Vermogen structureren binnen BV en privé

Uw dierbaren goed achterlaten

Ragna Poulissen

Specialist Vermogensplanning

Neem contact met ons op
Erfgenamen | ABN AMRO MeesPierson

Erfgenamen: Vermogensoverdracht aan familie

Er komt veel kijken bij een nalatenschap. In de documentaire Erfgenamen vertellen Sander Lusink (Oger), Alex van Hooff (Burgers Zoo) en David Bijlsma (Gassan Diamonds) over hoe zij en hun families omgaan met vraagstukken rondom vermogensoverdracht. Daarnaast kunt u de speciale whitepaper over vermogensoverdracht downloaden of de speciale editie van Financial Focus Magazine bestellen. Ontdek het hier.

Valkuilen in de nalatenschap
Een testament is niet genoeg

Valkuilen in de nalatenschap

"De grootste valkuil zie ik bij klanten die denken dat ze hun nalatenschap goed hebben geregeld omdat ze een testament hebben," vertelt Ragna. "Maar of een testament nu al tien of twintig jaar oud is of dat het om een recent testament gaat, dikwijls sluit de regeling niet goed aan. Het voorziet bijvoorbeeld niet precies in de wensen van degene die het testament heeft opgesteld. Ook worden mogelijkheden om erfbelasting te besparen niet altijd benut. 

"80% van de vermogenden leggen niet vast wat hun naasten wel of niet met het vermogen mogen doen" - Vermogensmonitor 2018

"Zo kan er bijvoorbeeld belasting bespaard worden door bezittingen niet direct te laten vererven aan de kinderen, maar door de gehele eigendom eerst aan de langstlevende ouder toe te delen. De kinderen krijgen dan een vordering op die langstlevende, waarover deze een rente moet betalen. Bij het overlijden van de langstlevende ouder verkrijgen de kinderen dan onbelast deze opgerente vordering. Een andere manier om belasting te besparen is de mogelijkheid om ondernemingsvermogen gunstig te laten vererven. Bij onze ondernemende klanten toets ik hun testament daarop. Ik raad klanten altijd aan om hun testament om de vijf jaar weer goed tegen het licht te houden."

De adviserende rol bij estate planning
Persoonlijke wensen zijn ook belangrijk

De inhoudelijke rol bij estate planning

"Wanneer ik in gesprek ga met klanten over hun nalatenschap, ligt de nadruk in het begin vaak op de besparing van erfbelasting. Maar als ik even doorvraag, komen er ook altijd persoonlijke motieven bloot te liggen. Denk aan kinderen die niet goed met geld kunnen omgaan. Of aan het goed nalaten aan verstandelijk en psychisch beperkte kinderen. Onze klanten hebben daar zorgen over. Als je goed luistert en met hen meedenkt, dan raak je ze in het hart. Het is een enorme geruststelling voor ze."

"Daarom begin ik altijd in het gesprek met het inventariseren van de persoonlijke en financiële situatie van mijn klanten," zegt Ragna. "Ook bekijk ik wat er al geregeld is en wat de doelen en wensen zijn. Op basis hiervan en de vragen die ik stel ga ik verschillende aspecten langs van hun estate planning. Ik kijk hoe een relatie is vormgegeven en of die op papier is geformaliseerd in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Vervolgens ga ik na of er al een testament is en wat hier de verbeterpunten van zijn. Ook bespreek ik of er iets geregeld is indien iemand niet meer in staat is om zelf te handelen. En of de wens is om vermogen tijdens leven over te dragen. Bij een ondernemende klant bekijk ik bovendien of de statuten en aandeelhoudersovereenkomst wel aansluiten bij het testament.

Het bespreken met kinderen en familie
Maak het bespreekbaar

Het bespreken met kinderen en familie

"Ik zie dat mensen voor het regelen van hun nalatenschap niet snel om input vragen van hun kinderen. Het gaat natuurlijk ook over hun eigen vermogen dat ze vaak zelf opgebouwd hebben of familievermogen dat zij geërfd hebben. Het is ook niet altijd nodig, zeker als er nog een ouder overblijft en het geld eerst naar de langstlevende ouder gaat."

"71% van de vermogende schenkt met zekerheid (een deel) van hun vermogen aan naasten" - Vermogensmonitor 2018

"Ik maak ook ouders mee die willen dat het vermogen binnen de familie blijft, dus niet naar aangetrouwden gaat. Als hun kind dan overlijdt, na van hen geërfd te hebben, gaat het vermogen direct door naar de kleinkinderen. Bij dit soort ingrijpende beslissingen, is het verstandig om dit met elkaar te bespreken. Anders ontstaan er bijvoorbeeld situaties waarbij, als het kind met zijn/haar partner samen een huis koopt en één van hen overlijdt, een deel van het huis direct naar de kleinkinderen gaat."

Overlijden, wat dan
Steun voor nabestaanden

Overlijden, wat dan?

Als één van de ouders in een gezin wegvalt, is er in de eerste plaats natuurlijk heel veel verdriet. Er komen veel emoties bij kijken. Ik ga in gesprek met de langstlevende ouder en eventueel de kinderen en informeer over de mogelijkheden om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. Ik sprak laatst een relatie waarbij ze benadrukte onze hulp erg prettig te vinden. De vrouw verloor haar man uit een tweede huwelijk. Samen hadden ze kinderen, maar haar man had ook kinderen uit een eerder huwelijk. Dit zijn gevoelige onderwerpen.
Gemakzucht voorkomen
Vermogen verantwoord overdragen

Gemakzucht voorkomen

"Ik zie dat klanten steeds meer op een beschermde manier vermogen willen overdragen aan hun kinderen zodat de kinderen er nog niet aan kunnen komen. Ouders willen dat kinderen zich normaal ontwikkelen en hun best blijven doen. De angst is dat hun kinderen gemakzuchtig worden door een schenking of een erfenis. Ik zie veel klanten daarbij eerst het van schenkingsbelasting vrijgestelde bedrag overdragen. Dikwijls gebeurt dit onder bewind tot bijvoorbeeld 25-jarige leeftijd. Ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het belastingvrij schenken van ruim 100.000 euro voor de aankoop van een eigen huis. Dat de schenking belegd wordt in de vorm van ‘stenen’ geeft ouders toch een geruster gevoel."
Toegevoegde waarde
Persoonlijke aandacht

Toegevoegde waarde

"Ik merk vaak dat ik toegevoegde waarde kan bieden door complexe processen en regels te vertalen naar de situatie van de klant. Dat doe ik niet alleen, maar met meerdere collega’s. Samen vormen wij de grootste afdeling in het land die dit werk doet. Wat ons kenmerkt is onze notariële en fiscale achtergrond aangevuld met onze sociale en empathische aanpak. Met deze combinatie zijn wij in staat om onze klanten door een moeilijke tijd te helpen. Een klant noemde me ooit zijn ‘financiële psychiater’. Dat is toch mooi om te horen."

Ragna Poulissen

Specialist Vermogensplanning

Neem contact met ons op

Alles goed geregeld voor later

Nadenken over uw nalatenschap is misschien niet prettig. Maar onvoorbereid zijn is zowel voor uzelf als voor uw naasten nog vervelender. ABN AMRO MeesPierson biedt verschillende diensten waarbij wij u helpen in de voorbereiding op later. Zo wordt uw vermogen nagelaten op uw manier.

ABN AMRO MeesPierson Private Banking

Vermogen vraagt om aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere klant unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO MeesPierson krijgt u daarom een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring.