Bouw

De bouwsector groeit al een aantal jaar op rij flink.  Na de crisis is dit een luxe. Maar door deze hoge vraag is ook een tekort aan personeel en materialen ontstaan. Deze tekorten lopen in de toekomst verder op. In digitalisering lonkt  een oplossing, denk aan robotisering en 3D-printing. Daarnaast biedt duurzaamheid diverse mogelijkheden voor de sector. Zo worden bij circulair bouwen materialen niet weggegooid, maar hergebruikt. Bovendien dwingen regelgeving en programma's van de Rijksoverheid bouwondernemers om de Nederlandse gebouwenvoorraad te verduurzamen.

Lees ook eens Bouw