Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Begeleid Beleggen

Zelfstandig online beleggen, op een eenvoudige manier

 • U belegt in één van de vijf ABN AMRO ESG Profielfondsen
 • U bepaalt hoeveel u belegt en wanneer
 • U heeft altijd inzicht in het behalen van uw doelbedrag
 • Geen aan- en verkoopkosten

Vóórdat u gaat beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Als u gaat beleggen, is het belangrijk dat u zich daar bewust van bent.

 • Beleg alleen als u weet wat u doet. Ken de risico’s en ga niet mee in de waan van de dag.
 • Beleg met geld dat u over heeft. Hou een buffer aan voor onvoorziene omstandigheden.
 • Denk ook aan een extra buffer voor moeilijke economische tijden.
 • Denk aan uw horizon (hoe lang u wilt beleggen) en pas uw risico daarop aan.
 • Stap gespreid in gedurende een bepaalde periode; de markt "timen" werkt vrijwel nooit.

Wilt u Begeleid Beleggen bij ABN AMRO MeesPierson? Als u al bij ons bankiert, kunt u inloggen en de aanvraag direct regelen. Heeft u met uw private banker afspraken over uw vermogen gemaakt, dan heeft Begeleid Beleggen hier invloed op. U kunt dit daarom het beste vooraf met uw banker afstemmen. 

Inzicht in kosten en opbrengsten

cashcow 22

Zo werkt Begeleid Beleggen

U ziet in Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app in één oogopslag de resultaten van uw Profielfonds. U heeft direct inzicht in het geld dat u belegt, in de ontwikkeling van uw Profielfonds en in het verwachte rendement. Zo heeft u altijd de juiste informatie om uw keuzes te maken.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Begeleid Beleggen?

Bij Begeleid Beleggen belegt u zelfstandig, zonder advies over uw belegging. U krijgt daarbij online begeleiding van ons. Online begeleiding bij uw keuze voor het profielfonds dat het beste bij uw wensen aansluit. En online begeleiding om uw belegging te kunnen volgen en om zelf uw keuzes aan te kunnen passen.

Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waardeontwikkeling van uw ABN AMRO ESG profielfonds. U ziet direct wat de waarde van uw belegging op dat moment is en hoe dicht u bij uw beleggingsdoel bent. U bepaalt zelf of u de waardeontwikkeling van uw profielfonds vanaf het begin van het jaar of vanaf de start van de belegging wilt volgen. Ook ziet u wat de verwachte waarde op de einddatum is, bij goede, slechte en verwachte marktomstandigheden.

Wilt u iets aanpassen omdat uw omstandigheden of wensen zijn veranderd? Dat gaat heel gemakkelijk. Al uw mogelijkheden staan overzichtelijk in één scherm.

U kunt uw beleggingsdoel aanpassen (bijvoorbeeld van 'studievoorzieningen kinderen' naar 'aflossen hypotheek').

U kunt uw doelbedrag aanpassen.

En u kunt de einddatum veranderen waarop u denkt het geld voor uw doel nodig te hebben.

Heeft u een nieuw beleggingsdoel? Mogelijk past een ander profielfonds dan beter bij uw nieuwe doel, doelbedrag en einddatum. U verandert dan gemakkelijk van profielfonds.

Past u iets aan, dan ziet u meteen wat er gebeurt met uw verwachte rendement als de aanpassingen definitief zouden worden. U ziet bijvoorbeeld direct of u met de nieuwe verwachte waarde van uw profielfonds uw doelbedrag kunt halen. Zo bepaalt u zelf met de online hulpmiddelen steeds gemakkelijk of uw keuze aansluit bij uw doel, doelbedrag en einddatum.

Wilt u extra geld inleggen of wilt u geld opnemen? U kunt kiezen voor periodiek inleggen, bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag. Of u kiest voor eenmalig een bedrag inleggen of opnemen. Ook nu kunt u zien wat uw inleg of opname doet met de ontwikkeling van de waarde van uw profielfonds.

Bent u tevreden met uw keuze, dan verzendt u de opdracht. U ziet dan de samenvatting van uw opdracht. U maakt uw opdracht definitief door te bevestigen.

Voor wie is Begeleid Beleggen?
Begeleid Beleggen is voor u als u: 
 • Geld over heeft en u heeft dit niet op korte termijn nodig 
 • Kans wilt maken op hoger rendement 
 • Weet dat u de inleg kunt verliezen 
 • Wilt beleggen in één van de ABN AMRO ESG profielfondsen
 • Zelf wilt beleggen, zonder advies van de bank.
Rendementen ABN AMRO ESG Profielfondsen

Er zijn 5 ABN AMRO ESG Profielfondsen, die door een ervaren fondsbeheerder worden beheerd. Elk fonds heeft zijn eigen kenmerken met verschillende risicos.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019 (annual)

Zeer defensief

3,6%

2,2%

-1,5%

-11,1%

5,9%

-0,4%

Defensief

8,9%

2,1%

3,9%

-12,2%

7,4%

1,7%

Matig Defensief

12,0%

1,7%

7,9%

-12,8%

8,3%

3,0%

Matig Offensief

16,6%

2,1%

13,0%

-13,5%

9,6%

5,0%

Offensief

21,3%

1,9%

18,3%

-14,5%

11,0%

6,8%

Zeer Offensief

23,7%

1,2%

22,3%

-13,7%

12,1%

8,2%

Bron: ABN AMRO Investment Solutions, Morningstar. Samengesteld rendement van 01-01-2019 t/m 21-12-2023, in euro en na aftrek van kosten. Netto dividenden herbelegd (indien van toepassing). Op basis van meetkundige rekenmethode. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat zijn de kosten voor Begeleid Beleggen?

Transactiekosten hebben invloed op uw rendement. Met Begeleid Beleggen betaalt u geen transactiekosten en geen btw. U betaalt wel servicekosten. We hebben alle kosten voor u op een rij gezet zodat u altijd overzicht heeft. Bekijk de tarieven.

Servicekosten 

Voor Begeleid Beleggen betaalt u een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de transactiekosten, de kosten van de online begeleiding, de kosten van de administratie van uw ABN AMRO ESG Profielfonds en de kosten van informatievoorziening aan u. De servicekosten gelden per jaar. U betaalt de servicekosten achteraf per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal bepalen we de waarde van de beleggingen. We verrekenen dan 25% van het jaarpercentage met u.

ABN AMRO ESG Profielfondsen lopende kosten en transactiekosten

U betaalt ook kosten aan de fondsbeheerder van het fonds. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage, dat bij elk fonds verschilt. Deze kosten betaalt u niet apart; ze zijn verwerkt in de koers van het fonds. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. In onderstaande rekensom ziet u de update van 1-1-2024.

Lopende kosten Transactiekosten Servicekosten

Profiel 1

0,60%

0,31%

0,25%

Profiel 2

0,70%

0,29%

0,25%

Profiel 3

0,85%

0,28%

0,25%

Profiel 4

0,89%

0,27%

0,25%

Profiel 5

0,94%

0,26%

0,25%

Profiel 6

0,96%

0,20%

0,25%

In de ‘Aanvullende informatie tarievenkaarten beleggen’ vindt u nog andere soorten kosten. Niet alle daarin genoemde beleggingsproducten en beleggingsdiensten gelden voor Begeleid Beleggen. Voor Begeleid Beleggen is vooral het hoofdstuk over Beleggingsfondsen van belang.

Welke risico's brengt beleggen met zich mee?

Beleggen doet u met geld dat u over heeft. Sparen is veilig. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Met Begeleid Beleggen bepaalt u zelf uw risicogrenzen. Wilt u kans op een hoger rendement? Dan is het verstandig om uw geld voor een langere tijd te gaan beleggen. 

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over de risico's van de profielfondsen. Deze kunt u vinden op de pagina van het Profielfonds. 

In de  Bijlage Beleggen  kunt u ook meer lezen over de algemene risico's van beleggen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van beleggen.

Voorbeeldprofielen

Om u een goede voorstelling van de jaarlijkse kosten voor beleggen te geven, gebruikt ABN AMRO voorbeeldprofielen. Deze voorbeeldprofielen laten u zien wat de verwachte jaarlijkse kosten zijn als u hetzelfde of ongeveer hetzelfde als het voorbeeldprofiel zou beleggen. We laten u verschillende voorbeeldprofielen zien, elk voorbeeldprofiel heeft zijn eigen kenmerken.

Kies het voorbeeldprofiel dat het best bij uw beleggingsportefeuille en beleggingsgedrag past. De jaarlijkse kosten in het voorbeeldprofiel zijn dan vergelijkbaar met de kosten die u zelf zou maken. Zo kunt u de verwachte jaarlijkse kosten voor beleggen al zien, voordat u start met beleggen.

Voorbeeldprofielen Begeleid Beleggen

Example profile Guided Investing

Duurzaamheid

Wanneer u kiest voor Begeleid Beleggen, kiest u een Profielfonds dat het beste bij u past. Deze Profielfondsen voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria en kwalificeren daardoor als ESG-beleggingen. ABN AMRO Profielfondsen bestaan uit zorgvuldig geselecteerde en goed gespreide beleggingsproducten.

Bij ABN AMRO ESG Profielfondsen worden een aantal soorten beleggingen standaard uitgesloten. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Wij identificeren overheden en bedrijven die hun ESG-risico beter beheren dan vergelijkbare organisaties. Hiervoor gebruiken we de ESG-risicoscores van Sustainalytics, deze niet-financiële analyse wordt uitgevoerd voor minimaal 90% van de portefeuille.

Meer informatie en voorwaarden

Wat is Begeleid Beleggen?

Bij Begeleid Beleggen belegt u zelfstandig, zonder advies over uw belegging. U krijgt daarbij online begeleiding van ons. Online begeleiding bij uw keuze voor het profielfonds dat het beste bij uw wensen aansluit. En online begeleiding om uw belegging te kunnen volgen en om zelf uw keuzes aan te kunnen passen.

Via Internet Bankieren heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week inzicht in de waardeontwikkeling van uw ABN AMRO ESG profielfonds. U ziet direct wat de waarde van uw belegging op dat moment is en hoe dicht u bij uw beleggingsdoel bent. U bepaalt zelf of u de waardeontwikkeling van uw profielfonds vanaf het begin van het jaar of vanaf de start van de belegging wilt volgen. Ook ziet u wat de verwachte waarde op de einddatum is, bij goede, slechte en verwachte marktomstandigheden.

Wilt u iets aanpassen omdat uw omstandigheden of wensen zijn veranderd? Dat gaat heel gemakkelijk. Al uw mogelijkheden staan overzichtelijk in één scherm.

U kunt uw beleggingsdoel aanpassen (bijvoorbeeld van 'studievoorzieningen kinderen' naar 'aflossen hypotheek').

U kunt uw doelbedrag aanpassen.

En u kunt de einddatum veranderen waarop u denkt het geld voor uw doel nodig te hebben.

Heeft u een nieuw beleggingsdoel? Mogelijk past een ander profielfonds dan beter bij uw nieuwe doel, doelbedrag en einddatum. U verandert dan gemakkelijk van profielfonds.

Past u iets aan, dan ziet u meteen wat er gebeurt met uw verwachte rendement als de aanpassingen definitief zouden worden. U ziet bijvoorbeeld direct of u met de nieuwe verwachte waarde van uw profielfonds uw doelbedrag kunt halen. Zo bepaalt u zelf met de online hulpmiddelen steeds gemakkelijk of uw keuze aansluit bij uw doel, doelbedrag en einddatum.

Wilt u extra geld inleggen of wilt u geld opnemen? U kunt kiezen voor periodiek inleggen, bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag. Of u kiest voor eenmalig een bedrag inleggen of opnemen. Ook nu kunt u zien wat uw inleg of opname doet met de ontwikkeling van de waarde van uw profielfonds.

Bent u tevreden met uw keuze, dan verzendt u de opdracht. U ziet dan de samenvatting van uw opdracht. U maakt uw opdracht definitief door te bevestigen.

Voor wie is Begeleid Beleggen?

Begeleid Beleggen is voor u als u: 
 • Geld over heeft en u heeft dit niet op korte termijn nodig 
 • Kans wilt maken op hoger rendement 
 • Weet dat u de inleg kunt verliezen 
 • Wilt beleggen in één van de ABN AMRO ESG profielfondsen
 • Zelf wilt beleggen, zonder advies van de bank.

Rendementen ABN AMRO ESG Profielfondsen

Er zijn 5 ABN AMRO ESG Profielfondsen, die door een ervaren fondsbeheerder worden beheerd. Elk fonds heeft zijn eigen kenmerken met verschillende risicos.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019 (annual)

Zeer defensief

3,6%

2,2%

-1,5%

-11,1%

5,9%

-0,4%

Defensief

8,9%

2,1%

3,9%

-12,2%

7,4%

1,7%

Matig Defensief

12,0%

1,7%

7,9%

-12,8%

8,3%

3,0%

Matig Offensief

16,6%

2,1%

13,0%

-13,5%

9,6%

5,0%

Offensief

21,3%

1,9%

18,3%

-14,5%

11,0%

6,8%

Zeer Offensief

23,7%

1,2%

22,3%

-13,7%

12,1%

8,2%

Bron: ABN AMRO Investment Solutions, Morningstar. Samengesteld rendement van 01-01-2019 t/m 21-12-2023, in euro en na aftrek van kosten. Netto dividenden herbelegd (indien van toepassing). Op basis van meetkundige rekenmethode. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat zijn de kosten voor Begeleid Beleggen?

Transactiekosten hebben invloed op uw rendement. Met Begeleid Beleggen betaalt u geen transactiekosten en geen btw. U betaalt wel servicekosten. We hebben alle kosten voor u op een rij gezet zodat u altijd overzicht heeft. Bekijk de tarieven.

Servicekosten 

Voor Begeleid Beleggen betaalt u een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de transactiekosten, de kosten van de online begeleiding, de kosten van de administratie van uw ABN AMRO ESG Profielfonds en de kosten van informatievoorziening aan u. De servicekosten gelden per jaar. U betaalt de servicekosten achteraf per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal bepalen we de waarde van de beleggingen. We verrekenen dan 25% van het jaarpercentage met u.

ABN AMRO ESG Profielfondsen lopende kosten en transactiekosten

U betaalt ook kosten aan de fondsbeheerder van het fonds. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage, dat bij elk fonds verschilt. Deze kosten betaalt u niet apart; ze zijn verwerkt in de koers van het fonds. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. In onderstaande rekensom ziet u de update van 1-1-2024.

Lopende kosten Transactiekosten Servicekosten

Profiel 1

0,60%

0,31%

0,25%

Profiel 2

0,70%

0,29%

0,25%

Profiel 3

0,85%

0,28%

0,25%

Profiel 4

0,89%

0,27%

0,25%

Profiel 5

0,94%

0,26%

0,25%

Profiel 6

0,96%

0,20%

0,25%

In de ‘Aanvullende informatie tarievenkaarten beleggen’ vindt u nog andere soorten kosten. Niet alle daarin genoemde beleggingsproducten en beleggingsdiensten gelden voor Begeleid Beleggen. Voor Begeleid Beleggen is vooral het hoofdstuk over Beleggingsfondsen van belang.

Welke risico's brengt beleggen met zich mee?

Beleggen doet u met geld dat u over heeft. Sparen is veilig. Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Met Begeleid Beleggen bepaalt u zelf uw risicogrenzen. Wilt u kans op een hoger rendement? Dan is het verstandig om uw geld voor een langere tijd te gaan beleggen. 

In de Essentiële Beleggersinformatie leest u meer over de risico's van de profielfondsen. Deze kunt u vinden op de pagina van het Profielfonds. 

In de  Bijlage Beleggen  kunt u ook meer lezen over de algemene risico's van beleggen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van beleggen.

Voorbeeldprofielen

Om u een goede voorstelling van de jaarlijkse kosten voor beleggen te geven, gebruikt ABN AMRO voorbeeldprofielen. Deze voorbeeldprofielen laten u zien wat de verwachte jaarlijkse kosten zijn als u hetzelfde of ongeveer hetzelfde als het voorbeeldprofiel zou beleggen. We laten u verschillende voorbeeldprofielen zien, elk voorbeeldprofiel heeft zijn eigen kenmerken.

Kies het voorbeeldprofiel dat het best bij uw beleggingsportefeuille en beleggingsgedrag past. De jaarlijkse kosten in het voorbeeldprofiel zijn dan vergelijkbaar met de kosten die u zelf zou maken. Zo kunt u de verwachte jaarlijkse kosten voor beleggen al zien, voordat u start met beleggen.

Voorbeeldprofielen Begeleid Beleggen

Example profile Guided Investing

Duurzaamheid

Wanneer u kiest voor Begeleid Beleggen, kiest u een Profielfonds dat het beste bij u past. Deze Profielfondsen voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria en kwalificeren daardoor als ESG-beleggingen. ABN AMRO Profielfondsen bestaan uit zorgvuldig geselecteerde en goed gespreide beleggingsproducten.

Bij ABN AMRO ESG Profielfondsen worden een aantal soorten beleggingen standaard uitgesloten. Wij sluiten onder andere beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan duurzaamheid.

Wij identificeren overheden en bedrijven die hun ESG-risico beter beheren dan vergelijkbare organisaties. Hiervoor gebruiken we de ESG-risicoscores van Sustainalytics, deze niet-financiële analyse wordt uitgevoerd voor minimaal 90% van de portefeuille.

Ook interessant

ABN AMRO

Zelf Beleggen Basis

Wilt u zelfstandig beleggen op eigen initiatief en zonder advies? Als u voldoende kennis en ervaring heeft, dan is Zelf Beleggen Basis interessant voor u.

ABN AMRO

Zelf Beleggen Plus

Bent u een actieve zelfbelegger en wilt u bovendien extra inzicht en gemak via Mijn Dealingroom? Dan is Zelf Beleggen Plus wellicht iets voor u.

ABN AMRO

Execution Only Desk

Plaatst u regelmatig beursorders en loopt u vanwege de omvang of complexiteit tegen problemen aan? Via de Execution Only Desk overlegt u direct met een specialist. 

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

In gesprek over zelf beleggen?

Heeft u een vraag over de mogelijkheden of wilt u vrijblijvend met ons kennismaken? Neem dan contact met ons op. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Bel mij terug

Laat uw gegevens achter en we bellen u binnen twee werkdagen terug.

Bel ons direct

We staan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur voor u klaar om van gedachten te wisselen.