Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Zakelijke bankgarantie

Overzicht bankgaranties

De kans is groot dat u hieronder de garantie vindt die past bij uw situatie. Al deze garanties kunt u direct online aanvragen. Bekijk welke garantie u helpt makkelijker zakendoen.

Garantie aanvragen

Ik heb Access Online of geen Internet Bankieren Zakelijk

Ik heb Internet Bankieren Zakelijk

Log in om de aanvraag te doen. We hebben dan al een aantal gegevens voor u ingevuld.
icoon

Garantiesoorten met standaardtekst

Huurgarantie

Bij het aangaan van een huurovereenkomst van een onroerende zaak vraagt de verhuurder vaak een zekerheid in de vorm van een waarborgsom, borgtocht of huurgarantie. Met de huurgarantie biedt u de verhuurder zekerheid dat u uw huurverplichtingen nakomt. ABN AMRO geeft in Nederland alleen huurgaranties af volgens haar eigen tekst. 

Kenmerken: 

 • U wilt een onroerende zaak huren. 
 • De verhuurder vraagt een huurgarantie. Alleen beschikbaar met de ABN AMRO standaardtekst. Meestal wordt onbepaalde looptijd door de verhuurder verplicht gesteld; # maanden na beëindiging huurovereenkomst. 
  Let op! U bent dan geheel afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder om de huurgarantie aan de bank terug te sturen en de bank te ontslaan uit haar verplichtingen.
Wat gebeurt er als:
 
 • De verhuurder de bedrijfsruimte die u huurt verkoopt?
  Dan neemt de nieuwe verhuurder van het pand de huurgarantie automatisch over.
 • U verhuist naar een andere bedrijfsruimte?
  Dan verklaart de verhuurder aan ABN AMRO de huurgarantie niet meer te zullen gebruiken. Klik hier voor meer informatie over het beëindigen van een garantie.
Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een inschrijvingsgarantie. Deze garantievorm wordt ook wel ‘Bid Bond’ genoemd. Hierbij verplicht de inschrijvende partij zich een aan hem gegund contract te accepteren volgens de voorwaarden en de prijs zoals hij in de offerte heeft aangeboden. Een inschrijvingsgarantie is vaak verplicht bij grote projecten waarin meerdere partijen zich kunnen aanbieden. Door het laten stellen van een inschrijvingsgarantie benadrukt de inschrijvende partij dat men een serieuze kandidaat is voor het project en dat men in staat is het project daadwerkelijk uit te voeren. Als de inschrijvende partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de begunstigde van de garantie het garantiebedrag claimen. Dit is vaak vijf of tien procent van de inschrijfsom.

Kenmerken:

 • U wilt zich inschrijven voor een inschrijving (tender)
 • Een Bid Bond wordt als voorwaarde van de inschrijving gevraagd. 
 • Een Bid Bond wordt veel gebruikt in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa. 

Vaak is verval van de Bid Bond geheel afhankelijk van in de garantietekst benoemde gebeurtenissen i.p.v. verval op een harde einddatum dd-mm-jjjj. De aantoonbaarheid van genoemde gebeurtenissen kan lastig zijn en decharge in de weg staan. 

Het verschil tussen een Bid Bond en een Bereidverklaring onvoorwaardelijk is, dat de eerste gehanteerd wordt in internationale transacties en de tweede soms in transacties in Nederland.

Bereidverklaring onvoorwaardelijk

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een onvoorwaardelijke bereidverklaring. Degene aan wie u deze bereidverklaring geeft, heeft de zekerheid dat deze een bankgarantie ontvangt zodra de order aan u wordt gegund. De verplichting tot afgifte van de garantie is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Het bedrag van de bereidverklaring wordt daarom bij afgifte van de bereidverklaring geblokkeerd.

Kenmerken: 

 • U wilt zich inschrijven voor een inschrijving 
 • Een bereidverklaring wordt als voorwaarde van de inschrijving gevraagd. Als het gaat om een onbepaalde looptijd heeft de opdrachtgever van de bankgarantie niet altijd grip op beëindiging van de bereidverklaring. Vooral als de order u niet wordt gegund. 

Het verschil tussen een Bereidverklaring onvoorwaardelijk en een Bid Bond is, dat de eerste soms gebruikt wordt in transacties in Nederland en de tweede in internationale transacties.

Betalingsgarantie

U gaat producten en/of diensten afnemen en uw zakenpartner wil zekerheid ontvangen dat u uw betalingsverplichting nakomt. Met de betalingsgarantie biedt u uw handelspartner de zekerheid dat uw betalingsverplichting nakomt. De betalingsgarantie wordt ook wel 'Payment Guarantee' genoemd. 

Kenmerken: 

 • U bent de koper/afnemer. 
 • Uw zakenpartner (verkoper) wil zekerheid dat u tijdig en volledig uw betalingsverplichting nakomt. 
 • Het garantiebedrag is vaak gelijk aan de betalingsverplichting, maar kan ook een percentage daarvan zijn.
Vooruitbetalingsgarantie

Wilt u uw zakenrelatie de zekerheid geven dat u zijn vooruitbetaling op de juiste manier gebruikt? Dat kan met de vooruitbetalingsgarantie. Houd er rekening mee dat bij een vooruitbetalingsgarantie het garantiebedrag wordt geblokkeerd ten laste van uw kredietfaciliteit of creditsaldo zodra de bank de garantie afgeeft. Vanaf dat moment berekent de bank ook de provisie. Deze werkwijze is van toepassing ongeacht of u de aanbetaling van uw zakenpartner al ontvangen heeft. Zorg dat u bij het aanvragen van deze garantie voldoende middelen heeft. Deze garantie wordt ook wel 'Advance Payment Bond' genoemd. 

Kenmerken:

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer.
 • De koper of opdrachtgever wil zekerheid ontvangen voordat de vooruitbetaling overgemaakt wordt.
 • Het garantiebedrag wordt geblokkeerd ten laste van de kredietfaciliteit of creditsaldo zodra de garantie wordt afgegeven.
Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)

Deze garantie wordt ook wel een 'Performance Bond' genoemd. Het dient als zekerheid dat een project of levering volgens het contract wordt uitgevoerd. Het garantiebedrag ligt meestal tussen de vijf en tien procent van de contractsom. De looptijd is meestal de uitvoeringsperiode, soms verlengd met een onderhouds- of garantieperiode. Zowel de bank als de opdrachtgever geven voorkeur aan een vaste afloopdatum. Dit is echter niet verplicht. 

Kenmerken: 

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer. 
 • De koper of opdrachtgever wil zekerheid ontvangen dat een project of levering volgens het contract wordt uitgevoerd.
Retentiegarantie

Hebt u een dienst of product geleverd en hebt u afgesproken dat u in de toekomst nog bepaalde onderhouds- of garantieverplichtingen zult hebben ten opzichte van de koper? Dan komt het voor dat de koper de laatste termijn van de koopsom pas hoeft te betalen nadat de onderhouds- of garantietermijn is verstreken. Wilt u afspreken dat de laatste termijn van de koopsom toch al eerder wordt betaald, en wilt u de afnemer voldoende zekerheid bieden dat u aan die onderhouds- of garantieverplichtingen zult voldoen? Dat kan met een Retentiegarantie. 

Kenmerken:

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer.
 • De koper of opdrachtgever wil meer zekerheid ontvangen dat de levering of opdracht goed wordt geleverd/uitgevoerd en dat ook after-sales verplichtingen worden nagekomen.
Notarisgarantie

Een Notarisgarantie geeft aan de verkoper van een onroerende zaak zekerheid dat de koper de koopovereenkomst naleeft. Bijvoorbeeld door de koopsom te betalen. 

Kenmerken:

 • U bent de koper van een onroerend goed.
 • Is betaalbaar aan de notaris bij wie de levering plaats zal vinden.

Garantiesoorten met standaardtekst

Huurgarantie

Bij het aangaan van een huurovereenkomst van een onroerende zaak vraagt de verhuurder vaak een zekerheid in de vorm van een waarborgsom, borgtocht of huurgarantie. Met de huurgarantie biedt u de verhuurder zekerheid dat u uw huurverplichtingen nakomt. ABN AMRO geeft in Nederland alleen huurgaranties af volgens haar eigen tekst. 

Kenmerken: 

 • U wilt een onroerende zaak huren. 
 • De verhuurder vraagt een huurgarantie. Alleen beschikbaar met de ABN AMRO standaardtekst. Meestal wordt onbepaalde looptijd door de verhuurder verplicht gesteld; # maanden na beëindiging huurovereenkomst. 
  Let op! U bent dan geheel afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder om de huurgarantie aan de bank terug te sturen en de bank te ontslaan uit haar verplichtingen.
Wat gebeurt er als:
 
 • De verhuurder de bedrijfsruimte die u huurt verkoopt?
  Dan neemt de nieuwe verhuurder van het pand de huurgarantie automatisch over.
 • U verhuist naar een andere bedrijfsruimte?
  Dan verklaart de verhuurder aan ABN AMRO de huurgarantie niet meer te zullen gebruiken. Klik hier voor meer informatie over het beëindigen van een garantie.

Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een inschrijvingsgarantie. Deze garantievorm wordt ook wel ‘Bid Bond’ genoemd. Hierbij verplicht de inschrijvende partij zich een aan hem gegund contract te accepteren volgens de voorwaarden en de prijs zoals hij in de offerte heeft aangeboden. Een inschrijvingsgarantie is vaak verplicht bij grote projecten waarin meerdere partijen zich kunnen aanbieden. Door het laten stellen van een inschrijvingsgarantie benadrukt de inschrijvende partij dat men een serieuze kandidaat is voor het project en dat men in staat is het project daadwerkelijk uit te voeren. Als de inschrijvende partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de begunstigde van de garantie het garantiebedrag claimen. Dit is vaak vijf of tien procent van de inschrijfsom.

Kenmerken:

 • U wilt zich inschrijven voor een inschrijving (tender)
 • Een Bid Bond wordt als voorwaarde van de inschrijving gevraagd. 
 • Een Bid Bond wordt veel gebruikt in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa. 

Vaak is verval van de Bid Bond geheel afhankelijk van in de garantietekst benoemde gebeurtenissen i.p.v. verval op een harde einddatum dd-mm-jjjj. De aantoonbaarheid van genoemde gebeurtenissen kan lastig zijn en decharge in de weg staan. 

Het verschil tussen een Bid Bond en een Bereidverklaring onvoorwaardelijk is, dat de eerste gehanteerd wordt in internationale transacties en de tweede soms in transacties in Nederland.

Bereidverklaring onvoorwaardelijk

Wilt u de zekerheid bieden dat u uw offerteverplichtingen, aanbieding of inschrijving nakomt? Dat kan met een onvoorwaardelijke bereidverklaring. Degene aan wie u deze bereidverklaring geeft, heeft de zekerheid dat deze een bankgarantie ontvangt zodra de order aan u wordt gegund. De verplichting tot afgifte van de garantie is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Het bedrag van de bereidverklaring wordt daarom bij afgifte van de bereidverklaring geblokkeerd.

Kenmerken: 

 • U wilt zich inschrijven voor een inschrijving 
 • Een bereidverklaring wordt als voorwaarde van de inschrijving gevraagd. Als het gaat om een onbepaalde looptijd heeft de opdrachtgever van de bankgarantie niet altijd grip op beëindiging van de bereidverklaring. Vooral als de order u niet wordt gegund. 

Het verschil tussen een Bereidverklaring onvoorwaardelijk en een Bid Bond is, dat de eerste soms gebruikt wordt in transacties in Nederland en de tweede in internationale transacties.

Betalingsgarantie

U gaat producten en/of diensten afnemen en uw zakenpartner wil zekerheid ontvangen dat u uw betalingsverplichting nakomt. Met de betalingsgarantie biedt u uw handelspartner de zekerheid dat uw betalingsverplichting nakomt. De betalingsgarantie wordt ook wel 'Payment Guarantee' genoemd. 

Kenmerken: 

 • U bent de koper/afnemer. 
 • Uw zakenpartner (verkoper) wil zekerheid dat u tijdig en volledig uw betalingsverplichting nakomt. 
 • Het garantiebedrag is vaak gelijk aan de betalingsverplichting, maar kan ook een percentage daarvan zijn.

Vooruitbetalingsgarantie

Wilt u uw zakenrelatie de zekerheid geven dat u zijn vooruitbetaling op de juiste manier gebruikt? Dat kan met de vooruitbetalingsgarantie. Houd er rekening mee dat bij een vooruitbetalingsgarantie het garantiebedrag wordt geblokkeerd ten laste van uw kredietfaciliteit of creditsaldo zodra de bank de garantie afgeeft. Vanaf dat moment berekent de bank ook de provisie. Deze werkwijze is van toepassing ongeacht of u de aanbetaling van uw zakenpartner al ontvangen heeft. Zorg dat u bij het aanvragen van deze garantie voldoende middelen heeft. Deze garantie wordt ook wel 'Advance Payment Bond' genoemd. 

Kenmerken:

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer.
 • De koper of opdrachtgever wil zekerheid ontvangen voordat de vooruitbetaling overgemaakt wordt.
 • Het garantiebedrag wordt geblokkeerd ten laste van de kredietfaciliteit of creditsaldo zodra de garantie wordt afgegeven.

Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)

Deze garantie wordt ook wel een 'Performance Bond' genoemd. Het dient als zekerheid dat een project of levering volgens het contract wordt uitgevoerd. Het garantiebedrag ligt meestal tussen de vijf en tien procent van de contractsom. De looptijd is meestal de uitvoeringsperiode, soms verlengd met een onderhouds- of garantieperiode. Zowel de bank als de opdrachtgever geven voorkeur aan een vaste afloopdatum. Dit is echter niet verplicht. 

Kenmerken: 

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer. 
 • De koper of opdrachtgever wil zekerheid ontvangen dat een project of levering volgens het contract wordt uitgevoerd.

Retentiegarantie

Hebt u een dienst of product geleverd en hebt u afgesproken dat u in de toekomst nog bepaalde onderhouds- of garantieverplichtingen zult hebben ten opzichte van de koper? Dan komt het voor dat de koper de laatste termijn van de koopsom pas hoeft te betalen nadat de onderhouds- of garantietermijn is verstreken. Wilt u afspreken dat de laatste termijn van de koopsom toch al eerder wordt betaald, en wilt u de afnemer voldoende zekerheid bieden dat u aan die onderhouds- of garantieverplichtingen zult voldoen? Dat kan met een Retentiegarantie. 

Kenmerken:

 • U bent de verkoper of opdrachtnemer.
 • De koper of opdrachtgever wil meer zekerheid ontvangen dat de levering of opdracht goed wordt geleverd/uitgevoerd en dat ook after-sales verplichtingen worden nagekomen.

Notarisgarantie

Een Notarisgarantie geeft aan de verkoper van een onroerende zaak zekerheid dat de koper de koopovereenkomst naleeft. Bijvoorbeeld door de koopsom te betalen. 

Kenmerken:

 • U bent de koper van een onroerend goed.
 • Is betaalbaar aan de notaris bij wie de levering plaats zal vinden.

Overige garantiesoorten

Douanegarantie

Wilt u de douane de zekerheid bieden dat u uw betalingen nakomt? Dat kan met een douanegarantie. Het voordeel voor de importeur kan zijn dat zijn vrachtauto’s grenzen kunnen passeren zonder tijdverlies als gevolg van het in- en uitladen van goederen. Het douanedistrict kan toestemming geven de betalingen uit te stellen.

Let op! Een douanegarantie is 'renouvellerend' of 'revolverend', dat wil zeggen dat het bedrag waarvoor de douanegarantie is gesteld, niet afneemt wanneer de bank een claim onder de douanegarantie aan de douane uitbetaalt. De douane kan dus opnieuw het gehele bedrag claimen als aan de claimvoorwaarden is voldaan. De douanegarantie is eigenlijk een borgtocht en is opzegbaar met inachtneming van de opzeggingstermijn als genoemd in de borgtocht.

Procesgarantie

Wilt u met zekerheid een beslag kunnen opheffen of voorkomen, zodat dit uw bedrijfsvoering niet belemmert? Dat kan met de procesgarantie. Deze garantie is voorwaardelijk, en betaalbaar zodra er een 'proces' is gevoerd voor een rechter of arbitragecommissie. De looptijd van deze garantie is afhankelijk van gerechtelijke of arbitrale uitspraken.

Ontbrekend cognossementgarantie

Bij het importeren van goederen kan het zo zijn dat het benodigde connossement (eigendomsbewijs) ontbreekt. Het connossement, ook wel Bill of Lading (B/L) genoemd, is een vervoersdocument bij zeevracht welke opgemaakt wordt door de vervoerende maatschappij. Door het afgeven van een connossementgarantie is het mogelijk de vervoerende maatschappij te beschermen tegen mogelijke financiële gevolgen van het afgeven van de goederen zonder connossement. De importeur kan zijn goederen direct in ontvangst nemen.

Productschapgarantie

U regelt de formaliteiten bij een productschap zonder waarborgsom met de productschapgarantie.

Overige garantiesoorten

Douanegarantie

Wilt u de douane de zekerheid bieden dat u uw betalingen nakomt? Dat kan met een douanegarantie. Het voordeel voor de importeur kan zijn dat zijn vrachtauto’s grenzen kunnen passeren zonder tijdverlies als gevolg van het in- en uitladen van goederen. Het douanedistrict kan toestemming geven de betalingen uit te stellen.

Let op! Een douanegarantie is 'renouvellerend' of 'revolverend', dat wil zeggen dat het bedrag waarvoor de douanegarantie is gesteld, niet afneemt wanneer de bank een claim onder de douanegarantie aan de douane uitbetaalt. De douane kan dus opnieuw het gehele bedrag claimen als aan de claimvoorwaarden is voldaan. De douanegarantie is eigenlijk een borgtocht en is opzegbaar met inachtneming van de opzeggingstermijn als genoemd in de borgtocht.

Procesgarantie

Wilt u met zekerheid een beslag kunnen opheffen of voorkomen, zodat dit uw bedrijfsvoering niet belemmert? Dat kan met de procesgarantie. Deze garantie is voorwaardelijk, en betaalbaar zodra er een 'proces' is gevoerd voor een rechter of arbitragecommissie. De looptijd van deze garantie is afhankelijk van gerechtelijke of arbitrale uitspraken.

Ontbrekend cognossementgarantie

Bij het importeren van goederen kan het zo zijn dat het benodigde connossement (eigendomsbewijs) ontbreekt. Het connossement, ook wel Bill of Lading (B/L) genoemd, is een vervoersdocument bij zeevracht welke opgemaakt wordt door de vervoerende maatschappij. Door het afgeven van een connossementgarantie is het mogelijk de vervoerende maatschappij te beschermen tegen mogelijke financiële gevolgen van het afgeven van de goederen zonder connossement. De importeur kan zijn goederen direct in ontvangst nemen.

Productschapgarantie

U regelt de formaliteiten bij een productschap zonder waarborgsom met de productschapgarantie.