lees bij de Veelgestelde vragen op deze pagina wat er gebeurt wanneer het Documentair Incasso onbetaald blijft.

Zoekt u meer zekerheid? Misschien is een Documentair Krediet dan iets voor u. 
 
Meer weten? Bel onze Service Desk Trade op  010 - 402 54 44 (lokaal tarief)

Wanneer u afneemt, bent u de importeur

We ontvangen de handelsdocumenten met incassovoorwaarden van de bank van uw leverancier. Vervolgens bieden we het incasso bij u aan. Ten slotte ontvangt u de handelsdocumenten tegen betaling of tegen acceptatie van een termijnwissel, afhankelijk van de incassovoorwaarden. In de meeste gevallen hoeft u dus pas te betalen nadat de goederen zijn verscheept.

Waar moet u rekening mee houden?

Voor u als importeur geldt dat de beschikbaarheid van de handelsdocumenten niets zegt over de inhoud hiervan of over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen. Voor de importeur garandeert het Documentair Incasso dus niet altijd een goede levering. 

Zoekt u meer zekerheid? Misschien is een Documentair Krediet dan iets voor u. Hierbij kunt u bijvoorbeeld een pre-shipment inspectiecertificaat voorschrijven. 

icoon
icoon

Keuzehulp

Wilt u zeker weten of een Documentair Incasso het beste past in uw situatie? Vul dan eerst de Internationale Handelswijzer in.

icoon

Documentair Incasso wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een Documentair Incasso eenvoudig zelf online wijzigen.

icoon

Online overzicht

Maakt u regelmatig gebruik van documentair betalingsverkeer? Ontdek dan de voordelen van Extradeal.

Veelgestelde vragen

Een Documentair Incasso is geschikt voor klanten met een zakelijke rekening die internationale transacties doen en zelf willen bepalen welke betalingsrisico’s ze willen lopen.

Bent u exporteur? Dan is een Documentair Incasso het meest geschikt in de volgende gevallen:

 • Er is sprake van zeevracht (grip op de goederen met de Bill of Lading).
 • Transacties met bekende zakenpartners.
 • Export van courante goederen.
 • Documents against Payment (D/P)
  Hiermee geeft u ons de opdracht om de handelsdocumenten via een lokale bank aan de afnemer ter beschikking te stellen tegen betaling (zicht = boter bij de vis) van het afgesproken incassobedrag. Het incasso verzoekt de koper onder het incasso direct te betalen bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten. Er bestaat dus geen (bancaire) betalingsverplichting. 
 • Documents against Acceptance (D/A)
  Hiermee geeft u aan dat er een uitgestelde betaling is afgesproken zoals bij voorbeeld "Payment 30 days after invoice date" of "Payment 90 days after B/L date". U moet dan bij de documenten een (termijn)wissel meesturen ter acceptatie door de koper bij overhandiging door de bank van de handelsdocumenten.

  Let op: de wissel kan op de vervaldag onbetaald blijven terwijl de koper ondertussen al over de goederen beschikt. Het incasso en de wissel betekenen dus geen betalingsverplichting voor/van de ingeschakelde lokale bank. Als er op vervaldatum niet betaald is zal de verkoper hetzij opnieuw met de koper moeten onderhandelen over de betaling of juridische stappen tegen de koper moeten overwegen/beginnen. 
Wilt u uitgestelde betaling maar met meer zekerheid? 
 • Documents against Acceptance + Aval
  Wilt u toch meer zekerheid? Kies dan voor D/A plus Aval. De toevoeging "Aval" staat voor "avalisation". Dit betekent dat de bank van uw afnemer verzocht wordt garant te staan voor de betaling van de wissel op de vervaldag. Het is wel de vraag óf de bank van de importeur de betaling wil garanderen.

Bekijk onderstaande documenten voor meer informatie over een handelswissel.

Op basis van het zendingnummer (Airway Bill nummer) kunnen documenten getraceerd worden. Een voorwaarde voor het tracken en tracen is dat de documenten door DHL Nederland in ontvangst zijn genomen en geadministreerd zijn. Volg voor het traceren onderstaande instructie. 

Bezoek de  DHL website  via de volgende link:  http://www.dhl.com/en/express/tracking/shippers_reference.html

 1. Vul de volgende gegevens in:
 • Shipper’s Reference.DHL gebruikt het referentienummer van ABN AMRO als ‘Shipper’s reference’. Bijvoorbeeld: referentienummer NLHU1234567 (zonder verdere aanvulling zoals E001). Het is belangrijk dat u alle aangegeven hoofdletters invult.
 • Date range for shipment: from. Selecteer de datum waarop de documenten naar ABN AMRO zijn verstuurd. 
 • Date range for shipment: to. De laatste te gebruiken datum is de huidige datum.
 • De velden Account Number en Shipment Destination hoeft u niet in te vullen.

Heeft u vragen over dit proces? Neem contact op met ABN AMRO Trade Operations via 010 – 402 54 44 (gebruikelijke belkosten).

Bij endosseren wordt de handelswissel gebruikt als betaalinstrument. De handelswissel kan overgedragen worden aan een andere partij door deze op de achterzijde te voorzien van een handtekening en firmastempel. Ook een Bill of Lading en verzekeringspolissen zijn op deze manier over te dragen.

U heeft met uw klant afgesproken dat hij de termijnwissel op een bepaalde datum in de toekomst betaalt. Wilt u toch eerder over het geld beschikken? Dan kunt u ons vragen de wissel te disconteren. Dit bekent dat u de termijnwissel aan ons verkoopt, onder aftrek van kosten en discontorente. Dit kan alleen bij Documenten tegen acceptatie met Aval. 

Meer weten? Bel onze Service Desk Trade 010 - 402 54 44 (lokaal tarief)

Verzend uw Documentair Incasso en/of gerelateerde handelsdocumenten per koerier of aangetekende post naar het volgende adres: 

ABN AMRO Bank N.V.
Trade & Guarantees
Coolsingel 131-133 
3012 AG Rotterdam 

Alle overige correspondentie verstuurt u naar het volgende adres: 

ABN AMRO Bank N.V.
Trade & Guarantees
Postbus 949
3000 DD Rotterdam

Wilt u en/of uw handelspartner meer zekerheid bij het internationaal zakendoen? Dan kan een Documentair Incasso handig zijn. Bij een Documentair Incasso treden de banken op als tussenpartij voor het leveren van de handelsdocumenten en de betaling, maar zij garanderen de betaling niet. Bij een Letter of Credit is dit wel het geval. De bank van de importeur verplicht zich om een bepaald bedrag te betalen als de exporteur aan de in het Letter of Credit gestelde voorwaarden heeft voldaan. 

Wilt u weten welk product het beste past in uw situatie? Klik dan hier voor de keuzehulp of bel onze ServicDesk Trade op 010 - 402 54 44 (lokaal tarief)

U kunt een verzoek indienen om door ons een tracer (navraag) te laten sturen naar de incasserende bank. Voor het sturen van een tracer brengen wij kosten in rekening. Zie onze tarievenlijst voor meer informatie. In sommige situatie is het ook mogelijk om protest te laten opmaken. Wilt u hierover meer weten? Bel onze Service Desk Trade 010 – 402 54 44.