Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw belastingaangifte voor 2023 voorbereiden

Heeft u alles bij de hand voor uw belastingaangifte? Ook al heeft de Belastingdienst uw belastingaangifte al deels ingevuld, u moet de aangifte nog wel controleren en aanvullen. Welke informatie u nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden van gegevens die veel belastingbetalers gebruiken voor hun belastingaangifte over 2023. Beschikt u nog niet over alle informatie en heeft u meer tijd nodig? U kunt uitstel aanvragen, maar bedenk dat de Belastingdienst rente over te betalen bedragen, in rekening kan brengen.

Wat heeft u nodig?

 1. Een overzicht van uw bank- en spaarrekeningen, beleggingen, leningen en levensverzekeringen

  Het Financieel Jaaroverzicht van ABN AMRO is vanaf 15 februari beschikbaar. ABN AMRO heeft de hierin opgenomen informatie ook aan de Belastingdienst verstrekt. U heeft dit overzicht onder andere nodig bij de vragen over uw vermogen in box 3.

 2. Een overzicht van uw hypotheek

  In uw Hypotheek jaaroverzicht van ABN AMRO vindt u een overzicht van de hypotheekschuld en de betaalde (rente)kosten voor uw eigen huis. U heeft deze gegevens nodig bij de vragen over uw eigen woning in box 1.

 3. De WOZ-waarde van uw eigen huis

  De WOZ-waarde is de geschatte waarde van uw woning zoals die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Hierbij gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari van het vorige jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. Deze waarde staat in de brief over gemeentelijke belastingen die u van uw woongemeente heeft ontvangen. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 gaat het bij uw eigen woning om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2022. En niet om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2023.

 4. De jaaropgaaf van uw werkgever of pensioenuitvoerder

  U heeft uw jaaropgaaf van 2023 nodig van uw salaris of pensioen. Hierin staat ook het bedrag van de voor u afgedragen loonheffing over 2023.

 5. Een lijst met giften aan goede doelen

  Als u in 2023 een gift heeft gedaan aan één of meer erkende goede doelen, is het verstandig daar een lijstje van te maken. Contante giften zijn niet aftrekbaar. Alleen het gedeelte van het totaalbedrag dat uitkomt boven € 60 én meer bedraagt dan 1% van uw gezamenlijke totaalinkomen (partners) komt in aanmerking voor belastingaftrek, tot een maximum van 10% van uw gezamenlijke totaalinkomen. Alleen als u een ‘periodieke schenking’ hebt gedaan, gelden deze grenzen niet.

 6. Een lijst met zorgkosten

  Heeft u in 2023 zorgkosten moeten maken vanwege ziekte of invaliditeit? Onder bepaalde voorwaarden kunt u specifieke zorgkosten in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. 

 7. Een overzicht van uw lijfrenten

  Dit overzicht is belangrijk als u in 2023 bedragen heeft betaald voor een lijfrente. Het betaalde bedrag, of een gedeelte daarvan, is mogelijk aftrekbaar in box 1.

 

Wilt u belastinguitstel?

U kunt eventueel uitstel vragen voor uw belastingaangifte . Bijvoorbeeld omdat u nog niet over alle informatie beschikt en meer tijd nodig heeft. U kunt in principe vier maanden uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over 2023. U moet dan wel vóór 1 mei 2024 om uitstel vragen aan de Belastingdienst. Bedenk wel dat als na 1 juli 2024 een aanslag met een te betalen bedrag wordt opgelegd, de Belastingdienst 7,5% rente in rekening brengt.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.