Frankrijk overweegt invoering van de Google tax
Headlines Insights

Frankrijk overweegt invoering van de Google-tax

De Franse regering is van plan om belasting te heffen op de in Frankrijk gemaakte omzet van grote internetbedrijven. De heffing van 3 procent gaat volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gelden voor internetbedrijven met wereldwijde omzet groter dan 750 miljoen euro en een omzet in Frankrijk van meer dan 25 miljoen euro. Daarmee gaat het om circa dertig bedrijven.

Insight

Het afgelopen decennium zijn de marktomstandigheden in de wereld van media en amusement in Europa sterk veranderd door de komst van nieuwe en vaak buitenlandse internetbedrijven. Consumenten hebben toegang tot veel meer internationale content. Internetbedrijven genereren een substantiële omzet, maar betalen daarover ter plaatse vaak geen belasting. De Europese Unie is bezig met nieuwe wetgeving die in de volksmond wel bekend staat als de Google-tax, maar Frankrijk wil daar niet op wachten.

In Nederland bracht de Raad voor Cultuur een jaar geleden een advies uit aan ministers Van Engelshoven en Slob van OCW, als antwoord op de vraag wat er nodig is om kwalitatief goede en pluriforme Nederlandse culturele audiovisuele producties te stimuleren. Een van de aanbevelingen is om een heffing in te voeren op de Nederlandse omzet die partijen als Netflix en YouTube uit online diensten behalen. Het ministerie heeft vervolgens opdracht gegeven om de impact van zo’n heffing te onderzoeken. De resultaten zijn nog niet bekend.

Parallel hieraan is in Nederland discussie over hoe de toekomst van de publieke omroepen er uit moet zien. Voorlopig hebben de ministers de handen vol aan de herinrichting van het medialandschap en de bijzondere rol van het publieke bestel daarbinnen, en dat blijft waarschijnlijk nog wel een tijdje zo.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.