Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Check uw aangifte: niets vergeten?

Voorkom fouten in uw belastingaangifte

Veel belastingbetalers gaan er vanuit dat de gegevens in hun belastingaangifte 2023 al goed zijn vooringevuld. Toch is het verstandig de aangifte goed te controleren en eventueel aan te vullen. Heeft u bijvoorbeeld gebruikgemaakt van uw aftrekposten en heffingskortingen? Die zijn niet allemaal vooringevuld.

En heeft u in 2023 te maken gehad met een belangrijke verandering in uw persoonlijke situatie? Let dan extra goed op bij uw aangifte.

 

Profiteer van aftrekposten en heffingskortingen

De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Sommige uitgaven kunt u aftrekken van uw inkomen. En dan betaalt u minder inkomstenbelasting. Het gaat bijvoorbeeld om zorgkosten, giften, en kosten voor de eigen woning, (let extra op als u bent gescheiden). Kijk voor veelvoorkomende aftrekposten op de site van de Belastingdienst.

 

Grote verandering in uw persoonlijke situatie?

Heeft u te maken gehad met een belangrijke wijziging in uw persoonlijke situatie? In onderstaande situaties gelden namelijk bijzondere fiscale regels. Daardoor wordt het complex en maken belastingbetalers fouten: 

Wat zijn veelgemaakte fouten in de aangifte?

De fiscale regels rondom de eigen woning kunnen ingewikkeld zijn. Tegenover de bijtelling van het eigenwoningforfait zijn de financieringsrente en -kosten voor het eigen huis vaak aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze aftrek geldt niet altijd. De leningsvorm van de geldlening is hierbij een belangrijke factor. Voor de (rente)kostenaftrek is dan een minimaal annuïtaire terugbetalingsverplichting aan de financier vereist. Er gelden meer voorwaarden voor deze aftrekpost in box 1. 

In bepaalde gevallen moet u voor de (rente)kostenaftrek zelf informatie geven over de woningfinanciering in uw belastingaangifte. Bijvoorbeeld als u heeft geleend voor uw huis bij familie of bij uw bv. Als u de lening heeft afgesloten bij een bank in Nederland, heeft de bank dat al voor u gedaan. Soms is de financieringsschuld voor het eigen huis een schuld in box 3, terwijl u het eigenwoningforfait voor dat huis in box 1 moet opvoeren.

Fiscale regels bij aankoop huis

  • Het begrip ‘eigen woning’; 
  • Welke kosten aftrekbaar zijn; 
  • Hoe je het eigenwoningforfait berekent; en
  • Informatie over de afbouw van aftrekbare kosten voor het eigen huis bij hogere inkomens. 

Hypotheekaftrek en meer belastingvoordeel

De gegevens die de Belastingdienst al in uw belastingaangifte heeft ingevuld, moet u goed controleren. En zo nodig verbeteren en/of aanvullen. Vraag waar nodig deskundige hulp aan een fiscalist. 

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting ingediend bij de Belastingdienst, maar u wilt daarin nog iets veranderen? Bijvoorbeeld een fout verbeteren of gegevens aanvullen? U kunt dat doen door online de belastingaangifte te wijzigen. Ook als u de belastingaangifte met de app heeft gedaan. U kunt uw aangifte meestal wijzigen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dus in 2024 zou u in principe nog uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2019 kunnen aanpassen. 

Let op: voor een andere verdeling van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen u en uw fiscaal partner geldt een veel kortere termijn. Dat moet u namelijk binnen 6 weken na de datum van uw definitieve belastingaanslag doen als dat wenselijk is. U leest er meer over op de pagina's van de Belastingdienst: ' Fiscaal partnerschap - Wanneer ben ik fiscaal partner? ' en ' Ik heb een foutje gemaakt in mijn aangifte, maar ik heb hem al verstuurd - wat nu? '.

Uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting over 2023 doet u tussen 1 maart en 1 mei 2024. U kunt eventueel uitstel vragen voor uw belastingaangifte. Het is belangrijk dat u op tijd een juiste belastingaangifte doet. U wilt immers niet te veel inkomstenbelasting betalen. 

Heeft u sterk wisselende inkomens in box 1 over een aantal jaren? Als het hoogste toepasselijke tarief in deze box niet ieder jaar hetzelfde is, kan het raadzaam zijn om middeling aan te vragen bij de Belastingdienst. De inkomens over 3 aaneengesloten – in principe – hele kalenderjaren worden dan gemiddeld. Het gevolg daarvan kan zijn dat u een bedrag aan inkomstenbelasting terugkrijgt. Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen, de laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. Let u erop dat voor middeling voorwaarden gelden. Zo geldt er een drempel van € 545. Dat betekent dat de Belastingdienst alleen belasting teruggeeft voor zover die meer bedraagt dan dit bedrag.

Middelingsregeling bij sterk wisselende jaarinkomens

Ontvangt u één of meer toeslagen van de overheid waarvoor een inkomens- of vermogensgrens geldt? Dan kan het raadzaam zijn om deze nog eens na te kijken. Misschien geven de bedragen uit uw ingediende belastingaangifte over 2023 wel aanleiding om een verzoek in te dienen bij de overheid om de hoogte van deze toeslagen te laten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u te veel aan toeslag(en) ontvangt.

Toeslagen (site van de Belastingdienst)

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.