Bouw

De bouwsector vertoont al een aantal jaar een stevige groei. Vrijwel alle subsectoren in de bouw hebben goed gevulde orderportefeuilles. Door de hoge vraag ontstaat er een tekort aan personeel en materiaal, en stijgen de bouwkosten. Deze tekorten lopen in de nabije toekomst verder op. De oplossingen voor deze tekorten, die tevens goed zijn voor de winstgevendheid, zijn te vinden in industrialisering (prefab en modulair), robotisering (3D printing) en digitalisering (BIM en verder). Door processen te optimaliseren en beter samen te werken kunnen faalkosten gereduceerd worden. Het verder verduurzamen van Nederland biedt veel kansen en uitdagingen voor de bouwsector. Zowel de energietransitie als de grondstoftransitie (circulaire economie) leveren nieuwe banen, bedrijven en samenwerkingen op. Allemaal onderwerpen die we als bank volgen en beschrijven; niet alleen de risico's, maar ook de kansen.

Lees ook eens Bouw