Negatieve rente

Wijzigingen voorwaarden en rentebeleid

Met ingang van 1 april 2020 wijzigen de voorwaarden Betaaldiensten Zaken en de productvoorwaarden van onze zakelijke spaarrekeningen. Volgens de oude voorwaarden konden wij per rekening al negatieve rente berekenen. Met de nieuwe voorwaarden maken wij het ook mogelijk om op klantniveau negatieve rente te berekenen. Dit betekent dat u negatieve rente gaat betalen wanneer het saldo op alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen op uw naam meer dan €2.500.000 bedraagt.

Actuele rentetarieven en maximum spaartegoeden

In de huidige voorwaarden (versie juli 2017) stonden het maximaal aan te houden spaartegoed en het maximumsaldo per spaarrekening vermeld. Vanaf 1 april 2020 kunt u voor al uw spaarrekeningen op de pagina met actuele rentetarieven zien welke maximumbedragen er gelden voor het product. Deze maximumbedragen zijn ongewijzigd.

Vragen over de brief?

Wij hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 - 241 17 20. 

Veelgestelde vragen over de negatieve rente

Over welk saldo betaal ik negatieve rente?

Dit is afhankelijk in welke saldoklasse u valt. Op dit moment geldt dat voor een totaalsaldo op naam van één (rechts-) persoon negatieve rente wordt berekend. Het saldo op alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen binnen uw onderneming tellen we bij elkaar op. Over het saldo in de saldoklasse vanaf € 2.500.000 betaalt u negatieve rente.

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties en wordt voor beide afzonderlijk saldoklassen berekend.

Wat zijn saldoklassen?

De bank kan bepalen welk rentepercentage vanaf een bepaald tegoed geldt. Hierdoor ontstaan saldoklassen. De rentepercentages en de saldoklassen staan niet vast. De bank kan deze altijd wijzigen. Kijk voor actuele rentepercentages en saldoklassen op abnamro.nl/creditgeld

Een saldoklasse kan ook van toepassing zijn op alle tegoeden op uw betaal- en spaarrekeningen én op betaal- en/of spaarrekeningen op uw naam samen met mederekeninghouder(s). Dit noemen we totaalsaldo. 

Saldo dat wordt aangehouden met mederekeninghouder(s), telt bij elke (mede)rekeninghouder voor een gelijk deel mee bij de berekening van ieders totaalsaldo. "Uw" en "mederekeninghouder" verwijst naar een natuurlijk persoon of naar een rechtspersoon.

Saldoklasse (totaalsaldo betaal- en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0,- t/m € 100.000,- 0%
€ 100.000,- t/m € 2.500.000,- 0%
Vanaf € 2.500.000 - 0,50%
*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

Welke rekeningen zijn uitgesloten voor negatieve rente?

 • Bankgarantie Dekkingsrekening
  De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt.

 • G-Rekening
  De G-rekening mag u alleen gebruiken om heffingen en belastingen aan de belastingdienst of onderaannemers te betalen.

Rekenvoorbeelden saldoklassen en totaalsaldo

Tabel berekening negatieve rente boven € 2.500.000

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 250.000 € 250.000
Rekening Courant Krediet € -250.000 € -250.000
Zakelijke spaarrekening 1 € 2.000.000 € 2.000.000
Zakelijke spaarrekening 2 € 2.000.000 € 2.000.000
€ 4.000.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 4.000.000 - € 2.500.000 = € 1.500.000

Tabel berekening negatieve rente boven € 2.500.000

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 600.000 € 600.000
Garantierekening* € -1.000.000 0
Zakelijke spaarrekening € 2.000.000 € 2.000.000
G-rekening t.b.v. de belasting* € 500.000 0
Bankgarantie Dekkingsrekening* € 1.000.000 0
€ 2.600.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 2.600.000 - € 2.500.000 = € 100.000

* Uitgesloten voor het berekenen van negatieve rente

Waarom moet ik negatieve rente betalen?

De Europese Centrale Bank (ECB) leent geld aan banken tegen lage tarieven. Hierdoor is geld op de kapitaalmarkt goedkoper dan spaargeld. Een van de oorzaken daarvan is het lage renteklimaat. Banken kunnen nu dan ook zelf voordelig geld uitlenen aan bedrijven. Normaal gesproken ontvangen banken bovendien rente op geld dat ze niet uitlenen en als tegoed moeten aanhouden bij de ECB. Dit is de zogenaamde depositorente.

De depositorente is sinds juni 2014 zo ver gedaald dat deze onder 0% is gekomen. En momenteel is deze zelfs -0,50%. Dit betekent dat banken nu geen rente ontvangen, maar juist moeten betalen voor het tegoed bij de ECB. Deze kosten moeten weer worden verrekend en leiden tot het doorberekenen van negatieve rente.

ABN AMRO brengt al enige tijd negatieve rente in rekening bij zeer vermogende relaties en bij grootzakelijke klanten.

Meer uitleg over de lage rente vindt u hier.

Waarom kan de bank negatieve rente in rekening brengen?

In geval van specifieke omstandigheden, zoals ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, kan de bank negatieve rente in rekening brengen.

Klantrente wordt negatief als de rente van de ECB langere tijd onder 0% blijft. ABN AMRO streeft ernaar om klanten met een beperkt totaalsaldo op haar rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Daarom worden er per klant saldoklassen geïntroduceerd.

Waarom hanteert de ECB een negatieve depositorente?

De ECB hanteert negatieve spaarrente om de economie te stimuleren. Volgens de Centrale Bank wordt er bij een lage rente meer geïnvesteerd, dus meer uitgeleend, en minder gespaard.

Gaat de rente nog verder omlaag?

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Gaat de grens van EUR 2.500.000,- nog verder omlaag?

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Wordt mijn Rekening-courant krediet in mindering gebracht op het totaalsaldo?

Ja, wij houden binnen dezelfde onderneming rekening met een eventueel debetsaldo op een rekening courant. Vanuit goed werkkapitaalbeheer adviseren wij in een dergelijke situatie uw creditgeld zoveel mogelijk op rekening courant aan te houden in plaats van op een aparte spaarrekening.

Als ik negatieve rente moet betalen, wanneer wordt de rente dan van mijn rekening afgeschreven?

U betaalt negatieve rente over een 'kalenderkwartaal', ofwel: 

 • Kwartaal 1; januari, februari, maart  
 • Kwartaal 2: april, mei, juni 
 • En zo verder. 

De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening. 

De negatieve rente gaat in per 1 april 2020. Wij zullen de negatieve rente over het tweede kwartaal van 2020 voor de eerste keer in juli 2020 in rekening brengen. 

De negatieve rente zal worden afgerekend op de hoofdrekening van uw onderneming.

Hoe kan ik negatieve rente vermijden?

Door het totale (credit) saldo op de rekeningen van uw onderneming onder de EUR 2.500.000,- te houden. Uiteraard kunt u overwegen om, zoals ook door de ECB aangegeven, uw gewenste investeringen te gaan realiseren of door uw werkkapitaal voor de langere termijn en uw uitstaande kredieten, zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.

Veelgestelde vragen over de negatieve rente

Dit is afhankelijk in welke saldoklasse u valt. Op dit moment geldt dat voor een totaalsaldo op naam van één (rechts-) persoon negatieve rente wordt berekend. Het saldo op alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen binnen uw onderneming tellen we bij elkaar op. Over het saldo in de saldoklasse vanaf € 2.500.000 betaalt u negatieve rente.

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties en wordt voor beide afzonderlijk saldoklassen berekend.

De bank kan bepalen welk rentepercentage vanaf een bepaald tegoed geldt. Hierdoor ontstaan saldoklassen. De rentepercentages en de saldoklassen staan niet vast. De bank kan deze altijd wijzigen. Kijk voor actuele rentepercentages en saldoklassen op abnamro.nl/creditgeld

Een saldoklasse kan ook van toepassing zijn op alle tegoeden op uw betaal- en spaarrekeningen én op betaal- en/of spaarrekeningen op uw naam samen met mederekeninghouder(s). Dit noemen we totaalsaldo. 

Saldo dat wordt aangehouden met mederekeninghouder(s), telt bij elke (mede)rekeninghouder voor een gelijk deel mee bij de berekening van ieders totaalsaldo. "Uw" en "mederekeninghouder" verwijst naar een natuurlijk persoon of naar een rechtspersoon.

Saldoklasse (totaalsaldo betaal- en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0,- t/m € 100.000,- 0%
€ 100.000,- t/m € 2.500.000,- 0%
Vanaf € 2.500.000 - 0,50%
*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

 • Bankgarantie Dekkingsrekening
  De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt.

 • G-Rekening
  De G-rekening mag u alleen gebruiken om heffingen en belastingen aan de belastingdienst of onderaannemers te betalen.

Tabel berekening negatieve rente boven € 2.500.000

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 250.000 € 250.000
Rekening Courant Krediet € -250.000 € -250.000
Zakelijke spaarrekening 1 € 2.000.000 € 2.000.000
Zakelijke spaarrekening 2 € 2.000.000 € 2.000.000
€ 4.000.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 4.000.000 - € 2.500.000 = € 1.500.000

Tabel berekening negatieve rente boven € 2.500.000

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 600.000 € 600.000
Garantierekening* € -1.000.000 0
Zakelijke spaarrekening € 2.000.000 € 2.000.000
G-rekening t.b.v. de belasting* € 500.000 0
Bankgarantie Dekkingsrekening* € 1.000.000 0
€ 2.600.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 2.600.000 - € 2.500.000 = € 100.000

* Uitgesloten voor het berekenen van negatieve rente

De Europese Centrale Bank (ECB) leent geld aan banken tegen lage tarieven. Hierdoor is geld op de kapitaalmarkt goedkoper dan spaargeld. Een van de oorzaken daarvan is het lage renteklimaat. Banken kunnen nu dan ook zelf voordelig geld uitlenen aan bedrijven. Normaal gesproken ontvangen banken bovendien rente op geld dat ze niet uitlenen en als tegoed moeten aanhouden bij de ECB. Dit is de zogenaamde depositorente.

De depositorente is sinds juni 2014 zo ver gedaald dat deze onder 0% is gekomen. En momenteel is deze zelfs -0,50%. Dit betekent dat banken nu geen rente ontvangen, maar juist moeten betalen voor het tegoed bij de ECB. Deze kosten moeten weer worden verrekend en leiden tot het doorberekenen van negatieve rente.

ABN AMRO brengt al enige tijd negatieve rente in rekening bij zeer vermogende relaties en bij grootzakelijke klanten.

Meer uitleg over de lage rente vindt u hier.

In geval van specifieke omstandigheden, zoals ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, kan de bank negatieve rente in rekening brengen.

Klantrente wordt negatief als de rente van de ECB langere tijd onder 0% blijft. ABN AMRO streeft ernaar om klanten met een beperkt totaalsaldo op haar rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Daarom worden er per klant saldoklassen geïntroduceerd.

De ECB hanteert negatieve spaarrente om de economie te stimuleren. Volgens de Centrale Bank wordt er bij een lage rente meer geïnvesteerd, dus meer uitgeleend, en minder gespaard.

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Ja, wij houden binnen dezelfde onderneming rekening met een eventueel debetsaldo op een rekening courant. Vanuit goed werkkapitaalbeheer adviseren wij in een dergelijke situatie uw creditgeld zoveel mogelijk op rekening courant aan te houden in plaats van op een aparte spaarrekening.

U betaalt negatieve rente over een 'kalenderkwartaal', ofwel: 

 • Kwartaal 1; januari, februari, maart  
 • Kwartaal 2: april, mei, juni 
 • En zo verder. 

De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening. 

De negatieve rente gaat in per 1 april 2020. Wij zullen de negatieve rente over het tweede kwartaal van 2020 voor de eerste keer in juli 2020 in rekening brengen. 

De negatieve rente zal worden afgerekend op de hoofdrekening van uw onderneming.

Door het totale (credit) saldo op de rekeningen van uw onderneming onder de EUR 2.500.000,- te houden. Uiteraard kunt u overwegen om, zoals ook door de ECB aangegeven, uw gewenste investeringen te gaan realiseren of door uw werkkapitaal voor de langere termijn en uw uitstaande kredieten, zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.