Agrarisch

De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door hoge productiviteit en kwaliteit. Hierdoor wordt Nederland door veel landen en organisaties gezien als agrarisch gidsland. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingen. De exportwaarde van de agrifoodsector bedroeg van 63 miljard euro in 2017. Toch is het gemiddelde rendement van arbeid en kapitaal in de primaire agrarische sector laag. Dat is zorgelijk want een vitale sector innoveert en is belangrijk voor een krachtig Nederlands agrarisch cluster. 

Lees ook eens Agrarisch