Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers, ondernemers en zzp'ers

Het coronavirus heeft grote impact op onze maatschappij. We krijgen veel vragen over hoe we onze klanten kunnen helpen. Denk daarbij aan liquiditeitsproblemen of welke maatregelen de overheid aanbiedt om ondernemers financieel bij te staan. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik als ondernemer terecht met vragen over hoe ik moet en/of kan handelen in situaties die verband houden met het coronavirus?

Op de speciale website van de Rijksoverheid worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld. 

Ook kunt u tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen met het speciale Kamer van Koophandel Adviesteam op het gratis nummer 0800 - 21 17.

Zijn er speciale regelingen voor ondernemers die in problemen komen door de uitbraak van het coronavirus? 

Op de speciale website van de Rijksoverheid vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd tijdens de persconferentie op 17 maart 2020.

De maatregelen zijn:
1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
6. Tijdelijke Borgstelling voor Land- en Tuinbouwbedrijven
7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren.  

Wat kunt u als ondernemer doen om uw betalingsverkeer door te laten gaan?

Om uw betalingsverkeer zo veel mogelijk door te laten gaan heeft ABN AMRO een aantal tips voor u:

 1. Neem altijd uw bankpas en /of Access Cards mee naar huis;
 2. Neem altijd uw E.dentifier mee naar huis;
 3. Denk na of uw betalingsverkeer nog door kan gaan als 1 (of meerdere) gebruiker(s) wegvallen. Zo niet regel tijdig een vervanging:
  • Controleer of er voldoende gebruikers zijn binnen Internet Bankieren of Access Online;
  • Controleer de bevoegdheden die deze gebruikers hebben in Internet Bankieren of Access Online;

Kijk voor aanvragen van extra passen of e-dentifiers op Service & Contact.

Vanwege te volgen protocollen rondom het coronavirus, werkt een deel van mijn personeel thuis. Kunnen mijn IT-systemen in dit aan?

Het is uiteraard van belang de volksgezondheid voorop te stellen en uw maatregelen op die gronden te nemen. Als dit leidt tot veelvuldig thuiswerk, is het goed om deze instructies en tips van het Agentschap Telecom te lezen.

Zijn de ABN AMRO kantoren geopend?

De meeste kantoren zijn gewoon open. Het kan echter zijn dat een kantoor gesloten is in verband met tijdelijke onderbezetting. Kijk op de overzichtspagina voor de openingstijden van het kantoor in uw buurt

Veelgestelde vragen

Op de speciale website van de Rijksoverheid worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld. 

Ook kunt u tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen met het speciale Kamer van Koophandel Adviesteam op het gratis nummer 0800 - 21 17.

Op de speciale website van de Rijksoverheid vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd tijdens de persconferentie op 17 maart 2020.

De maatregelen zijn:
1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers
3. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
6. Tijdelijke Borgstelling voor Land- en Tuinbouwbedrijven
7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren.  

Om uw betalingsverkeer zo veel mogelijk door te laten gaan heeft ABN AMRO een aantal tips voor u:

 1. Neem altijd uw bankpas en /of Access Cards mee naar huis;
 2. Neem altijd uw E.dentifier mee naar huis;
 3. Denk na of uw betalingsverkeer nog door kan gaan als 1 (of meerdere) gebruiker(s) wegvallen. Zo niet regel tijdig een vervanging:
  • Controleer of er voldoende gebruikers zijn binnen Internet Bankieren of Access Online;
  • Controleer de bevoegdheden die deze gebruikers hebben in Internet Bankieren of Access Online;

Kijk voor aanvragen van extra passen of e-dentifiers op Service & Contact.

Het is uiteraard van belang de volksgezondheid voorop te stellen en uw maatregelen op die gronden te nemen. Als dit leidt tot veelvuldig thuiswerk, is het goed om deze instructies en tips van het Agentschap Telecom te lezen.

De meeste kantoren zijn gewoon open. Het kan echter zijn dat een kantoor gesloten is in verband met tijdelijke onderbezetting. Kijk op de overzichtspagina voor de openingstijden van het kantoor in uw buurt

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Kan ik via ABN AMRO al gebruik maken van de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten? 

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw gesprek aanvraag voor deze regeling al in behandeling nemen.

Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

Wat houdt de de verruimde BMKB-regeling in?

De huidige BMKB regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB krediet vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is acht (8) kwartalen​
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​ U betaalt 3,9% provisie over de hoofdsom van het BMKB krediet​.
Meer informatie over deze regeling

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de verruimde BMKB-regeling?

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde Zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector het BMKB-L. (Zie de volgende vraag). Voor de sector Visserij– en Aquacultuur wordt door het ministerie LNV en het RVO nog gewerkt aan een aangepaste regeling.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Wat houdt de verruimde BMKB-L en BMKB-L Plus (Landbouw) regeling in?

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoelt als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de Corona Crisis.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • De borgstelling is 70%. 6. U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Mijn bedrijf is geen (huis)bankrelatie van ABN AMRO. Kan ik toch in aanmerking komen voor de verruimde BMKB-regeling?

Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling doet u bij uw huisbank. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank.

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw gesprek aanvraag voor deze regeling al in behandeling nemen.

Het is op dit moment wel drukker dan gebruikelijk, we doen er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan klanten met een zakelijke rekening bij ons tot we in staat zijn iedereen weer goed te helpen. Wij vragen om uw begrip.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

De huidige BMKB regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB krediet vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is acht (8) kwartalen​
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​ U betaalt 3,9% provisie over de hoofdsom van het BMKB krediet​.
Meer informatie over deze regeling

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde Zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector het BMKB-L. (Zie de volgende vraag). Voor de sector Visserij– en Aquacultuur wordt door het ministerie LNV en het RVO nog gewerkt aan een aangepaste regeling.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoelt als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de Corona Crisis.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 8 kwartalen.
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
 • De borgstelling is 70%. 6. U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling doet u bij uw huisbank. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO)

Wat houdt de verruiming van de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO) in?

Met de GO-regeling helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Kijk op de speciale website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Wanneer kom ik aanmerking voor voor de verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)?

U kunt op dit moment nog geen aanvraag hiervoor indienen omdat de regeling nog verder wordt uitgewerkt. Zodra er meer bekend zullen wij dit publiceren.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen komen niet in aanmerking voor de GO.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO)

Met de GO-regeling helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Kijk op de speciale website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

U kunt op dit moment nog geen aanvraag hiervoor indienen omdat de regeling nog verder wordt uitgewerkt. Zodra er meer bekend zullen wij dit publiceren.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen komen niet in aanmerking voor de GO.

Hoe kan ABN AMRO helpen?

Ik verwacht dat ik op korte termijn extra liquiditeiten of krediet nodig heb. Kan ABN AMRO mij daarmee helpen? 

Wij gaan graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden. 

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).
Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

Ik maak mij zorgen over mijn persoonlijke financiële situatie. Kan ABN AMRO mij daarmee helpen?

We bespreken graag uw financiële situatie en de mogelijkheden die er zijn om u te helpen. 

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

Wat doet ABN AMRO op het moment dat een relatie in gebreke blijft als gevolg van het coronavirus? 

De impact verschilt per sector en hangt af van hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt, over welke periode en van de regio(s) waar een onderneming actief is. We bekijken daarom elke ondernemerssituatie individueel en beoordelen elke situatie op zijn eigen merites. 

Met klanten in sectoren waar er sprake is van verhoogde kans op impact, nemen we zoveel mogelijk proactief contact op om de situatie te bespreken en daar waar nodig de klant van advies te voorzien. Daarnaast kunnen we, op basis van een liquiditeitsprognose, klanten tijdelijk ondersteunen met extra liquiditeit.

Wat zijn de verwachtingen van ABN AMRO voor de verdere impact van het coronavirus op de economie en het bedrijfsleven?

Wij hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, evenals het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect. 

Zie ook het dossier coronavirus, waar publicaties van het Economisch Bureau en onderzoeksafdeling Sector Advisory instaan.

Hoe kan ABN AMRO helpen?

Wij gaan graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden. 

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).
Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

We bespreken graag uw financiële situatie en de mogelijkheden die er zijn om u te helpen. 

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 17.30 uur).

De impact verschilt per sector en hangt af van hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt, over welke periode en van de regio(s) waar een onderneming actief is. We bekijken daarom elke ondernemerssituatie individueel en beoordelen elke situatie op zijn eigen merites. 

Met klanten in sectoren waar er sprake is van verhoogde kans op impact, nemen we zoveel mogelijk proactief contact op om de situatie te bespreken en daar waar nodig de klant van advies te voorzien. Daarnaast kunnen we, op basis van een liquiditeitsprognose, klanten tijdelijk ondersteunen met extra liquiditeit.

Wij hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, evenals het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect. 

Zie ook het dossier coronavirus, waar publicaties van het Economisch Bureau en onderzoeksafdeling Sector Advisory instaan.

Kees van Dijkhuizen

Bericht van onze ceo Kees van Dijkhuizen over het coronavirus

De impact van de uitbraak van het coronavirus op Nederland en op de wereld is enorm. Allereerst treft het virus de mensen die ermee besmet raken en hun naasten. Daarnaast worden ook bedrijven geraakt en hebben de beurzen de afgelopen week grote verliezen laten zien. Lees het bericht van onze ceo Kees van Dijkhuizen.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.