Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

EMS Winkel en Webshoppakket

3 tips voor succesvol internationaal zakendoen

Beperk uw handels- en betalingsrisico's tot een minimum

Handelt u met het buitenland? Dan weet u als geen ander dat internationaal ondernemen verschilt met zakendoen in Nederland. U krijgt te maken met handelsrisico’s en uw bankzaken worden complexer en omvangrijker. Dat geldt zeker als u verder de grens over gaat. Hoe beperkt u deze risico’s? En hoe zorgt u dat u geld voor uw waar óf waar voor uw geld krijgt? Wij geven u drie tips.

 

1. Beperk uw risico met een garantie

Stel, uw handelspartner wil zijn financiële risico’s beperken. U wilt hem graag zekerheid bieden. Een garantie biedt dan uitkomst. Een garantie geeft financiële zekerheid als een afspraak niet wordt nagekomen. Levert u de bijvoorbeeld afgesproken goederen niet? Dan krijgt uw handelspartner (de begunstigde) een financiële compensatie als hij deze claimt. Voor elke situatie is een passende garantie.

2. U levert in het buitenland? Gebruik een Documentair Incasso

Aan iedere transactie kleeft een risico. Zakendoen met een nieuwe afnemer of onbekende handelspartners vergroten uw risico. Een Documentair Incasso geeft u in deze gevallen de nodige houvast. Met een Documentair Incasso krijgt de afnemer de handelsdocumenten pas als hij heeft betaald. Of als hij de betaling op termijn door acceptatie van een wissel heeft geaccepteerd. Met andere woorden; pas als de afnemer voldoet aan de incassovoorwaarden, krijgt hij de handelsdocumenten. Is de volledige set connossementen (Bills of lading) onderdeel van de set incassodocumenten? Dan heeft de afnemer deze documenten nodig om over de goederen te kunnen beschikken. Neem contact op met uw rederij als u hier vragen over heeft.

Met een Documentair Incasso bepaalt u zelf uw betalingsrisico’s. Maar let op: een Documentair Incasso garandeert uw betaling niet. De betrokken banken zijn alleen intermediair in de transactie en houden de betaling en de documenten in de gaten.
Als afnemer loopt u weinig risico met een Documentair Incasso. U besluit in feite op het moment van aanbieding van de incassodocumenten bij uw bank of u deze accepteert.

3. Ook zekerheid van betaling? Werk met een Documentair Krediet – Letter of Credit

Met een Documentair Krediet (Letter of Credit, afgekort L/C) garandeert de bank van de afnemer de betaling. Zodra aan de voorwaarden van het Documentair Krediet is voldaan, moet de bank van de afnemer betalen. Zo heeft u uw zaken volledig in eigen hand en beperkt u uw handelsrisico’s. Wilt u als leverancier nog meer zekerheid? Dan kunt u het krediet door uw bank laten 'confirmeren'. Hiermee verplicht uw bank zich tot de overeengekomen betaling zodra u aan uw documentaire verplichtingen onder het Documentair Krediet heeft voldaan. Zo bent u beschermd tegen het kredietrisico van de bank van de afnemer én tegen het landenrisico van deze afnemer en zijn bank.

Tips voor succesvol internationaal zakendoen

Bent u bekend met de risico's bij internationale transacties?

Een leverancier die niet levert zoals afgesproken of een afnemer die niet betaalt. We gunnen het niemand. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.