Aanpak A9 geheel zonder binnenlandse bouwers
Headlines Insights

Aanpak A9 geheel zonder binnenlandse bouwers

Voor het eerst wint een consortium zonder Nederlandse bouwer een grote aanbesteding. Het consortium Veenix gaat de A9 bij Amstelveen verbreden en verdiepen; een project ter waarde van bijna 800 miljoen euro. Het consortium bestaat uit de Australische bank Macquarie, Siemens, de projectadviseur Count & Cooper en de Spaanse bouwer FCC.

Insight

Buitenlandse bouwers zijn het afgelopen decennium steeds actiever geworden in Nederland. Het is voor buitenlandse partijen eenvoudiger om in Nederland actief te worden, omdat de grote infraprojecten via Europese aanbestedingen worden gegund. Daarnaast hebben Nederlandse partijen zich sinds het einde van de crisis steeds verder teruggetrokken, waardoor buitenlandse partijen meer ruimte hebben om grote infraprojecten naar zich toe te trekken. In 2017 haalden buitenlandse partijen zelfs twee derde van de omzet binnen die gemoeid was met projecten van Rijkswaterstaat, zo bleek uit onderzoek van Cobouw. Het ging toen om twee miljard euro.

Niets nieuws dus dat een buitenlandse partij een aanbesteding wint. Wel nieuw is dat er ditmaal geen enkele Nederlandse bouwer bij betrokken is. En tegelijkertijd wordt de Spaanse bouwer FCC met dit project voor het eerst in Nederland actief. Dat is een hele klus, want de Nederlandse inframarkt is risicovol. Voor Nederlandse bouwers blijkt een goede risico-inschatting van infraprojecten al lastig, laat staan voor buitenlandse. Over verkeerde inschattingen hebben we al eerder geschreven.

Het risico voor FCC wordt versterkt doordat communicatie tussen internationale partijen lastiger is. Communicatieproblemen nemen toe wanneer er met veel buitenlands personeel wordt gewerkt dat de Nederlandse taal niet of slecht spreekt. Wanneer er in het geheel geen Nederlandse partij betrokken is, kan dit tot extra misverstanden leiden met de opdrachtgever en andere lokale betrokkenen.

Uit ons eerder verschenen onderzoek naar faalkosten in de bouwsector kwam uit de enquête onder bouwbedrijven naar voren dat communicatieproblemen als een van de belangrijkste oorzaken van faalkosten worden gezien. Goede communicatie is daarom van groot belang voor het slagen van het A9-project. Een eerste begin is het betrekken van een Nederlandse (onder)aannemer bij de uitvoering van dit project. Het is denkbaar dat dit gebeurt, aangezien Veenix de mogelijkheid openhoudt dat andere partijen toetreden.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.