Zo combineert u mantelzorg met uw onderneming
Regelingen & administratie

Zo combineert u mantelzorg met uw onderneming

Geen recht op zorgverlof, wel op pgb

Veel zzp’ers zorgen langdurig en (soms) onbetaald voor hulpbehoevende familieleden, vrienden of buren. Deze vorm van hulpverlening wordt mantelzorg genoemd. In dit artikel zetten we de mogelijkheden en regels met betrekking tot verlof, subsidie en belastingen voor zzp’ers die mantelzorg leveren op een rij.

In Nederland verleent 1 op de 5 zzp’ers mantelzorg, zo blijkt uit onderzoek. De flexibiliteit van het zelfstandig ondernemerschap maakt het voor zzp’ers eenvoudiger om zorgtaken op zich te nemen. Van de zzp’ers die mantelzorg verlenen, geeft 60% aan dat dit makkelijker is als zelfstandig ondernemer dan wanneer zij in loondienst zouden werken. Voor 1 op de 10 zzp’ers was mantelzorg zelfs de reden om een eigen bedrijf te beginnen.

Knelpunten zzp en mantelzorg

Dat de flexibiliteit van het zzp-schap voordelen biedt, wil niet zeggen dat mantelzorg daarmee een eenvoudige taak is. Bijna de helft van de zzp’ers die mantelzorg verleent, ervaart knelpunten bij de combinatie van ondernemen en zorg, waaronder tijdgebrek. Ook geeft 58% van de zzp’ers aan er financieel op achteruit te gaan. Zzp’ers die mantelzorg geven, besteden hier gemiddeld 7 uur per week aan. Voor sommige zzp’ers ligt dit nog hoger.

Mantelzorg vindt soms plaats tijdens ‘kantoortijden’. Daardoor kan het aantal declarabele uren wel lager zijn wanneer u als zzp’er ook mantelzorg geeft.

Kortdurend zorgverlof

Mantelzorg is doorgaans structureel, maar het kan ook zijn dat u voor een korte periode voor een familielid of vriend zorgt. Nederlanders hebben recht op ‘kortdurend zorgverlof’, om tijdelijk extra zorg voor vrienden of familie op zich te nemen. Dit verlof is betaald en wordt vergoed door werkgevers. Aangezien zzp’ers zelfstandig zijn, hebben zij die mogelijkheid niet.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als zzp’er en mantelzorger kunt u, net als Nederlanders in loondienst, een financiële compensatie krijgen voor uw mantelzorgtaken. De mogelijkheden verschillen per situatie en per geval. Het vraagt dus enig onderzoek. Zo kan het zijn dat wanneer de zorgvrager persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt en u voor de zorgvrager zorgtaken verricht, de zorgvrager u kan uitbetalen. Een pgb is een subsidie van de overheid waarmee mensen met een indicatie zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben.

Indicatie voor pgb

Iedereen die vanwege een beperking meer dan de gebruikelijke zorg nodig heeft, kan een beroep doen op een pgb. Hiervoor moet de hulpbehoevende een zogeheten indicatie hebben. Indien de hulpbehoevende dit zelf niet kan aanvragen, wordt dit soms door mantelzorgers (indien bevoegd) gedaan. Deze is afhankelijk van de hulpvraag aan te vragen bij de gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar of het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Vier soorten pgb

Uit welke wet u pgb kunt aanvragen, is afhankelijk van het soort mantelzorg dat u verleent. De zorgbehoefte bepaalt uit welke wet u pgb krijgt. Een pgb kan voortkomen uit de volgende 4 wetten:

  1. Wet langdurige zorg (Wlz): voor mensen die blijvend en intensief (24/7) zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding.
  3. Zorgverzekeringswet (Zvw): voor mensen die thuis persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben.
  4. Jeugdwet: voor kinderen tot 18 jaar die individuele zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben.

De hoogte van het pgb is voor iedereen verschillend, omdat dit afhangt van het ziektebeeld en hoeveel uren hulp er nodig is. Het pgb wordt uitgekeerd door De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorg in natura

Een andere optie is ‘zorg in natura’. Dan contracteert het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. Het zorgkantoor of de gemeente regelt de administratie. In dit geval geeft u de mantelzorg dus ‘uit handen’. Hierdoor bent u afhankelijk van de planning van de externe verzorgende en heeft u minder flexibiliteit. Voor een zzp’er die mantelzorg wil geven, is dat een nadeel. Met een pgb bepalen de zorgbehoevende en de mantelzorger wie wanneer de zorg uitvoert en houden ze zélf de regie.

Het pgb wordt uitgekeerd als brutobedrag aan de ‘budgethouder’, degene die de zorg ontvangt. Hierover moet nog belasting worden betaald. Sommige kosten die u als mantelzorger in verband met ziekte of invaliditeit maakt, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting . U dient dan wel de betaalbewijzen te overhandigen. Bent u zzp’er en wordt u, naast uw ondernemersactiviteiten, betaald uit het persoonsgebonden budget van een zorgvrager, dan geeft u deze inkomsten op als winst uit onderneming in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Zzp’er Gerard van Midden is mantelzorger voor zijn vrouw Jeannette. Zij heeft MS en is volledig hulpbehoevend. Gerard vertelt hoe hij zijn zelfstandig ondernemerschap combineert met mantelzorg.

Lees verder

Ondernemen roept soms vragen op. Op welke overheidsregelingen heb ik recht? Wat is de wettelijke betalingstermijn? En waar vind ik nieuwe klanten? Bekijk het overzicht van alle artikelen over regelingen & administratie.

Tags

Ondernemerstips
Regelingen & administratie