Healthcare

De Nederlandse bevolking geeft zo’n 95 miljard euro per jaar uit aan healthcare, en dat aandeel groeit. Zorgondernemers moeten rekening houden met een combinatie van druk op de kosten per aandoening om aan de stijgende zorgvraag  en kwaliteitseisen van de consument te kunnen voldoen. Samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en investeringen door partijen van buiten de traditionele markt zullen de omgeving de komende jaren sterk veranderen. Digitalisering van de dienstverlening en verplaatsing van zorg naar de woonomgeving zijn hierbij een grote trend.

Lees ook eens Healthcare