Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw belastingaangifte voor 2022 voorbereiden

Heef u alles bij de hand voor uw belastingaangifte? Welke informatie u nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden van gegevens die veel belastingbetalers gebruiken voor hun belastingaangifte over 2022. 

Wat heeft u nodig?

 1. Saldi bankrekeningen

  Het gaat om het Financieel Jaaroverzicht met saldi van uw bankrekeningen die ABN AMRO aan de Belastingdienst heeft aangeleverd. Het saldo op 1 januari 2022 heeft u nodig voor box 3.

 2. Een overzicht van uw hypotheek

  Dit is een overzicht van de hypotheekschuld en de betaalde (rente)kosten voor uw eigen huis. U heeft dit nodig bij de vragen over uw eigen huis in box 1.

 3. De WOZ-waarde van uw eigen huis

  De WOZ-waarde is de geschatte waarde van uw woning per 1 januari die de gemeente jaarlijks vaststelt. Deze waarde staat in de brief over gemeentelijke belastingen die u van uw woongemeente heeft ontvangen. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 gaat het bij uw eigen huis om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2021. En niet om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2022.

 4. De jaaropgaaf van uw werkgever of pensioenuitvoerder

  U heeft uw jaaropgaaf van 2022 nodig van uw salaris of pensioen. Het gaat onder andere om het bedrag van de voor u afgedragen loonheffing over 2022.

 5. Een lijst met giften aan goede doelen

  Als u in 2022 een gift heeft gedaan aan één of meer erkende goede doelen, is het verstandig daar een lijstje van te maken. U moet de giften kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of bonnen. Alleen het gedeelte van het totaalbedrag dat uitkomt boven € 60 én meer bedraagt dan 1% van uw gezamenlijke totaalinkomen (partners) komt in aanmerking voor belastingaftrek, tot een maximum van 10% van uw gezamenlijke totaalinkomen. Alleen als u een ‘periodieke schenking’ hebt gedaan, gelden deze grenzen niet.

 6. Een lijst met zorgkosten

  Heeft u in 2022 zorgkosten moeten maken vanwege ziekte of invaliditeit? Onder bepaalde voorwaarden kunt u specifieke zorgkosten in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. 

 7. Een overzicht van uw lijfrenten

  Dit overzicht is belangrijk als u in 2022 premies heeft betaald voor een lijfrente. Het betaalde bedrag, of een gedeelte daarvan, is mogelijk aftrekbaar in box 1.

 

Wilt u belastinguitstel?

U kunt eventueel uitstel vragen voor uw belastingaangifte . Bijvoorbeeld omdat u nog niet over alle informatie beschikt en meer tijd nodig heeft. Vaak kunt u tot 1 september 2023 (soms langer) uitstel krijgen voor de aangifte inkomstenbelasting over 2022. U moet dan wel vóór 1 mei 2023 om uitstel vragen aan de Belastingdienst. Als u bijvoorbeeld niet op tijd of niet volledig aan uw verplichtingen voldoet, kunt u een boete krijgen. In sommige gevallen moet u ook over het bedrag van de inkomstenbelasting minimaal 4%  belastingrente  betalen aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als de belastingaanslag over 2022 een datum heeft die na juni 2023 ligt.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.