Negatieve rente

Wijzigingen rentebeleid

Per 1 juli 2021 betaalt u negatieve rente, als het totale saldo op uw betaal- en spaarrekeningen hoger is dan € 150.000,-.

Vanaf 1 januari 2021 lag deze grens op € 500.000,-.

Zonder moeite uw spaardoel halen bij ABN AMRO

Actuele rentetarieven en maximum spaartegoeden

De actuele rentetarieven, maximum bedragen en voorwaarden van onze zakelijke spaarrekeningen vindt u op de pagina met de actuele spaarrentes.

vragen over de brief

Vragen over de brief?

Wij hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de bank of via telefoonnummer 088 - 226 26 26 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 - 241 17 20. 

Veelgestelde vragen over de negatieve rente

Dit is afhankelijk in welke saldoklasse u valt. Op dit moment geldt dat voor een totaalsaldo op naam van één (rechts-) persoon negatieve rente wordt berekend. Het saldo op alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen in euro binnen uw onderneming tellen we bij elkaar op. Over het saldo in de saldoklasse vanaf € 150.000 betaalt u negatieve rente. 

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties en wordt voor beide afzonderlijk saldoklassen berekend.

De bank kan bepalen welk rentepercentage vanaf een bepaald tegoed geldt. Hierdoor ontstaan saldoklassen. De rentepercentages en de saldoklassen staan niet vast. De bank kan deze altijd wijzigen. Kijk voor actuele rentepercentages en saldoklassen bij onze Actuele spaarrentes

Een saldoklasse kan ook van toepassing zijn op alle tegoeden op uw betaal- en spaarrekeningen én op betaal- en/of spaarrekeningen in euro op uw naam samen met mederekeninghouder(s). Dit noemen we totaalsaldo. 

Saldo dat wordt aangehouden met mederekeninghouder(s), telt bij elke (mede)rekeninghouder voor een gelijk deel mee bij de berekening van ieders totaalsaldo. 

Saldoklasse vanaf 1 juli 2021

Saldoklasse (totaalsaldo betaal- en spaarrekeningen)* Rente*
€ 0,- tot € 100.000,- 0%
€ 100.000,- tot € 150.000,- 0%
Vanaf € 150.000,- - 0,50%

* Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

 • Bankgarantie Dekkingsrekening
  De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt.

 • G-Rekening
  De G-rekening mag u alleen gebruiken om heffingen en belastingen aan de belastingdienst of onderaannemers te betalen.

 

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 250.000 € 250.000
Rekening Courant Krediet € -250.000 € -250.000
Zakelijke spaarrekening 1 € 2.000.000 € 2.000.000
Zakelijke spaarrekening 2 € 2.000.000 € 2.000.000
    € 4.000.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is € 4.000.000 - € 150.000 = € 3.850.000

 

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 600.000 € 600.000
Garantierekening* € -1.000.000 0
Zakelijke spaarrekening € 2.000.000 € 2.000.000
G-rekening t.b.v. de belasting* € 500.000 0
Bankgarantie Dekkingsrekening* € 1.000.000 0
    € 2.600.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is € 2.600.000 - € 150.000 = € 2.450.000

* Uitgesloten voor het berekenen van negatieve rente

De Europese Centrale Bank (ECB) leent geld aan banken tegen lage tarieven. Hierdoor is geld op de kapitaalmarkt goedkoper dan spaargeld. Een van de oorzaken daarvan is het lage renteklimaat. Banken kunnen nu dan ook zelf voordelig geld uitlenen aan bedrijven. Normaal gesproken ontvangen banken bovendien rente op geld dat ze niet uitlenen en als tegoed moeten aanhouden bij de ECB. Dit is de zogenaamde depositorente.

De depositorente is sinds juni 2014 zo ver gedaald dat deze onder 0% is gekomen. En momenteel is deze zelfs -0,50%. Dit betekent dat banken nu geen rente ontvangen, maar juist moeten betalen voor het tegoed bij de ECB. Deze kosten moeten weer worden verrekend en leiden tot het doorberekenen van negatieve rente.

ABN AMRO brengt al enige tijd negatieve rente in rekening bij zeer vermogende relaties en bij grootzakelijke klanten.

Meer uitleg over de lage rente vindt u hier.

In geval van specifieke omstandigheden, zoals ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, kan de bank negatieve rente in rekening brengen.

ABN AMRO streeft ernaar om klanten met een beperkt totaalsaldo op haar rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Daarom worden er per klant saldoklassen geïntroduceerd.

De ECB hanteert negatieve spaarrente om de economie te stimuleren. Volgens de Centrale Bank wordt er bij een lage rente meer geïnvesteerd, dus meer uitgeleend, en minder gespaard.

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Ja, wij houden binnen dezelfde onderneming rekening met een eventueel debetsaldo op een rekening courant. Vanuit goed werkkapitaalbeheer adviseren wij in een dergelijke situatie uw creditgeld zoveel mogelijk op rekening courant aan te houden in plaats van op een aparte spaarrekening.

U betaalt negatieve rente over een 'kalenderkwartaal', ofwel: 

 • Kwartaal 1; januari, februari, maart  
 • Kwartaal 2: april, mei, juni 
 • En zo verder. 

De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening. Dit doen we in de tweede helft van die maand (januari, april, juli, oktober).

De negatieve rente zal worden afgerekend op de hoofdrekening van uw onderneming.

Door het totale (credit) saldo op de rekeningen van uw onderneming onder de € 150.000,- te houden. Uiteraard kunt u overwegen om, zoals ook door de ECB aangegeven, uw gewenste investeringen te gaan realiseren of door uw werkkapitaal voor de langere termijn en uw uitstaande kredieten, zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Wij hebben gekozen voor een andere manier van berekenen. Het kan tenslotte zijn dat de klant vergeet een saldo over te hevelen van een rekening boven de saldoklasse naar een rekening onder de saldoklasse. Hierdoor zou in onze ogen de klant onterecht negatieve rente betalen. Door dit op klantniveau te berekenen, behoren alle rekeningen bij dezelfde saldoklasse en worden ze evenredig belast.

Als u over een kwartaal negatieve rente moet betalen, ontvangt u de Nota negatieve rente aan het einde van de daaropvolgende maand (eind april, juli, oktober en januari). 

Nota digitaal beschikbaar 

Ontvangt u van één of meer betaal- of spaarrekeningen uw afschriften digitaal? Dan ontvangt u vanaf juli 2021 de Nota negatieve rente voortaan digitaal, in uw Internet Bankieren Zakelijk.
U vindt de nota hier: 

 • Log in op uw Internet Bankieren of de ABN AMRO App
 • Klik op het tabblad ‘Zelf regelen’
 • Bij ‘Uw producten & diensten’ klikt u op ‘(Jaar) overzichten en Nota’s downloaden’
 • In het drop down menu van ‘Kies het type overzicht’ kan alleen de eigenaar van de rekening de Nota negatieve rente selecteren en downloaden.

Zodra de nota in Internet Bankieren Zakelijk beschikbaar is, ontvangt u ook een bankmail ter notificatie.

Nota per post 

Ontvangt u al uw afschriften op papier, dan blijft u de Nota negatieve rente op papier ontvangen. De nota is dan ook digitaal voor u beschikbaar in Internet Bankieren Zakelijk. Gebruikt u Access Online maar géén Internet Bankieren Zakelijk? Dan verandert er niets voor u. U blijft de nota dan op papier ontvangen.