Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Weigeren, annuleren of terugboeken

Van een SEPA Incasso

Als incassant of geïncasseerde

Als incassant kunt u een SEPA-incasso(batch) die nog niet door ons is verstuurd naar de bank van uw klant, zelf annuleren. Voor een SEPA-incasso die wel al is verstuurd naar de bank van uw klant maar nog niet is verwerkt, kunt u een verzoek tot annuleren indienen.

Voor een SEPA-incasso die al verwerkt is kunt u een herstelboeking indienen. Deze 3 opties zijn mogelijk voor de complete SEPA-incassobatch of voor één of meerdere individuele incasso-opdrachten uit de batch.

De geïncasseerde heeft de mogelijkheid om een SEPA-incasso vooraf te weigeren of na uitvoering te laten terugboeken.

 

De verschillende mogelijkheden:

  Voor uitvoering Na uitvoering
Initiatief incassant Annulering (door incassant) Herstelboeking door incassant, binnen 5 werkdagen
Verzoek tot annulering (door incassant)
Initiatief (van bank) van de geïncasseerde Weigering (door geïncasseerde)
  • Terugboeking door bank: binnen 5 werkdagen (SEPA Incasso Algemeen) of 3 werkdagen (SEPA Incasso Bedrijven).
  • Terugboeking door geïncasseerde: binnen 8 weken (SEPA Incasso Algemeen).*
  • Verzoek tot terugboeking door geïncasseerde bij Melding Onterechte Incasso (SEPA Incasso Algemeen): binnen 13 maanden.*
Afkeuring (door bank van geïncasseerde)

*Let op: bij SEPA Incasso Bedrijven is een Terugboeking of een Melding Onterechte Incasso door de geïncasseerde niet toegestaan.

  • Internet Bankieren: als u SEPA-incassobatches via Internet Bankieren heeft geïmporteerd, kunt u deze batches (of individuele incasso-opdrachten) ook via Internet Bankieren annuleren of hiervoor achteraf een verzoek tot herstelboeking indienen. Geïncasseerden kunnen via Internet Bankieren een SEPA-incassotransactie weigeren of terugboeken.
  • Access Online: als u SEPA-incassobatches via Access Online heeft geïmporteerd, kunt u deze batches (of individuele incasso-opdrachten) ook via Access Online annuleren of hiervoor achteraf een verzoek tot herstelboeking indienen. Geïncasseerden kunnen via Access Online een SEPA-incassotransactie weigeren of terugboeken.
  • Access Direct OpenLink: als u SEPA-incassobatches via Acces Direct OpenLink heeft aangeleverd, kunt u voor deze batches (of individuele incasso-opdrachten) een CAMT.055 bericht versturen (voor annuleren of verzoek tot annuleren) of een PAIN.007 (voor een verzoek tot herstelboeking).

Wat moet u doen?

Richt uw bedrijfsprocessen in op de terugboekingstermijn. Houd er rekening mee dat de verwerking van een terugboeking tot uiterlijk 56 kalenderdagen plus 7 werkdagen na uitvoering van de oorspronkelijke incasso kan worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over een (verzoek tot) annulering en een verzoek tot herstelboeking verwijzen we u naar de productvoorschriften van de SEPA-incasso. Raadpleeg het Addendum ABN AMRO voor SDD voor meer informatie over het aanleveren van incasso-opdrachten met het juiste sequentietype.

Uitleg over het weigeren, annuleren of terugboeken

De Nederlandse banken hebben een lijst beschikbaar gesteld met uitleg over het weigeren, annuleren of terugboeken van incasso's (R-transacties). Hierin vindt u ook een overzicht van de afkeurredenen ('reason codes') die daarbij horen. Daarnaast leest u welke vervolgactie u kunt ondernemen.

Bekijk het overzicht R-transacties

Afkeuring bij onvoldoende saldo

Als uw klant onvoldoende saldo heeft op het moment dat de incasso van zijn rekening moet worden afgeschreven, wordt de incasso afgekeurd. Dat kan meteen gebeuren, maar dat kan ook een paar dagen duren. Als het saldo op de rekening in de tussentijd weer voldoende is, kan de incasso toch nog van de rekening worden afgeschreven. De werkwijze verschilt per bank. Daarom hebben de Nederlandse banken een overzicht beschikbaar gesteld met uitleg over de afkeuring bij onvoldoende saldo.