Faalkosten in de bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euros
Bouw

Faalkosten in de bouw lopen jaarlijks op tot miljarden euro’s

De bouwsector presteert de laatste jaren goed. De winstmarges van bouwbedrijven blijven echter laag en faalkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Uit een enquête onder bedrijven actief in de bouw- en vastgoedsector blijkt dat de faalkosten jaarlijks waarschijnlijk oplopen tot miljarden euro’s.

Faalkosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd, of als deze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Hoe denken marktpartijen over faalkosten en hoe kunnen de faalkosten in de bouw gereduceerd worden? Wij vroegen het ondernemers uit de bouw- en vastgoedsector. Aan onze enquête hebben 151 personen deelgenomen. Daarnaast hebben wij verschillende experts geïnterviewd. Hoe denken zij dat faalkosten de bouw beïnvloeden en in welke bouwfases zien zij problemen ontstaan?

Faalkosten zijn relatief laag

Uit onze enquête blijkt de ondervraagden zich goed bewust zijn van de faalkosten in het eigen bedrijf; 90 procent van de deelnemers kan de hoogte ervan aangeven. Daarnaast blijken de kosten voor groot deel van de deelnemers relatief laag, al zijn er forse uitschieters naar boven. Zo schat 57 procent van de deelnemers de faalkosten in op minder dan 5 procent. Een groep van 39 procent zegt kosten van 5 procent of meer te hebben en van alle deelnemers meent zelfs 9 procent dat de faalkosten 8 procent of meer bedragen.

Hoofdaannemers en onderaannemers positief over faalkosten

Hoofdaannemers en onderaannemers schatten hun faalkosten laag in. Van de hoofdaannemers schat 67 procent in dat de faalkosten lager zijn dan 5 procent. Van de onderaannemers schat 54 procent hun faalkosten op minder dan 5 procent. Tegelijk geldt voor zo’n 10 procent van hoofd- en onderaannemers dat de kosten boven de 8 procent liggen. Opmerkelijk is verder dat relatief weinig producenten hun faalkosten laag inschatten. Maar 43 procent van de producenten van bouwmaterialen dat denkt dat de faalkosten onder de 5 procent liggen. Van de producenten zit 58 procent boven de 5 procent. Het is te verwachten dat producenten lagere faalkosten hebben, omdat de productie van materialen plaatsvindt in de fabriek en daarmee dus in een gecontroleerde omgeving. Installateurs zijn veel pessimistischer, want 53 procent van hen denkt dat hun faalkosten meer dan 5 procent bedragen, waarbij een relatief groot aantal zelfs boven de 8 procent zit. Installateurs werken vaak later in het bouwproces waardoor zij te maken krijgen met een opeenstapeling van fouten of vertragingen door andere partijen. De techniek die ze installeren wordt ook steeds complexer.

Faalkosten komen vooral in de uitvoeringsfase tot uiting

De faalkosten komen meestal tot uiting in de uitvoeringsfase. Van de ondervraagden ziet 54 procent de faalkosten in deze fase van het bouwproces ontstaan. Voor 32 procent van de deelnemers geldt dit in de ontwerp- en voorbereidingsfase. De oorzaken van de faalkosten in de uitvoeringsfase zijn deels terug te voeren op de huidige hoogconjunctuur en deels op fouten in de voorbereidingsfase die in de uitvoeringsfase tot uiting komen. Tijdsdruk is de meeste genoemde oorzaak van faalkosten. Op dit moment is er zoveel werk dat alles snel afgerond moet worden, wat leidt tot fouten. Als tweede belangrijke oorzaak wordt een slechte werkvoorbereiding genoemd. Daarna volgen fouten en slechte communicatie door het personeel op de bouwplaats.

Samenwerking, lerend vermogen en innovatie cruciaal om faalkosten te verminderen

Langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen zijn nog geen gemeengoed in de bouw. Die zijn juist cruciaal om de faalkosten te verlagen. Deelnemers aan de enquête vinden het werken met vaste partners en vast personeel de belangrijkste oplossing om faalkosten te verminderen. Ook de kwaliteit van het personeel en de communicatie op de bouwplaats kan faalkosten verminderen. Hierdoor kan kennis makkelijker gedeeld worden en kan je leren van gemaakte fouten. Die kennis moet door partijen weer ingebracht worden in de voorbereidingsfase, juist in die fase kan het met lerend vermogen het verschil gemaakt worden. Meer tijd besteden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, een realistische planning en het tijdig in kaart brengen en bespreken van risico’s dragen bij aan lagere faalkosten. Procesoptimalisatie door partnerships en automatisering kan hierbij helpen. Door nu in te zetten op innovatie kunnen bouwbedrijven zorgen voor lagere faalkosten

Meer informatie

Lees het volledige rapport Verspilde moeite: over faalkosten in de bouwsector (pdf, 1.5MB).