Overzicht actuele basisrentes

Als de basisrente van een valuta negatief is, dan rekenen wij deze basisrente aan u door vanaf 31 december 2021. De rente wordt berekend per rekening en geldt over uw gehele saldo in die valuta.
Bijvoorbeeld: is de basisrente van de Vreemde Valuta Rekening -0,25% dan betaalt u 0,25% over het creditsaldo. Is de rente 0% of hoger dan wordt de rente bepaald volgens de voorwaarden Vreemde Valuta Rekening.

Bekijk de rentetarieven van de afgelopen zeven jaar.

Wilt u meer weten over referentierentes? Lees hier verder: IBOR transitie

Elke van de bovengenoemde tarieven met ABN AMRO in de naam (de “ABN AMRO Tarieven”) is een intern tarief van ABN AMRO Bank N.V. en haar dochterondernemingen, welke niet mag worden gebruikt door enige derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ABN AMRO Bank N.V. In het bijzonder verbiedt ABN AMRO Bank N.V. het gebruik van, en het vertrouwen op, elk van de ABN AMRO Tarieven als een benchmark zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/1011 (de Benchmarkverordening) of een opvolger daarvan. Er mag niet op de ABN AMRO Tarieven worden vertrouwd, en de ABN AMRO Tarieven mogen niet worden gebruikt als een index (of een bestanddeel daarvan) op basis waarvan het uit hoofde van een financieel instrument of een financiële overeenkomst te betalen bedrag of de waarde van een financieel instrument wordt vastgesteld, of een index (of een bestanddeel daarvan) die wordt gebruikt om de prestaties van een beleggingsfonds te meten teneinde het rendement van die index te monitoren of de activatoewijzing van een portfolio te bepalen of de prestatievergoedingen te berekenen.

 

icoon