Regel online uw garantie

Standaard bankgarantie

Regel online uw garantie

 • Financiële zekerheid
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen

Garantie aanvragen

Ik heb access online of geen zakelijk internet bankieren

Ik heb zakelijk internet bankieren

Kunt u inloggen in Internet Bankieren?

Dan hoeft u minder gegevens zelf in te vullen.

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. En met onze garanties heeft u meer voordelen.

De standaard bankgarantie kunt u snel en gemakkelijk online aanvragen. Hieronder leest u wat een standaard bankgarantie is.

De standaard bankgarantie wordt opgesteld:

 • met een door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst. Deze teksten zijn door de productspecialisten en juristen met zorg opgesteld en ze worden algemeen geaccepteerd.
 • in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal
 • in de muntsoort EUR, USD of GBP
 • op naam van de aanvrager (rekeninghouder)
 • direct tegenover de begunstigde, zonder tussenkomst van een buitenlandse bank

Heeft u een bankgarantie nodig die niet aan deze voorwaarden voldoet? Maak dan gebruik van onze Maatwerk bankgarantie.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw zakenpartner een garantietekst voorschrijft welke afwijkt van de door ABN AMRO voorgeschreven standaard garantietekst.

Tip

Zo vraagt u een standaard bankgarantie aan

icoon

Stap 1 - Aanvragen Standaard bankgarantie

 • Zorg voor voldoende saldo om de bankgarantie te dekken. 
  Het bedrag van de garantie boeken we van uw rekening of brengen we in mindering op uw kredietfaciliteit.
 • Houd uw rekeningnummer en bedrijfsgegevens en de gegevens van de begunstigde bij de hand.
 • Klik op 'Direct aanvragen' en vul het formulier in.
icoon

Stap 2 - Terugsturen

 • Print de documenten.
 • Controleer en onderteken de documenten.
 • Scan de documenten en mail ze aan ons terug. 
icoon

Stap 3 - Afhandeling

 • We blokkeren het bedrag voor de dekking van de garantie op uw zakelijk rekening of brengen het in mindering van uw kredietfaciliteit.
 • We verwerken de aanvraag en versturen de originele bankgarantie volgens uw instructie.
 • We streven ernaar om de garantie de eerstvolgende werkdag te versturen.

Kenmerken

Voor wie

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren we op uw betaal- of spaarrekening. U moet daarom zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Kosten

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar ons tarievenoverzicht.

Tarieven Trade Finance (NL)

Trade Finance charges (EN)

Soorten garanties

Garantiesoorten beschikbaar als standaard bankgarantie:

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)
 • Retentiegarantie 
 • Notarisgarantie

Overige garantiesoorten

 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Douanegarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Lees meer over de soorten garanties

Verwerkingstijden van een garantieaanvraag

Een aanvraag voor een bankgarantie verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking (saldo) en ons interne goedkeuringsproces. Een standaard bankgarantie kunnen we sneller voor u verwerken dan een maatwerk bankgarantie. 

Standaard bankgarantie 
Als we uw aanvraag voor 12.00 uur ontvangen en uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan streven we ernaar om de garantie de volgende werkdag te versturen. 

Maatwerk bankgarantie 
Na ontvangst van uw aanvraag sturen we u binnen enkele werkdagen de concept garantietekst en Akte van Vrijwaring ter ondertekening. Na ontvangst van de getekende stukken verzenden we de garantie zo spoedig mogelijk.

Kenmerken

Voor wie

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren we op uw betaal- of spaarrekening. U moet daarom zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Kosten

Bij het aanvragen van een bankgarantie betaalt u opmaakkosten. Daarnaast betaalt u tijdens de looptijd garantieprovisie over het garantiebedrag. Bij extra diensten brengen wij extra kosten in rekening. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar ons tarievenoverzicht.

Tarieven Trade Finance (NL)

Trade Finance charges (EN)

Soorten garanties

Garantiesoorten beschikbaar als standaard bankgarantie:

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk/levering)
 • Retentiegarantie 
 • Notarisgarantie

Overige garantiesoorten

 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Douanegarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Lees meer over de soorten garanties

Verwerkingstijden van een garantieaanvraag

Een aanvraag voor een bankgarantie verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking (saldo) en ons interne goedkeuringsproces. Een standaard bankgarantie kunnen we sneller voor u verwerken dan een maatwerk bankgarantie. 

Standaard bankgarantie 
Als we uw aanvraag voor 12.00 uur ontvangen en uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan streven we ernaar om de garantie de volgende werkdag te versturen. 

Maatwerk bankgarantie 
Na ontvangst van uw aanvraag sturen we u binnen enkele werkdagen de concept garantietekst en Akte van Vrijwaring ter ondertekening. Na ontvangst van de getekende stukken verzenden we de garantie zo spoedig mogelijk.

Rekenvoorbeeld voor garantiekosten

Situatie
Standaard of maatwerk?: standaard bankgarantie
Opdracht via: online standaard ABN AMRO formulier
Begunstigde (tegenpartij): bevindt zich in buitenland
Garantiebedrag: EUR 20.000,-
Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 20 april 2021
Kosten
Nieuwe aanvraag: EUR 125,- eenmalig
Verzendkosten:     EUR 40,- eenmalig
Garantieprovisie*: EUR 50,- per maand
TOTAAL EUR 365,-

*Garantieprovisie is 1,50% (looptijd < 12 maanden) per jaar met een minimum van EUR 50,- per maand. Deze provisie wordt afgerekend per kalendermaand. Een deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

Bekijk voor een volledig overzicht onze tarieven .