Bankgarantie Dekkingsrekening

Met een bankgarantie biedt u uw zakenpartners de zekerheid dat zij hun geld ontvangen, óók als u uw verplichtingen niet nakomt. Dat schept vertrouwen.

U zet financiële reserves opzij op de Bankgarantie Dekkingsrekening. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt. Dit is de zekerheidsstelling voor de bank in ruil waarvoor wij uw zakenpartners een garantie bieden. 

U kunt dan bij ons:

  • Een bankgarantie afsluiten zonder gebruik te maken van uw kredietfaciliteit

  • Volstaan met één dekkingsrekening voor alle bankgaranties

Wat is een Bankgarantie Dekkingsrekening?

De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen.

Voorwaarden

Op abnamro.nl/voorwaardenzakelijk vindt u alle zakelijke productvoorwaarden overzichtelijk bij elkaar.

Voor wie?

Particulieren of ondernemers met een betaalrekening bij ABN AMRO. 

U kunt maximaal één Bankgarantie Dekkingsrekening hebben.

Rente

Er is geen rentevergoeding en de Bankgarantie Dekkingsrekening is uitgesloten voor het berekenen van negatieve rente.


Maximaal toegestaan op deze spaarrekening € 5.000.000,-
Maximaal toegestaan groepsaldo* € 25.000.000,-
* Een groepsaldo is het saldo dat u mag aanhouden samen met de bedrijven die deel uitmaken van de groep of het samenwerkingsverband waarvan u deel uitmaakt.

Geld opnemen

Als een bankgarantie vervalt, maakt de bank een bedrag van uw Bankgarantie Dekkingsrekening over naar uw tegenrekening. Dit bedrag is gelijk aan de vervallen garantie.

Depositogarantiestelsel

Tegoeden op deze rekening vallen onder de werking van het depositogarantiestelsel. Dit betekent dat tegoeden tot € 100.000,- per rekeninghouder zijn gegarandeerd. Meer informatie over het depositogarantiestelsel en de dekking vindt u in het informatieblad en op abnamro.nl/garantiestelsel.

Vragen

Meer weten over de Bankgarantie Dekkingsrekening? Neem contact op met ABN AMRO.