Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Bankgarantie Dekkingsrekening

Met een bankgarantie biedt u uw zakenpartners de zekerheid dat zij hun geld ontvangen, óók als u uw verplichtingen niet nakomt. Dat schept vertrouwen.

 

U zet financiële reserves opzij op de Bankgarantie Dekkingsrekening. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt. Dit is de zekerheidsstelling voor de bank in ruil waarvoor wij uw zakenpartners een garantie bieden. U kunt dan bij ons:

  • Een bankgarantie afsluiten zonder gebruik te maken van uw kredietfaciliteit
  • Volstaan met één dekkingsrekening voor alle bankgaranties

Kenmerken

De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen.

Op abnamro.nl/voorwaardenzakelijk vindt u alle zakelijke productvoorwaarden overzichtelijk bij elkaar.

De Bankgarantie Dekkingsrekening is voor particulieren en zakelijke klanten die een bankgarantie nodig hebben. 
Voor het openen van een Bankgarantie Dekkingsrekening is een tegenrekening nodig.

De rente voor een Bankgarantie Dekkingsrekening is op dit moment 1,50% . Deze rente geldt voor de saldoklasse € 0 tot en met € 25.000.000. Boven de genoemde saldoklasse wordt geen rente vergoed.

Bekijk de actuele rentes op al onze spaar- en betaalrekeningen.

Als een bankgarantie vervalt, maakt de bank een bedrag van uw Bankgarantie Dekkingsrekening over naar uw tegenrekening. Dit bedrag is gelijk aan de vervallen garantie.

Tegoeden op deze rekening vallen onder de werking van de Nederlandse Depositogarantie. Dit betekent dat tegoeden tot € 100.000,- per rekeninghouder zijn gegarandeerd. Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie en de dekking vindt u in het informatieblad en op abnamro.nl/garantiestelsel.

Meer weten over de Bankgarantie Dekkingsrekening? Neem contact op met ABN AMRO.