Informatie voor geïncasseerden

Als er automatisch geld van uw rekening wordt afgeschreven via incasso, is een aantal punten voor u van belang.

 

Grensoverschrijdend

De SEPA-incasso kan in het hele SEPA-gebied worden gebruikt. Er kan dus vanuit alle SEPA-landen geld geïncasseerd worden van uw rekening, als u daarvoor toestemming geeft door het ondertekenen van een machtiging.

Machtigingen

Met een incasso laat u een bedrijf of instelling eenmalig of doorlopend bedragen van uw bankrekening afschrijven. Hiervoor geeft u eerst toestemming door een machtiging af te geven. Het bedrijf of de instelling stuurt u hiervoor een machtigingsformulier. Na het invullen en ondertekenen van de machtiging stuurt u deze terug.

Het bedrijf of de instelling kan u ook vragen om een Digitale incassomachtiging af te geven. Dan geeft u op een veilige manier online een machtiging af. Kies op de website van het bedrijf of de instelling de betaalmethode ‘Incassomachtigen via uw bank’ en selecteer ABN AMRO. U komt nu in de vertrouwde omgeving van Internet Bankieren. Volg de instructies en verzend de Digitale incassomachtiging met uw e.dentifier2.

Wilt u een machtiging wijzigen of intrekken? Geef dit dan ook aan bij het bedrijf of de instelling.

Vooraankondiging

Een incassant moet u 14 dagen voor uitvoering van de incasso laten weten welk bedrag hij wanneer gaat incasseren. Tenzij met u een kortere of langere termijn is afgesproken. Deze vooraankondiging ontvangt u meestal via een factuur, maar een melding per e-mail of sms kan ook. Betaalt u maandelijks een voorschot via incasso, bijvoorbeeld voor uw energienota, dan ontvangt u de aankondiging van de bedragen en data van de voorschotten via de jaarafrekening van het voorafgaande jaar.

Correctieboekingen

Incassanten kunnen een SEPA-incassotransactie corrigeren, bijvoorbeeld als de incassant een fout heeft gemaakt. Dit ziet u als een correctieboeking in uw bij- en afschrijvingen. Een incasso kan tot 5 werkdagen na uitvoering worden teruggedraaid. U ziet enkele dagen na de afschrijving van de incasso weer een bijschrijving. De rentedatum van de bijschrijving is gelijk aan de rentedatum van de afschrijving. Hierdoor kost het u geen rente.

Incasso weigeren

In Internet Bankieren staat een overzicht van SEPA-incasso's die binnenkort uitgevoerd worden. Op basis van dit overzicht kunt u voldoende saldo op uw rekening plaatsen als dat nodig is. Of u kunt besluiten om de incasso te weigeren. Dit kan voor een SEPA Incasso Algemeen tot en met 1 dag voor verwerking van de incasso. Een SEPA Incasso Bedrijven kunt u tot en met de dag van verwerking van de incasso weigeren. U kunt een SEPA-incasso uitsluitend voor het volledige bedrag weigeren.

Let op: bent u een verplichting aangegaan met het bedrijf? Dan kunt u de incasso wel weigeren, maar dit verandert niets aan uw verplichting om te betalen.

Laten terugboeken van een incasso

Een SEPA Incasso Algemeen kunt u terug laten boeken. Dit kan bij doorlopende en eenmalige machtigingen.

Let op: bent u een verplichting aangegaan met het bedrijf? Dan kunt u de incasso wel laten terugboeken, maar dit verandert niets aan uw verplichting om te betalen.

Geen afschrijving bij onvoldoende saldo

Heeft u op de dag van verwerking van de incasso niet voldoende saldo op uw rekening? Dan vindt er geen afschrijving plaats. De incasso kan of meteen worden afgekeurd of krijgt de status 'in behandeling'. Dit kunt u zien in Internet Bankieren. Als de incasso de status 'in behandeling' heeft, zullen wij de incasso alsnog van uw rekening afschrijven als het saldo op uw rekening binnen uiterlijk 4 werkdagen (bij SEPA Incasso Algemeen) of 1 werkdag (bij SEPA Incasso Bedrijven) na de oorspronkelijke dag van verwerking weer voldoende is. Heeft u geen Internet Bankieren? Dan ontvangt u een brief als de incasso is afgekeurd.

Incasso-instellingen

U kunt voor uw betaalrekening diverse incasso-instellingen opvoeren. De standaardinstelling voor incasso's op uw betaalrekening is:

'Incasso's op uw rekening toestaan. Wel kunt u bepaalde incasso's beperken of weigeren.'

Deze instelling geldt voor alle incasso's van het type SEPA-incasso Algemeen. U kunt incasso's van een bepaalde incassant en/of voor een bepaalde machtiging geheel blokkeren. Of u kunt hiervoor limieten opvoeren, bijvoorbeeld een maximum bedrag per incasso of een maximaal aantal incasso's per kalenderjaar. Dit kunt u alleen instellen als ABN AMRO al eerder een incasso-opdracht van deze incassant heeft ontvangen.

Het is ook mogelijk om de standaardinstelling voor incasso's op uw rekening te wijzigen in:

'Incasso's op uw rekening weigeren. Wel kunt u bepaalde incasso's (beperkt) toestaan.'

Dit noemen we ook wel het instellen van een goedkeuringslijst. U geeft dan expliciet aan welke incasso's u op uw rekening wilt toestaan. U kunt voor deze incasso's ook limieten opvoeren, bijvoorbeeld een maximum bedrag per incasso of een maximaal aantal incasso's per kalenderjaar. Dit kan alleen als ABN AMRO al eerder een incasso-opdracht van deze incassant heeft ontvangen. Let op: bij deze standaardinstelling adviseren wij u om uw afgekeurde incasso's goed te controleren. Als u vergeet om een incasso toe te staan, kan deze onbedoeld worden afgekeurd. U kunt uw incasso-instellingen aanpassen via Internet Bankieren, onder het kopje 'Beheer'. Of neem hiervoor contact met ons op.

Let op: deze incasso-instellingen gelden niet voor incasso's van het type SEPA-incasso Bedrijven. Voor een SEPA-incasso Bedrijven moet u altijd de gegevens van de machtiging registreren. Wilt u een bepaalde SEPA-incasso Bedrijven niet meer toestaan op uw rekening? Trek dan de machtigingsregistratie voor deze SEPA-incasso Bedrijven in.