Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Negatieve rente

Negatieve rente

Wijzigingen rentebeleid

Per 1 oktober 2022 betalen klanten geen negatieve rente meer.

Zonder moeite uw spaardoel halen bij ABN AMRO

Actuele rentetarieven en maximum spaartegoeden

De actuele rentetarieven, maximum bedragen en voorwaarden van onze zakelijke rekeningen vindt u op de pagina met de actuele rentes.

Veelgestelde vragen over negatieve rente op uw eurorekening

Dit is afhankelijk in welke saldoklasse u valt. Op dit moment geldt dat voor een totaalsaldo op naam van één (rechts-) persoon negatieve rente wordt berekend. Het saldo op alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen in euro binnen uw onderneming tellen we bij elkaar op. 

Indien u en uw onderneming bij ons apart staan geregistreerd, dan behandelen wij u en uw onderneming als aparte relaties en wordt voor beide afzonderlijk saldoklassen berekend.

Saldoklassen zijn de afgelopen jaren aangepast. Bekijk de rentehistorie op betaal- en spaarrekeningen.

De bank kan bepalen welk rentepercentage vanaf een bepaald tegoed geldt. Hierdoor ontstaan saldoklassen. De rentepercentages en de saldoklassen staan niet vast. De bank kan deze altijd wijzigen. Kijk voor actuele rentepercentages en saldoklassen bij onze Actuele rentes.

Een saldoklasse kan ook van toepassing zijn op alle tegoeden op uw betaal- en spaarrekeningen én op betaal- en/of spaarrekeningen in euro op uw naam samen met mederekeninghouder(s). Dit noemen we totaalsaldo. 

Saldo dat wordt aangehouden met mederekeninghouder(s), telt bij elke (mede)rekeninghouder voor een gelijk deel mee bij de berekening van ieders totaalsaldo. 

Saldoklassen zijn de afgelopen jaren aangepast. Bekijk de rentehistorie op betaal- en spaarrekeningen.

 • Bankgarantie Dekkingsrekening
  De Bankgarantie Dekkingsrekening is een spaarrekening uitsluitend voor gelden die als zekerheid voor een bankgarantie dienen. Het saldo op deze rekening is geblokkeerd totdat de bankgarantie vervalt.

 • G-Rekening
  De G-rekening mag u alleen gebruiken om heffingen en belastingen aan de belastingdienst of onderaannemers te betalen.

 

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 250.000 € 250.000
Rekening Courant Krediet € -250.000 € -250.000
Zakelijke spaarrekening 1 € 2.000.000 € 2.000.000
Zakelijke spaarrekening 2 € 2.000.000 € 2.000.000
    € 4.000.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 4.000.000 - € 100.000 = € 3.900.000

 

Klant ABC B.V. Saldo Tegoed dat meetelt voor de berekening van negatieve rente
Ondernemersrekening € 600.000 € 600.000
Garantierekening* € -1.000.000 0
Zakelijke spaarrekening € 2.000.000 € 2.000.000
G-rekening t.b.v. de belasting* € 500.000 0
Bankgarantie Dekkingsrekening* € 1.000.000 0
    € 2.600.000

Het tegoed waarover negatieve rente wordt berekend is
€ 2.600.000 - € 100.000 = € 2.500.000

* Uitgesloten voor het berekenen van negatieve rente

Er is een aantal redenen waarom we negatieve rente in rekening brengen en we het grensbedrag hiervoor verlagen:

 • Binnen Europa geldt voor de euro een negatieve rente. Dit heeft als doel de economie te stimuleren. De rente die klanten betalen voor leningen en hypotheken is daardoor namelijk laag. 
 • De laatste jaren wordt er in Nederland steeds meer gespaard. Normaal gesproken lenen wij dit spaargeld grotendeels uit in de vorm van leningen en hypotheken. Het geld wat we nu ‘overhouden’, stallen we bij de Europese Centrale Bank (ECB). Over dat bedrag betalen we een negatieve rente. 
 • Vanwege de lage/negatieve marktrente zijn onze rente-inkomsten uit leningen en hypotheken de laatste jaren aanzienlijk gedaald.

In geval van specifieke omstandigheden, zoals ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, kan de bank negatieve rente in rekening brengen.

ABN AMRO streeft ernaar om klanten met een beperkt totaalsaldo op haar rekening(en) zoveel mogelijk te ontzien. Daarom worden er per klant saldoklassen geïntroduceerd.

Omdat de toekomst voorspellen lastig is, zullen we de situatie steeds opnieuw moeten beoordelen. Over mogelijke verlagingen doen wij geen uitspraken (en mogen wij ook niet doen).

Ja, wij houden binnen dezelfde onderneming rekening met een eventueel debetsaldo op een rekening courant. Vanuit goed werkkapitaalbeheer adviseren wij in een dergelijke situatie uw creditgeld zoveel mogelijk op rekening courant aan te houden in plaats van op een aparte spaarrekening.

U betaalt negatieve rente over een 'kalenderkwartaal', ofwel: 

 • Kwartaal 1; januari, februari, maart  
 • Kwartaal 2: april, mei, juni 
 • Kwartaal 3: juli, augustus, september
 • Kwartaal 4: oktober, november, december

De rente brengen we altijd in de maand volgend op een kalenderkwartaal in rekening. Dit doen we in de tweede helft van januari, april, juli en oktober.

De negatieve rente zal worden afgerekend op de hoofdrekening van uw onderneming.

Door het totale (credit) saldo op de rekeningen van uw onderneming onder de € 100.000,- te houden. Uiteraard kunt u overwegen om, zoals ook door de ECB aangegeven, uw gewenste investeringen te gaan realiseren of door uw werkkapitaal voor de langere termijn en uw uitstaande kredieten, zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wij hebben gekozen voor een andere manier van berekenen. Het kan tenslotte zijn dat de klant vergeet een saldo over te hevelen van een rekening boven de saldoklasse naar een rekening onder de saldoklasse. Hierdoor zou in onze ogen de klant onterecht negatieve rente betalen. Door dit op klantniveau te berekenen, behoren alle rekeningen bij dezelfde saldoklasse en worden ze evenredig belast.

Als u over een kwartaal negatieve rente moet betalen, ontvangt u de Nota negatieve rente aan het einde van de daaropvolgende maand (eind april, juli, oktober en januari). 

Nota digitaal beschikbaar 

U vindt de nota hier: 

 • Log in in Internet Bankieren
 • Klik op het tabblad ‘Zelf regelen’
 • Bij ‘Uw producten & diensten’ klikt u op ‘(Jaar) overzichten en Nota’s downloaden’
 • In het drop down menu van ‘Kies het type overzicht’ kan alleen de eigenaar van de rekening de Nota negatieve rente selecteren en downloaden.

Zodra de nota in Internet Bankieren Zakelijk beschikbaar is, ontvangt u ook een bankmail ter notificatie.

Nota per post 

Ontvangt u al uw afschriften op papier, dan blijft u de Nota negatieve rente op papier ontvangen. De nota is dan ook digitaal voor u beschikbaar in Internet Bankieren Zakelijk.
Gebruikt u Access Online maar géén Internet Bankieren Zakelijk? Dan verandert er niets voor u. U blijft de nota dan op papier ontvangen.

Veelgestelde vragen over negatieve rente op uw Vreemde Valuta rekening

U betaalt negatieve rente over het gehele saldo van de Vreemde Valuta rekening waarvan de basisrente in de betreffende valuta negatief is. De rente is altijd afhankelijk van de actuele referentierente van de valuta. Bijvoorbeeld: is de referentierente van de uw vreemde valuta rekening - 0,25%, dan betaalt u 0,25% over het gehele creditsaldo. Bij een rente van 0% of hoger wordt de creditrente bepaald volgens de huidige voorwaarden.


U betaalt negatieve rente over een kwartaal, ofwel:

 • Kwartaal 1: januari, februari, maart. 
 • Kwartaal 2: april, mei, juni. 
 • Kwartaal 3: juli, augustus, september. 
 • Kwartaal 4: oktober, november, december.

  Een kwartaal loopt van de laatste dag van de maand tot de laatste dag van de maand, bijvoorbeeld van 31 december tot 31 maart. 

 • We brengen de rente altijd in rekening in de maand volgend op een kalenderkwartaal. Dit is in begin januari, april, juli en oktober. 
 • De negatieve rente zal worden afgerekend op de Vreemde Valuta Rekening.
 
U vindt de actuele referentierente voor vreemde valuta op onze overzichtspagina.