Gegarandeerd geschikt voor de meeste situaties

De kans is groot dat u hieronder de garantie vindt die past bij uw situatie. Al deze garanties kunt u direct online aanvragen. De voorwaardelijke Bereidverklaring en de Gegoedheidsverklaring zijn geen garanties, maar hebben wel kenmerken hiervan. Voor deze verklaringen kunt u bellen met uw contactpersoon. Bekijk welke garantie of verklaring u helpt makkelijker zaken te doen.

Met de Huurgarantie biedt u de verhuurder zekerheid dat u uw huurverplichtingen nakomt.

Garantie aanvragen

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een Inschrijvingsgarantie, ook wel Bid Bond genoemd. Door deze garantie aan te bieden, laat u zien dat u een serieuze kandidaat bent. Degene aan wie u een Inschrijvingsgarantie geeft, krijgt namelijk een bankgarantie zodra de order aan u wordt gegund. Ook heeft die persoon de zekerheid dat deze het bedrag van de Inschrijvingsgarantie krijgt als u de bankgarantie niet of niet op tijd stelt, uw offerte, aanbieding of inschrijving tussentijds intrekt of ongunstig wijzigt of het contract niet wil ondertekenen. In het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa gebruiken veel mensen nog een Inschrijvingsgarantie.

Garantie aanvragen

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een onvoorwaardelijke Bereidverklaring. Degene aan wie u deze Bereidverklaring geeft, heeft de zekerheid dat deze een bankgarantie ontvangt zodra de order aan u wordt gegund. De Bereidverklaring is vooral te gebruiken binnen Nederland en sommige West-Europese landen. De verplichting tot afgifte van de garantie is onvoorwaardelijk. Het bedrag van de Bereidverklaring wordt daarom na afgifte van de bereidverklaring geblokkeerd.

Garantie aanvragen

Een voorwaardelijke Bereidverklaring is geen garantie maar geeft recht op afgifte van een garantie. Voordat deze garantie afgegeven wordt, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. 

Bel voor deze verklaring met uw contactpersoon

Wilt u inzage geven in uw financiële vermogen of informatie verstrekken over door u met succes afgehandelde contracten? Dan kunt u een Gegoedheidsverklaring aanbieden. Deze verklaring is geen garantie.

Bel voor deze verklaring met uw contactpersoon

Met een Betalingsgarantie biedt u uw handelspartner de zekerheid dat u uw betalingsverplichtingen nakomt.

Garantie aanvragen

Wilt u uw zakenrelatie de zekerheid geven dat u zijn vooruitbetaling op de juiste manier gebruikt? Dat kan met de Vooruitbetalingsgarantie. Houd er rekening mee dat bij een Vooruitbetalingsgarantie het garantiebedrag wordt geblokkeerd zodra wij de garantie afgeven. Vanaf dat moment berekenen wij ook de provisie. Deze werkwijze is van toepassing ongeacht of u de aanbetaling van uw zakenpartner al ontvangen heeft. Zorg dat u bij het aanvragen van deze garantie voldoende middelen heeft.

Garantie aanvragen

Een Aannemingsgarantie geeft de zekerheid dat de verplichtingen uit hoofde van aangenomen werk worden nagekomen. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een huis.

Garantie aanvragen

Wilt u de zekerheid bieden dat u contractuele verplichtingen voor de levering van goederen of diensten correct nakomt? Dat kan met de Uitvoeringsgarantie.

Garantie aanvragen

Een Leveringsgarantie geeft de koper zekerheid dat de leverancier zijn verplichtingen tot levering(en) uit een contract nakomt.

Garantie aanvragen

Wilt u zekerheid bieden dat u contractuele garantie- en onderhoudsverplichtingen nakomt? En wilt u zelf de laatste betalingstermijn direct ontvangen? Dat kan met een Retentiegarantie.

Garantie aanvragen

Wilt u de douane de zekerheid bieden dat u uw betalingen nakomt? Dat kan met een Douanegarantie.

Garantie aanvragen

Een Notarisgarantie geeft de verkoper zekerheid dat de koper de koopovereenkomst van onroerende goederen naleeft.

Garantie aanvragen

Wilt u met zekerheid een beslag kunnen opheffen of voorkomen, zodat dit uw bedrijfsvoering niet belemmert? Dat kan met de Procesgarantie.

Garantie aanvragen

U regelt de formaliteiten bij een productschap zonder waarborgsom met de Productschapgarantie.

Garantie aanvragen

Wilt u de vervoerder vrijwaren van de gevolgen van vrijgave van goederen zonder eigendomsbewijs? Dat kan met de Ontbrekend cognossementgarantie.

Garantie aanvragen