Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man werkt in koffiebar.

U wordt geïncasseerd

Alles wat u moet weten

Met een incasso kan een bedrijf of instelling eenmalig of doorlopend bedragen van uw betaalrekening afschrijven. Hiervoor geeft u eerst toestemming door een machtiging af te geven.

 

Twee manieren om te machtigen:

  1. Via machtigingsformulier

    Het bedrijf of de instelling stuurt u hiervoor een machtigingsformulier. Na het invullen en ondertekenen van de machtiging stuurt u deze terug naar het bedrijf of instelling. Gaat het om een machtiging voor SEPA Incasso Bedrijven? Dan moet u de gegevens van de machtiging ook bij ons registreren.

  2. Via Digitaal Incassomachtigen

    Het bedrijf of de instelling kan u ook vragen om een Digitale Incassomachtiging af te geven. Zo geeft u op een veilige manier via Internet Bankieren een machtiging af. En voor een SEPA Incasso Bedrijven vindt de registratie van de machtiging dan automatisch plaats.

Incasso terugboeken, wijzigen of intrekken?

 

Incasso terugboeken

Is er bij u een bedrag geïncasseerd maar bent u het hier niet mee eens? Laat dan de incasso binnen 8 weken na afschrijving terugboeken. Dit kan alleen bij een SEPA Incasso Algemeen. Een SEPA Incasso Bedrijven kunt u alleen vooraf weigeren of op de dag dat de incasso van uw rekening wordt afgeschreven.

Incasso wijzigen of intrekken

Wilt u een incasso wijzigen of  intrekken? Neem dan contact op met het bedrijf of de instelling dat bij u incasseert.

Geef aan dat u de machtiging wilt wijzigen, bijvoorbeeld om het bedrag van een andere rekening af te laten schijven, of dat u de machtiging wilt intrekken.

Machtiging afgeven

U geeft een machtiging af aan de incassant op papier of via Digitaal Incassomachtigen. Bij een SEPA Incasso Bedrijven moet u de gegevens van de machtiging ook bij ons registreren.

Incasso terugboeken

Is er bij u een bedrag geïncasseerd maar bent u het hier niet mee eens? Laat dan de incasso binnen 8 weken na afschrijving terugboeken. Dit kan alleen bij een SEPA Incasso Algemeen. Een SEPA Incasso Bedrijven kunt u alleen vooraf weigeren of op de dag dat de incasso van uw rekening wordt afgeschreven.

Incasso wijzigen of intrekken

Wilt u een incasso wijzigen of  intrekken? Neem dan contact op met het bedrijf of de instelling dat bij u incasseert.

Geef aan dat u de machtiging wilt wijzigen, bijvoorbeeld om het bedrag van een andere rekening af te laten schijven, of dat u de machtiging wilt intrekken.

Machtiging afgeven

U geeft een machtiging af aan de incassant op papier of via Digitaal Incassomachtigen. Bij een SEPA Incasso Bedrijven moet u de gegevens van de machtiging ook bij ons registreren.

Veelgestelde vragen

Een incassant moet u 14 dagen voor uitvoering van de incasso laten weten welk bedrag hij wanneer gaat incasseren. Hij mag hiervoor ook een kortere of langere termijn met u afspreken. Deze vooraankondiging ontvangt u meestal via een factuur, maar een melding per e-mail of sms kan ook. Betaalt u maandelijks een voorschot via incasso, bijvoorbeeld voor uw energienota, dan ontvangt u de aankondiging van de bedragen en data van de voorschotten via de jaarafrekening van het voorafgaande jaar.

Kijk in Internet Bankieren ook eens in het overzicht ‘Toekomst’ of in Access Online in het overzicht ‘Aangekondigde incasso’s’. Hier vindt u de incasso’s die de incassanten al naar ons gestuurd hebben en die binnenkort van uw rekening worden afgeschreven. 

Heeft u op de dag van verwerking van de incasso onvoldoende saldo op uw rekening? Dan vindt er geen afschrijving plaats. De incasso kan of meteen worden afgekeurd of krijgt de status 'in behandeling'. Dit kunt u zien in Internet Bankieren of Access Online. Als de incasso de status 'in behandeling' heeft, zullen wij de incasso van uw rekening afschrijven zodra het saldo op uw rekening weer voldoende is. Dit moet dan wel gebeuren binnen uiterlijk 4 werkdagen (bij SEPA Incasso Algemeen) of 1 werkdag (bij SEPA Incasso Bedrijven) na de oorspronkelijke dag van verwerking. Zo niet, dan wordt de incasso automatisch afgekeurd.

Incassanten kunnen een SEPA-incassotransactie corrigeren, bijvoorbeeld als de incassant een fout heeft gemaakt. Dit kan tot uiterlijk 5 werkdagen nadat de incasso van uw rekening is afgeschreven. U ziet de correctieboeking als een bijschrijving op uw rekening. De rentedatum van de bijschrijving is gelijk aan de rentedatum van de afschrijving. Hierdoor kost het u geen rente.

U kunt voor uw betaalrekening diverse incasso-instellingen opvoeren. De standaardinstelling voor incasso's op uw betaalrekening is: 'Incasso's op uw rekening toestaan. Wel kunt u bepaalde incasso's beperken of weigeren.' Deze instelling geldt voor alle incasso's van het type SEPA-incasso Algemeen. 

U kunt incasso's van een bepaalde incassant en/of voor een bepaalde machtiging geheel blokkeren. Of u kunt hiervoor limieten opvoeren, bijvoorbeeld een maximum bedrag per incasso of een maximaal aantal incasso's per kalenderjaar. Dit kunt u alleen instellen als ABN AMRO al eerder een incasso-opdracht van deze incassant heeft ontvangen. 

Het is ook mogelijk om de standaardinstelling voor incasso's op uw rekening te wijzigen in: 'Incasso's op uw rekening weigeren. Wel kunt u bepaalde incasso's (beperkt) toestaan.' Dit noemen we ook wel het instellen van een goedkeuringslijst. U geeft dan expliciet aan welke incasso's u op uw rekening wilt toestaan. U kunt voor deze incasso's ook limieten opvoeren, bijvoorbeeld een maximum bedrag per incasso of een maximaal aantal incasso's per kalenderjaar. Dit kan alleen als ABN AMRO al eerder een incasso-opdracht van deze incassant heeft ontvangen. 

Bij deze standaardinstelling adviseren wij u om uw afgekeurde incasso's goed te controleren. Als u vergeet om een incasso toe te staan, kan deze onbedoeld worden afgekeurd. 

U past uw incasso-instellingen aan in Internet Bankieren.

  • Selecteer de betaalrekening waarvan de incasso wordt afgeschreven
  • Klik aan de linkerkant op ‘Incasso’s.
  • Klik op het tabblad ‘Incasso-instellingen’
  • Selecteer de incasso die u wilt aanpassen

Let op: deze incasso-instellingen gelden niet voor incasso's van het type SEPA-Incasso Bedrijven. Voor een SEPA Incasso Bedrijven moet u altijd de gegevens van de machtiging registreren. Wilt u een bepaalde SEPA Incasso Bedrijven niet meer toestaan op uw rekening? Trek dan de machtigingsregistratie voor deze SEPA Incasso Bedrijven in.

De SEPA-incasso kan in het hele SEPA-gebied worden gebruikt. Er kan dus vanuit alle SEPA landen geld geïncasseerd worden van uw rekening, als u daarvoor toestemming geeft door het ondertekenen van een machtiging.