Hoe werkt een zakelijke bankgarantie?

Een garantie is geen betaalmethode. Het biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij een financiële compensatie. Voor iedere garantie geldt: ABN AMRO stelt zich garant!

Als u een garantie laat afgeven voor uw rekening, gaat u een (financiële) verplichting tegenover ABN AMRO aan. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, blokkeren we het garantiebedrag voor opname op uw zakelijke betaal- of spaarrekening. Deze blokkade heffen we op als u van ons bericht krijgt dat de garantie is beëindigd.

Wie kan een bankgarantie aanvragen?

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet er daarom voor zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Wat is de verwerkingstijd van een garantieaanvraag?

Garantieaanvragen verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking en ons interne goedkeuringsproces. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de opdrachtbevestiging. Onderteken de opdrachtbevestiging en stuur deze terug. Na ontvangst hiervan verzenden wij de garantie zo snel mogelijk.

Uw handelspartner claimt de bankgarantie

Kunt u uw verplichting niet nakomen en claimt uw handelspartner de bankgarantie schriftelijk bij ons? Dan handelen wij namens u deze claim financieel af. Vervolgens verrekenen we het verschuldigde bedrag met u. Voorwaarde hierbij is dat de tekst van de claim voldoet aan de tekst van de garantie. We controleren niet of de claim terecht is.

De kosten van een garantie

Iedere garantie heeft een eigen tarievenstructuur. Via de Servicedesk Garanties, 010 - 402 37 00 (lokaal tarief), kunt u de exacte tarieven opvragen. Voor verschillende onderdelen hanteren wij standaardtarieven.

Tarieven Trade Finance (NL) (pdf, 43kB)
Trade Finance charges (EN) (pdf, 41kB)

Hoe kan ik op basis van mijn werkkapitaal een garantie aanvragen?

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u over voldoende werkkapitaal beschikt om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan een krediet of creditgeld zijn. Het garantiebedrag blokkeren wij totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ABN AMRO.

Wat zijn 'kosten correspondent'?

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Kan de handelspartner een garantietekst voorschrijven?

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing voorleggen aan ons. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Neem dan contact op met de Servicedesk Garanties via telefoonnummer 010 - 402 37 00 (lokaal tarief).

Wat zijn de voordelen van de Bankgarantie Dekkingsrekening?

U ontvangt rente over het saldo op de Bankgarantie Dekkingsrekening. De hoogte ervan hangt af van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Meer over de Bankgarantie Dekkingsrekening