Real Estate

Vastgoed is een bepalende factor voor de leefbaarheid van een gebied. Zo zorgen leegstaande gebouwen er voor dat een buurt achteruitgaat. Transformatieprojecten helpen leegstand aan te pakken en krijgen gebouwen een tweede leven. Voor nieuw commercieel vastgoed vinden wij het belangrijk dat gebouwen waarde behouden voor toekomstige generaties en zij bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. Deze zogenaamde landmarks zijn inspirerende gebouwen die zich onderscheiden op het gebeid van duurzaamheid of maatschappelijke waarde. Hieronder vindt u recente artikelen over de sector Real Estate.

Lees ook eens Real Estate