Bied uw verhuurder extra zekerheid

Zakelijke huurgarantie

Met een huurgarantie biedt u uw verhuurder de zekerheid u de huurverplichtingen nakomt. Hiermee verplichten wij ons ten opzichte van uw verhuurder om:

  • het bedrag te betalen dat u aan uw verhuurder verschuldigd bent volgens de huurovereenkomst

en/of

  • de schade te vergoeden die uw verhuurder lijdt mocht er sprake zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst (zoals bij een faillissement of surseance van betaling).

Zakelijke huurgarantie afsluiten

Om een huurgarantie te regelen, heeft u een kopie van de (concept) huurovereenkomst nodig.

Bel voor vragen met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00 (lokaal tarief).

Online afsluiten