Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers, ondernemers en zzp'ers

Het coronavirus heeft grote impact op onze maatschappij. We krijgen veel vragen over hoe we onze klanten kunnen helpen. Denk daarbij aan liquiditeitsproblemen of welke maatregelen de overheid aanbiedt om ondernemers financieel bij te staan. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Op de speciale website van de Rijksoverheid worden de meest voorkomende vragen beantwoord en behandeld.

Ook kunt u tijdens werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bellen met het speciale Kamer van Koophandel Adviesteam op het gratis nummer 0800 - 21 17.

Op de speciale website van de Rijksoverheid vindt u alle maatregelen die het kabinet heeft genomen om werkenden en werkgevers te helpen door de coronatijd heen te komen.

Om uw betalingsverkeer zo veel mogelijk door te laten gaan heeft ABN AMRO een aantal tips voor u:

 1. Neem altijd uw bankpas en /of Access Cards mee naar huis
 2. Neem altijd uw e.dentifier mee naar huis
 3. Denk na of uw betalingsverkeer nog door kan gaan als 1 (of meerdere) gebruiker(s) wegvallen. Zo niet regel tijdig een vervanging:
  • Controleer of er voldoende gebruikers zijn binnen Internet Bankieren of Access Online
  • Controleer de bevoegdheden die deze gebruikers hebben in Internet Bankieren of Access Online.

Kijk voor aanvragen van extra passen of e.dentifiers op Service & Contact.

Het is uiteraard van belang de volksgezondheid voorop te stellen en uw maatregelen op die gronden te nemen. Als dit leidt tot veelvuldig thuiswerk, is het goed om deze instructies en tips van het Agentschap Telecom te lezen.

De meeste kantoren zijn gewoon open. Het kan echter zijn dat een kantoor gesloten is in verband met tijdelijke onderbezetting. Kijk op de overzichtspagina voor de openingstijden van het kantoor in uw buurt.

Verruimde borgstellingsregeling MKB Kredieten vanwege het coronavirus

Ja, deze is opengesteld en wordt ingeregeld in de systemen. We kunnen uw aanvraag voor een gesprek over deze regeling in behandeling nemen.

Let op: lease- en commercial finance-financieringen vallen niet onder de verruiming Borgstellingsregeling MKB Kredieten.

De huidige BMKB-C regeling is tijdelijk verruimd met een zogenaamde BMKB-C luik. Het verruimde BMKB-C krediet is bedoeld als overbruggingskrediet met een staatsgarantie om ondernemingen die door het coronavirus tijdelijk liquiditeitstekort hebben, te ondersteunen.​

U kunt het verruimde BMKB-C krediet van 16 maart 2020 tot 31 december 2021 aanvragen.​

Dit zijn de voorwaarden die de overheid stelt:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal EUR 1,5 miljoen
 • De verhouding tussen het borgstellingskrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1 en daarmee ruimer dan de huidige verhouding van 1:1 (zie ook onderstaand voorbeeld)
 • De maximale looptijd is vier (4) jaar
 • Van de ondernemer wordt een persoonlijke borg van 10% van het te verstrekken BMKB krediet gevraagd​.

U betaalt een garantieprovisie over de hoofdsom van het BMKB krediet. De provisie is afhankelijk van de looptijd van de lening.
Looptijd 1-2 jaar: 2%
Looptijd 2-4 jaar: 3%

Meer informatie over deze regeling .

Voorbeeld:
Door liquiditeitstekorten heeft u een totale financieringsbehoefte van EUR 300.000.
Het borgstellingskrediet bedraagt dan EUR 225.000 en het bancaire gedeelte EUR 75.000.
De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet, dus voor 90% van EUR 225.000 = EUR 202.500.
U geeft zelf een persoonlijke borg af van 10% van het borgstellingskrediet, dus 10% van EUR 225.000 = EUR 22.500.

NB: Het maximale staatsgegarandeerde deel bedraagt EUR 1,5 miljoen, de totaal maximale financiering derhalve EUR 2 miljoen.

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de BMKB-regeling. Op dit moment kunnen de volgende sectoren helaas nog geen gebruik maken van deze regeling: Real Estate Clients, verzekerings- en Financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde zorg.

Ook de sector Land- en Tuinbouw is uitgesloten van deze regeling, maar kan wel gebruik maken van de speciale regeling voor deze sector: de BL-C en BL Plus-C. (Zie de volgende vraag). Dit geldt ook voor de sector Visserij– en Aquacultuur.

Bekijk de voorwaarden van de regeling

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26.

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

De huidige Borgstelling Landbouwregeling is tijdelijk verruimd met een BL-C luik. BL-C is bedoeld als overbruggingskrediet met staatsgarantie om klanten te ondersteunen die een tijdelijk liquiditeitstekort hebben als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling geldt voor Land -en Tuinbouwbedrijven, Visserij- en Aquacultuur.

In het kort behelst de regeling:

 • Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van EUR 1,2 miljoen (EUR 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van EUR 300.000 aan BL-C krediet financieren.
 • De maximale looptijd van het BL-C krediet is 16 kwartalen
 • U kunt het krediet lineair aflossen, dit mag ook ineens aan het einde van de looptijd
 • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%
 • De borgstelling is 70%
 • U kunt het BL-C krediet tot en met 31 december 2021 aanvragen.

Bekijk de voorwaarden van de regeling .

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor het best ons online formulier invullen om direct een gesprek aan te vragen. Of u kunt bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur) .

Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

ABN AMRO neemt alleen aanvragen voor de verruimde BMKB-C in behandeling van eigen klanten. Klanten van ABN AMRO kunnen contact met ons opnemen. Bent u klant bij een andere bank? Neem dan contact op met uw eigen huisbank of een andere bank die het product aanbiedt.

 • SBR-rapportage of geconsolideerde jaarcijfers over de afgelopen twee jaar, waarbij 2018 minimaal aanwezig dient te zijn. (Dus 2017 en 2018, of 2018 en 2019)
 • Bij voorkeur: Aanleveren jaarcijfers via SBR (Standard Business Reporting) is gratis. Uw accountant of boekhouder kan dit voor u doen.
 • Indien aanleveren via SBR niet kan: aanleveren jaarcijfers via PDF-bestand (tijdelijk gratis)
 • Heeft u geen voorlopige of definitieve jaarcijfers 2019? Dan ontvangen wij graag uw interne cijfers over 2019. Dit mag ook een uitdraai zijn vanuit uw boekhoudprogramma.
 • Kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting van alle eigenaren/bestuurders. Dit is dus niet de aanslag, maar de aangifte die u zelf naar de Belastingdienst heeft gestuurd.
 • Uw burgerlijke staat: alleenstaand, samenwonend, geregistreerd partnerschap, gehuwd in gemeenschap van goederen, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Mochten er meerdere aanvragers zijn, dan vragen wij u de burgerlijke staat per aanvrager door te geven.
 • Liquiditeitsbegroting 2020/2021 van uw onderneming. Klik hier om het template te downloaden en in te vullen.
  We raden u ten zeerste aan om bijgaand template te gebruiken voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting. Hier staan alle benodigde gegevens in vermeld en zo kunnen wij uw aanvraag snel verwerken.
 • Specifiek voor bv’s:
 • - Statuten betrokken bv’s.
  - Organogram (bij meerdere bv’s) met daarin de aandeelhouders en aandeelhoudersverhoudingen
 • Specifiek voor vof’s:
 • - Vennootschapscontract of vennootschapsverklaring
  Heeft u die niet? Laat dit dan aan ons weten.

Een liquiditeitsbegroting 2020/2021 van uw onderneming is een van de benodigde documenten voor het aanvragen van een BMKB-C krediet. Met een liquiditeitsbegroting berekent u de verwachte inkomsten en uitgaven per maand. U geeft zo direct inzicht in uw liquiditeitstekort vanwege het coronavirus en uw verwachte financieringsbehoefte.

We raden u ten zeerste aan om bijgaand template te gebruiken voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting. Hier staan alle benodigde gegevens in vermeld en zo kunnen wij uw aanvraag snel verwerken. Indien nodig kan uw klantadviseur of relatiemanager u verder helpen om het template in te vullen zodra uw aanvraag in behandeling is genomen. Download hier het template liquiditeitsbegroting 2020/2021 .

Heeft u zelf al een liquiditeitsbegroting opgesteld dan mag u ook deze eigen begroting gebruiken. Let er dan wel op dat alle benodigde gegevens zijn ingevuld.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)

De huidige GO regeling wordt verruimd met een coronaluik.

Met de GO-C regeling helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen met een liquiditeitstekort ten gevolge van de coronacrisis. De GO-C regeling gaat over bedragen van 1,5 tot 150 miljoen euro. De overheid staat, afhankelijk van de omzet van het bedrijf, voor 80% of 90% garant voor de lening.

U kunt de verruimde GO-C aanvragen van 28 april 2020 tot 31 december 2021.

De voornaamste kenmerken zijn:

 • De financiering is het gevolg van liquiditeitstekort veroorzaakt door de coronacrisis
 • Uw onderneming had geen continuïteitsproblemen voor de coronacrisis. Hierbij wordt gekeken naar de stand van zaken per 31 december 2019
 • De maximale looptijd van de lening is 6 jaar
 • Het maximale leenbedrag is EUR 150 miljoen per onderneming of groep
 • De rente is vast of variabel
 • U betaalt een garantieprovisie voor de GO-C aan de overheid
 • Een aflossingsvrije periode is toegestaan, daarna zijn de aflossingen lineair en moet de lening binnen de looptijd helemaal afgelost zijn.

Kijk op de Verruiming GO-pagina en op de speciale pagina van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Neem contact op met uw relatiemanager voor de mogelijkheden van een GO-C financiering.

Als uw bedrijf financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis kunt u mogelijk gebruik maken van de GO-C regeling. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • MKB of Grootbedrijf gevestigd in Nederland en met substantiële activiteiten in Nederland
 • Er zijn reeds maatregelen genomen om de schade als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken
 • De bank heeft voldoende vertrouwen in de toekomstige continuïteit en rentabiliteit
 • In de voorafgaande 12 maanden zijn niet meer middelen aan de onderneming onttrokken dan noodzakelijk voor een redelijk te achten bedrijfsvoering (en evenmin is een verplichting tot een zodanige onttrekking aangegaan).

Op dit moment kunnen de volgende bedrijfstakken en sectoren helaas geen gebruik maken van deze regeling: commercieel onroerend goed, verzekerings- en financieringsbedrijven, alsmede publiek verzekerde zorg.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, gaan we graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

Hoe kan ABN AMRO helpen?

Wij gaan graag met u in gesprek over de financiële situatie van uw onderneming, de verwachte ontwikkelingen in uw sector en de mogelijkheden om uw liquiditeiten op peil te houden.

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur) .
Met sommige relaties nemen we contact op om te kijken waar we kunnen helpen.

We bespreken graag uw financiële situatie en de mogelijkheden die er zijn om u te helpen

U kunt hiervoor bellen met uw relatiemanager of een adviseur via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur) .

De impact verschilt per sector en hangt af van hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt, over welke periode en van de regio(s) waar een onderneming actief is. We bekijken daarom elke ondernemerssituatie individueel en beoordelen elke situatie op zijn eigen merites.

Met klanten in sectoren waar er sprake is van verhoogde kans op impact, nemen we zoveel mogelijk proactief contact op om de situatie te bespreken en daar waar nodig de klant van advies te voorzien. Daarnaast kunnen we, op basis van een liquiditeitsprognose, klanten tijdelijk ondersteunen met extra liquiditeit.

Wij hebben de afgelopen weken meerdere analyses gepubliceerd over de impact van het coronavirus op de economie en het Nederlandse bedrijfsleven. De wereldeconomie wordt geraakt door het virus, evenals het bedrijfsleven. Hoewel de impact zich verbreed en verscherpt heeft, gaan we uit van een tijdelijk effect.

Zie ook het Dossier coronavirus, waar publicaties van het Economisch Bureau en onderzoeksafdeling Sector Advisory bij elkaar gebracht worden.