Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Essentiële-informatiedocument

In een Essentiële-informatiedocument (Eid, in het Engels een Key Information Document: KID) staat belangrijke informatie over een Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP). Zo’n Eid helpt u het product beter te begrijpen. Met het Eid vergelijkt u een product van ABN AMRO makkelijker met soortgelijke producten van andere aanbieders. En het Eid geeft u een inzicht in de risico’s, kosten en (eventueel) het beoogd rendement van het product. De Europese PRIIPs Verordening is ingevoerd op 1 januari 2018. Het Eid heeft in de hele Europese Unie dezelfde vorm en inhoud.

 

Welke Eids vindt u hier?

Op deze pagina vindt u de Eids van de ABN AMRO. Dit zijn producten om rente-, valuta- en prijsrisico’s te managen. U kunt met Eids ook inspelen op marktontwikkelingen.

Voor wie is het Eid bedoeld?

Wanneer u zakelijk of privé financiële instrumenten wilt gebruiken, is ABN AMRO wettelijk verplicht u in te delen in een klantcategorie en u daarover te informeren. Bij elke categorie hoort een bepaalde bescherming die ABN AMRO bij haar dienstverlening moet geven. Er zijn drie klantcategorieën:

  • niet-professionele belegger, 
  • professionele belegger 
  • in aanmerking komende tegenpartij
De verschillen tussen deze klantcategorieën hebben onder andere te maken met uw kennisniveau, ervaring, doelen en risicobereidheid. Het Eid is bestemd voor de niet-professionele belegger. Meer informatie over PRIIPs en het Eid vindt u op de website van de Europese Commissie of de AFM.

Snel uw Eid vinden

Hieronder vindt u het Eid dat hoort bij het product van uw keuze. In de documenten staan voorbeelden met bedragen en andere gegevens, welke waarschijnlijk niet overeenkomen met uw gegevens. Wij raden u aan een beslissing te nemen op basis van alle informatie die ABN AMRO aan u verstrekt. Heeft u na het lezen van het Eid nog vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met uw contactpersoon van ABN AMRO.

Vind uw Essentiële-informatiedocument

Verfijn selectie en resultaten

Vind uw Essentiële-informatiedocument

Verfijn selectie en resultaten