Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw nalatenschap is meer dan een testament

Expert aan het woord - Ragna Poulissen

U wilt zich goed voorbereiden op het nalaten van uw vermogen. Dit is een proces dat soms emotioneel en lastig te overzien is. Vermogensplanner Ragna Poulissen vertelt hoe zij klanten hierover informeert.
 

Een testament is niet genoeg

"De grootste valkuil zie ik bij klanten die denken dat ze hun nalatenschap goed hebben geregeld omdat ze een testament hebben," vertelt Ragna. "Maar of een testament nu al tien of twintig jaar oud is, of dat het om een recent testament gaat, dikwijls sluit de regeling niet goed aan. Het voorziet niet altijd in de wensen van degene die het testament heeft opgesteld of mogelijkheden om erfbelasting te besparen worden niet benut."

"Zo kan er bijvoorbeeld belasting bespaard worden door bezittingen niet direct te laten vererven aan de kinderen, maar door de gehele eigendom eerst aan de langstlevende ouder toe te delen. De kinderen krijgen dan een vordering op die langstlevende, waarover deze een rente moet betalen. Deze rente hoeft niet daadwerkelijk betaald te worden, maar mag op papier worden bijgeschreven. Bij het overlijden van de langstlevende ouder verkrijgen de kinderen dan onbelast deze opgerente vordering."

"Een andere manier om belasting te besparen is de mogelijkheid om ondernemingsvermogen gunstig te laten vererven. Ik raad klanten altijd aan om hun testament om de vijf jaar weer goed tegen het licht te houden."

ABN AMRO

Persoonlijke wensen zijn ook belangrijk

"Wanneer ik in gesprek ga met klanten over hun nalatenschap, ligt de nadruk in het begin vaak op de besparing van erfbelasting. Maar als ik even doorvraag, komen er ook altijd persoonlijke motieven bloot te liggen. Denk aan kinderen die niet goed met geld kunnen omgaan. Of aan het goed nalaten aan verstandelijk en psychisch beperkte kinderen. Onze klanten hebben daar zorgen over. Als je goed luistert en met hen meedenkt, dan raak je ze in het hart. Het is een enorme geruststelling voor ze."

"Daarom begin ik altijd in het gesprek met het inventariseren van de persoonlijke en financiële situatie van mijn klanten," zegt Ragna. "Ook bekijk ik wat er al geregeld is en wat de doelen en wensen zijn. Op basis hiervan en de vragen die ik stel ga ik verschillende aspecten langs van hun estate planning. Ik kijk hoe een relatie is vormgegeven en of die op papier is geformaliseerd in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Vervolgens ga ik na of er al een testament is en wat hier de verbeterpunten van zijn. Ook bespreek ik of er iets geregeld is indien iemand niet meer in staat is om zelf te handelen. En of de wens is om vermogen tijdens leven over te dragen. Bij een ondernemende klant bekijk ik bovendien of de statuten en aandeelhoudersovereenkomst wel aansluiten bij het testament.

ABN AMRO

Maak het bespreekbaar

"Ik zie dat mensen voor het regelen van hun nalatenschap niet snel om input vragen van hun kinderen. Het gaat natuurlijk over eigen vermogen dat ze vaak zelf opgebouwd hebben of familievermogen dat zij geërfd hebben. Het is niet altijd nodig, bijvoorbeeld als er nog een ouder overblijft en het geld eerst naar de langstlevende ouder gaat."

"Ik maak ook ouders mee die willen dat het vermogen binnen de familie blijft, dus niet naar aangetrouwden gaat. Bij dit soort ingrijpende beslissingen, is het verstandig om dit met elkaar te bespreken. Anders kunnen er situaties ontstaan waardoor een deel van het vermogen direct naar de kleinkinderen gaat terwijl dit niet gewenst is."

Overlijden, wat dan?

Als één van de ouders in een gezin wegvalt, is er in de eerste plaats natuurlijk heel veel verdriet. Er komen veel emoties bij kijken. Ik ga in gesprek met de langstlevende ouder en eventueel de kinderen en informeer over de mogelijkheden om de nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen. Ik sprak laatst een relatie waarbij ze benadrukte onze hulp erg prettig te vinden. De vrouw verloor haar man uit een tweede huwelijk. Samen hadden ze kinderen, maar haar man had ook kinderen uit een eerder huwelijk. Dit zijn gevoelige onderwerpen.

Vermogen verantwoord overdragen

"Ik zie dat klanten steeds meer op een beschermde manier vermogen willen overdragen aan hun kinderen zodat de kinderen er nog niet aan kunnen komen. Ouders willen dat kinderen zich normaal ontwikkelen en hun best blijven doen. De angst is dat hun kinderen gemakzuchtig worden door een schenking of een erfenis. Ik zie veel klanten daarbij eerst het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag overdragen. Dikwijls gebeurt dit onder bewind tot bijvoorbeeld 25-jarige leeftijd."

ABN AMRO

Persoonlijke aandacht

"Ik merk vaak dat ik toegevoegde waarde kan bieden door complexe processen en regels te vertalen naar de situatie van de klant. Dat doe ik niet alleen, maar met meerdere collega’s. Samen vormen wij de grootste afdeling in het land die dit werk doet. Wat ons kenmerkt is onze notariële en fiscale achtergrond aangevuld met onze sociale en empathische aanpak. Met deze combinatie zijn wij in staat om onze klanten door een moeilijke tijd te helpen. Een klant noemde me ooit zijn ‘financiële psychiater’. Dat is toch mooi om te horen."

 

Heeft u vragen over vermogensoverdracht? We helpen u bij het vinden van de antwoorden.

Bent u op zoek naar mogelijkheden om uw vermogen over te dragen? Bekijk dan een van onze oplossingen of neem contact met ons op.