Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

DRIP

DRIP staat voor Dividend Re-Investment Plan. Het is een herbeleggingsplan dat wordt aangeboden aan bestaande aandeelhouders van bepaalde bedrijven die hun dividend in geld uitkeren. 

 

ABN AMRO Corporate Broking (ABN AMRO CB) is een gespecialiseerde afdeling van ABN AMRO. Deze afdeling verzorgt DRIP's voor verschillende bedrijven. Het gaat in alle gevallen om bedrijven die hun hoofdnotering hebben op de Nederlandse beurs (Euronext Amsterdam). 

De lijst van bedrijven waarvoor ABN AMRO CB DRIP's verzorgt, kan wijzigen. Op dit moment bieden wij DRIP's aan voor de volgende beursgenoteerde bedrijven:

 • Aalberts Industries
 • ABN AMRO 
 • Brunel 
 • Intertrust
 • RELX 
 • SBM Offshore
 • Shell (Royal Dutch Shell) 
 • Unilever 
 • Wolters Kluwer

Bestaande aandeelhouders van deze bedrijven kunnen via hun bank of broker deelnemen aan DRIP's die ABN AMRO CB verzorgt. ABN AMRO CB informeert de bedoelde banken en brokers via het communicatiekanaal van Euroclear Nederland.

Wij bieden u als belegger bij ABN AMRO de mogelijkheid mee te doen aan de DRIP's die ABN AMRO CB verzorgt. Heeft een bedrijf met ABN AMRO CB een afspraak over een DRIP en keert dat bedrijf dividend in geld uit? Dan zorgt ABN AMRO ervoor dat zij het aan u in geld uitgekeerde dividend na aftrek van dividendbelasting opnieuw voor u belegt in aandelen van dat bedrijf. Bij sommige bedrijven kan dit ook voor certificaten van aandelen gebeuren, maar voor het gemak spreken wij hier verder alleen over aandelen. 

U kunt als belegger bij ABN AMRO een algemene keuze maken voor DRIP. Uw keuze geldt dan voor al uw aandelen op uw beleggingsrekening waarvoor wij u een DRIP kunnen aanbieden. U hoeft dan dus niet per dividenduitkering een keuze te maken of u er wel of niet aan deelneemt. Uiteraard kunt u uw algemene keuze wel altijd wijzigen.

Bij DRIP's die niet door de bank maar door andere instellingen worden aangeboden, ontvangt u het dividend altijd in geld.

Voor DRIP's die fondshuizen aanbieden voor hun beleggingsfondsen die een notering hebben op de Nederlandse beurs (Euronext Fund Services) geldt uw algemene keuze voor keuzedividend. U leest verderop meer over deze beleggingsfondsen-DRIP's.

Is DRIP hetzelfde als stockdividend of keuzedividend?

DRIP is niet hetzelfde als stockdividend of keuzedividend. 

 • Bij stockdividend en keuzedividend biedt het bedrijf zelf de herbelegging van het dividend aan in nieuw uit te geven aandelen van het bedrijf. 
 • Bij een DRIP biedt niet het bedrijf zelf de herbelegging van het dividend aan, maar doet ABN AMRO dat. Het gaat bij DRIP ook niet om nieuw uit te geven aandelen, maar om de koop van al eerder uitgegeven aandelen.     

Hoe werkt een DRIP?

Doet u mee aan een DRIP? Dan werkt het als volgt: 

 • Het dividendbedrag min 15% dividendbelasting schrijven we bij op uw betaalrekening. Dit is het netto dividendbedrag (het bruto dividendbedrag min 15% dividendbelasting is het netto dividendbedrag);
 • ABN AMRO CB koopt de aandelen voor al deze DRIP-deelnemers op een beurs. De koop van de aandelen gebeurt ná de ex-dividend datum, maar vóór de betaaldatum. De koop van de aandelen kan op één of meerdere handelsdagen gebeuren; 
 • ABN AMRO CB berekent de koopprijs van de aandelen; 
 • De aandelen die voor u zijn, schrijft ABN AMRO bij op uw beleggingsrekening; 
 • De koopprijs plus de herbeleggingskosten die u moet betalen, schrijft ABN AMRO af van uw betaalrekening; 
 • U ontvangt hiervoor een aparte DRIP-beleggingsnota.

Voor DRIP heeft ABN AMRO uw instructie en toestemming nodig

ABN AMRO CB schrijft de op de beurs gekochte aandelen eerst bij op een rekening op naam van ABN AMRO. Daarna schrijft ABN AMRO de aandelen die voor u zijn, bij op uw beleggingsrekening, tegen betaling van de koopprijs plus de herbeleggingskosten. 

Doordat ABN AMRO CB de gekochte aandelen eerst aanhoudt op een eigen rekening, heeft uw kooporder het kenmerk van een ‘over the counter’ (OTC)-order. Maakt u de keuze voor DRIP, dan geeft u ons instructie om uw kooporders voor DRIP op deze manier uit te voeren. Wij hebben eenmalig uw toestemming nodig om DRIP-orders OTC voor u te kunnen uitvoeren.

Welke prijs betaalt u voor de aandelen?

ABN AMRO CB berekent de gemiddelde prijs waartegen zij de aandelen heeft gekocht. Dat gebeurt met de in de markt gebruikelijke VWAP-berekening (Volume Weight Average Price of: volume gewogen gemiddelde prijs). U betaalt per aandeel deze gemiddelde koopprijs, dit noemen we de herbeleggingsprijs. De herbeleggingsprijs kan een andere prijs zijn dan de prijs die u voor het aandeel zou hebben betaald als u dit zelf op de beurs zou hebben gekocht. Of de herbeleggingsprijs een lagere of hogere prijs is, weet u natuurlijk pas achteraf. 

Hoe wordt bepaald hoeveel aandelen ik krijg?

Beleggers zijn in Nederland 15% dividendbelasting verschuldigd. Het bedrag dat wij voor u opnieuw beleggen, is het eerder aan u uitgekeerde netto dividendbedrag. Dat is dus het bruto dividendbedrag min de verschuldigde dividendbelasting. 

Het aantal aandelen dat wij op uw beleggingsrekening bijschrijven, bepalen we door het netto dividendbedrag te delen door de herbeleggingsprijs plus de herbeleggingskosten:

netto dividendbedrag / (herbeleggingsprijs + herbeleggingskosten) = aantal te kopen aandelen

Wij leggen dit uit met een voorbeeld:

 • Stel, u heeft 100 aandelen XYZ in uw beleggingsportefeuille.
 • Het netto dividend (bruto dividend min dividendbelasting) is 5 euro per aandeel XYZ.
 • De herbeleggingsprijs plus herbeleggingskosten is 19 euro.

Hieruit volgt:

 • Het netto dividendbedrag is 500 euro (100 aandelen XYZ x 5 euro). 
 • ABN AMRO schrijft 26 aandelen XYZ bij op uw beleggingsrekening (500/19 is 26,3157895, afgerond naar beneden is dit 26 aandelen).
 • Er blijft dan nog 0,3157895 aandeel over, dit noemen we een fractie. Fracties rekenen we af in geld. We schrijven in dit geval 6 euro (0,3157895 x 19 euro) bij op uw betaalrekening.

Voor het netto dividendbedrag van 500 euro krijgt u in dit voorbeeld dus 26 aandelen XYZ en 6 euro.

Wat zijn de herbeleggingskosten?

Voor een DRIP betaalt u een bepaald percentage aan herbeleggingskosten. Op dit moment bedragen deze herbeleggingskosten voor DRIP 0,375% over het netto dividend bedrag. Meestal zijn de herbeleggingskosten niet precies 0,375%, door afrondingsverschillen kan het percentage hier iets boven of onder komen te liggen. Over de fracties die u in geld ontvangt, betaalt u geen herbeleggingskosten. 

Kijk op abnamromeespierson.nl/tarievenbeleggen voor de actuele tarieven. 
Bent u klant bij ABN AMRO, kijk dan op abnamro.nl/tarievenbeleggen.

Is meedoen aan DRIP interessant voor u?

Wij gaan er bij het beantwoorden van deze vraag vanuit dat u uw positie in aandelen van de bedrijven waarvoor DRIP wordt aangeboden wilt vergroten, door ontvangen dividend in geld opnieuw te beleggen in die bedrijven. 

DRIP biedt u dan gemak. U hoeft voor de herbelegging zelf niets te doen. Wij zorgen ervoor dat het netto dividendbedrag iedere keer opnieuw wordt belegd in aandelen van die bedrijven. Hierdoor vergroot u uw belegd vermogen en ontvangt u bij iedere volgende dividenduitkering dividend over meer aandelen. Dit geeft het zogenoemde ‘dividend-op-dividend’-effect. 

Is meedoen aan DRIP financieel gezien interessant voor u? Zoals eerder al aangegeven, weet u nooit vooraf of de koopprijs hoger of lager zal liggen dan de prijs die u zou betalen als u zelf de aandelen zou kopen. Dus op basis van de koopprijs alleen kunnen we op deze vraag geen antwoord geven. 

Ook op de vraag of DRIP fiscale gevolgen voor u heeft, kunnen we geen antwoord geven. ABN AMRO geeft geen belastingadvies. We adviseren u voor fiscale vragen contact op te nemen met een fiscalist of belastingadviseur.

Of DRIP financieel gezien interessant voor u is, hangt af van de herbeleggingskosten die u voor DRIP moet betalen. Deze herbeleggingskosten kunnen hoger of lager zijn dan de transactiekosten die u betaalt als u de aandelen zelf op de beurs koopt. Vanuit kosten gezien, is DRIP interessant voor u als de herbeleggingskosten voor DRIP lager zijn dan de transactiekosten voor een gewone kooporder. Hiervoor is van belang wat uw beleggingsvorm is. U vindt de uitleg voor uw beleggingsvorm(en) hieronder.

Zelf Beleggen Basis

Voor een gewone kooporder betaalt u:
transactiekosten aandelen binnenland: € 5,- + 0,05% over de waarde van de order, per order.

Voor DRIP betaalt u:
herbeleggingskosten 0,375% over het netto dividendbedrag.

Of DRIP vanuit de kosten gezien interessant is, hangt af van de hoogte van het netto dividendbedrag waarover u de herbeleggingskosten betaalt. Daarbij geldt dat hoe hoger het netto dividendbedrag is, hoe meer herbeleggingskosten u voor DRIP betaalt. 

Hieronder kunt u zien hoe dit uitwerkt bij een netto dividendbedrag tussen 1.000 en 2.500 euro.

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 1.000,00

€ 5,50

€ 3,75

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 1.539,00

€ 5,77

€ 5,77

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 2.500,00

€ 6,25

€ 9,38

Het omslagpunt ligt bij € 1.539 netto dividendbedrag. Tot € 1.539 is DRIP goedkoper dan een gewone kooporder. Vanaf € 1.540 is DRIP duurder dan een gewone kooporder. 

Om u een idee te geven wanneer u aan die grens komt: stel dat de prijs van een aandeel € 41,50 is en dat het netto dividend per aandeel € 0,33 is. Dan staat de grens van € 1.539 gelijk aan een belegging van ongeveer € 193.514 in dat aandeel. Dat zijn in dit voorbeeld omgerekend 4.663 aandelen (€ 1.539 / € 0,33 = 4.663) en (4.663 x € 41,50 = € 193.514).

De kosten in dit rekenvoorbeeld kunnen veranderen. Ga naar voor de actuele kosten naar Zelf Beleggen Basis >

Zelf Beleggen Plus

Voor een gewone kooporder betaalt u:
transactiekosten € 4,00 per order + 0,04% over de waarde van de order, met een maximum van 150 euro. 

Voor DRIP betaalt u:
herbeleggingskosten 0,375% over het netto dividendbedrag. 

Of DRIP vanuit de kosten gezien interessant is, hangt af van de hoogte van het netto dividendbedrag waarover u de herbeleggingskosten betaalt. Daarbij geldt dat hoe hoger het netto dividendbedrag is, hoe meer herbeleggingskosten u voor DRIP betaalt. 

Hieronder kunt u zien hoe dit uitwerkt bij een netto dividendbedrag tussen 1.000 en 2.500 euro.

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 1.000,00

€ 4,40

€ 3,75

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 1.195,00

€ 4,48

€ 4,48

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 2.500,00

€ 5,00

€ 9,38

Het omslagpunt ligt bij € 1.195 netto dividendbedrag. Tot € 1.195 is DRIP goedkoper dan een gewone kooporder.

Om u een idee te geven wanneer u aan die grens komt: stel dat de prijs van een aandeel € 41,50 is en dat het netto dividend per aandeel € 0,33 is. Dan staat de grens van € 1.195 gelijk aan een belegging van ongeveer € 150.271 in dat aandeel. Dat zijn in dit voorbeeld omgerekend 3.621 aandelen (€ 1.195 / € 0,33 = 3.621) en (3.621 x € 41,50 = € 150.271).

De kosten in dit rekenvoorbeeld kunnen veranderen. Ga voor de actuele kosten naar Zelf Beleggen Plus >

Zelf Beleggen (Geldt alleen voor bestaande Zelf Beleggen-portefeuilles, deze beleggingsvorm kunt u niet meer bij ons openen.)

Voor een gewone kooporder betaalt u:
transactiekosten € 6,50 per order + 0,10% met een minimum van 10 euro en een maximum van 150 euro. 

Voor DRIP betaalt u:
herbeleggingskosten 0,375% over het netto dividendbedrag. 

Of DRIP vanuit de kosten gezien interessant is, hangt af van het netto dividendbedrag waarover u de herbeleggingskosten betaalt. Daarbij geldt dat hoe hoger het netto dividendbedrag is, hoe meer herbeleggingskosten u voor DRIP betaalt. 

Hieronder kunt u zien hoe dit uitwerkt bij een netto dividendbedrag tussen 2.000 en 3.500 euro.

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 1.000,00

€ 10,00

€ 3,75

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 2.667,00

€ 10,00

€ 10,00

Netto dividendbedrag Transactiekosten gewoon Herbeleggingskosten DRIP

€ 3.500,00

€ 10,00

€ 13,13

Het omslagpunt ligt bij € 2.667 netto dividendbedrag. Tot € 2.667 is DRIP goedkoper dan een gewone kooporder. Vanaf € 2.668 is DRIP duurder dan een gewone kooporder.

Om u een idee te geven wanneer u aan die grens komt: stel dat de prijs van een aandeel € 41,50 is en dat het netto dividend per aandeel € 0,33 is. Dan staat de grens van € 2.667 gelijk aan een belegging van ongeveer € 335.361 in dat aandeel. Dat zijn in dit voorbeeld omgerekend  8.081 aandelen (€ 2.667 / € 0,33 = 8.081) en (8.081 x € 41,50 = € 335.361).

Execution Only Desk

Voor een gewone kooporder betaalt u 0,2% transactiekosten. 

Voor DRIP betaalt u 0,375% herbeleggingskosten over het netto dividendbedrag. 

De herbeleggingskosten voor DRIP zijn hoger dan de transactiekosten voor een gewone kooporder. U betaalt dus meer kosten voor het gemak van DRIP dat wij de herbelegging voor u verzorgen. U bepaalt uiteraard zelf of u kiest voor dit gemak of dat u ervoor kiest om het dividend zelf opnieuw te beleggen.

De kosten in dit rekenvoorbeeld kunnen veranderen. Ga voor de actuele kosten naar Execution Only Desk >

Beleggen met Advies (beleggingsadvies)

Binnen beleggingsadvies zijn er verschillende beleggingsvormen, waarvoor twee soorten kosten kunnen gelden:

 • Advieskosten met transacties
 • Advieskosten zonder transacties

Advieskosten met transacties
Voor de meeste beleggingsvormen betaalt u één tarief advieskosten, waar onder andere de kosten voor transacties op aandelen onder vallen. De herbeleggingskosten zitten echter niet in de advieskosten. Voor DRIP betaalt u 0,375% herbeleggingskosten over het netto dividendbedrag. U betaalt dus apart kosten voor het gemak van DRIP dat wij de herbelegging voor u verzorgen. U bepaalt uiteraard zelf of u kiest voor dit gemak of dat u ervoor kiest om het dividend zelf opnieuw te beleggen.

Advieskosten zonder transacties
Voor sommige beleggingsvormen betaalt u één tarief advieskosten en apart daarvan nog transactiekosten. Voor een gewone kooporder van aandelen betaalt u 0,2% transactiekosten. Voor DRIP betaalt u 0,375% herbeleggingskosten over het netto dividendbedrag.
De herbeleggingskosten voor DRIP zijn hoger dan de transactiekosten voor een gewone kooporder. U betaalt dus meer kosten voor het gemak van DRIP dat wij de herbelegging voor u verzorgen. U bepaalt uiteraard zelf of u kiest voor dit gemak of dat u ervoor kiest om het dividend zelf opnieuw te beleggen.

De kosten in dit rekenvoorbeeld kunnen veranderen. Ga voor de actuele kosten naar Beleggen met Advies.

Zo kiest u voor DRIP

Doorloop de volgende vijf stappen om uw keuze voor DRIP aan ons door te geven: 

 1. Log in op Internet Bankieren .
 2. Kies de beleggingsrekening waarvoor u uw keuze wilt doorgeven. Zijn dit er meer, doorloop dan per beleggingsrekening deze vijf stappen.
 3. Kies voor ‘Productinstellingen’. U komt nu in een scherm waar u de instellingen van uw beleggingsrekening kunt wijzigen. 
 4. Ga naar ‘Wilt u deelnemen aan DRIP: Ja / Nee’, en maak uw keuze. 
 5. Open de overeenkomst en controleer deze. Hierin ziet u een overzicht van de kenmerken die vanaf nu voor uw beleggingsrekening gelden.

Zakelijke rekening?

Heeft u een zakelijke rekening, maak uw keuze voor DRIP dan kenbaar bij uw adviseur of een van onze medewerkers. Neem hiervoor contact met ons op via 0900 9215 (gebruikelijke belkosten). Buiten Nederland kunt u bellen naar: +31 10 240 70 04. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag. 

Beleggingsfondsen-DRIP

Sommige fondshuizen bieden onder de naam DRIP een herbelegging aan voor hun beleggingsfondsen die een notering hebben op de Nederlandse beurs (Euronext Fund Services). Voor zo’n beleggingsfondsen-DRIP geldt dan niet uw algemene keuze voor DRIP, maar uw algemene keuze die u heeft aangegeven bij keuzedividend van aandelen. Heeft u gekozen voor dividend in aandelen, dan werkt de beleggingsfondsen-DRIP als volgt: 

 • U ontvangt het netto dividendbedrag (bruto dividendbedrag min dividendbelasting) op uw betaalrekening. 
 • Het fondshuis koopt voor het netto dividendbedrag de aandelen van het beleggingsfonds op Euronext Fund Services tegen de dagprijs van de betaaldatum. De dagprijs noemen we ook wel de Netto Intrinsieke Waarde (NIW) of Net Asset Value (NAV). 
 • Het fondshuis levert de aandelen aan ABN AMRO tegen betaling van de NIW. 
 • De aandelen die voor u zijn, schrijft ABN AMRO bij op uw beleggingsrekening. 
 • De koopprijs die u moet betalen, schrijft ABN AMRO af van uw betaalrekening. U betaalt voor een beleggingsfondsen-DRIP geen herbeleggingskosten. 
 • U ontvangt hiervoor een conversienota voor keuzedividend. 

Het gaat bij een beleggingsfondsen-DRIP alleen om de beleggingsfondsen die een notering hebben op de Nederlandse beurs (Euronext Fund Services). Dus niet de beleggingsfondsen waarin u via de Beleggersgiro van ABN AMRO belegt, daarvoor geldt uw algemene keuze voor herbeleggen. U leest hierover meer in artikel 3.2 (Wat doet de bank met mijn uitkeringen op mijn beleggingsproducten op de beleggersgiro?) van de Voorwaarden Beleggersgiro.