Zakelijke bankgarantie

Zekerheid en vertrouwen

Regel online uw garantie

 • Financiële zekerheid
 • Wereldwijd mogelijk, waar uw handelspartner ook is
 • Eenvoudig online aanvragen
Direct aanvragen

Een garantie kan soms net dat concurrentievoordeel opleveren. En met onze garanties heeft u meer voordelen. 

In verband met de grote hoeveelheid aanvragen, hebben wij momenteel een langere verwerkingstijd nodig dan u van ons gewend bent. Houdt u daarom rekening met een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen bovenop de reguliere doorlooptijd. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe werkt een garantie?

Een garantie is geen betaalmethode. Het biedt de zekerheid dat een afgesproken prestatie wordt geleverd. Zo niet, dan krijgt de tegenpartij een financiële compensatie. Voor iedere bankgarantie geldt: een bank stelt zich garant.

Lees hoe een garantie werkt

Eenvoudig online uw garantie aanvragen

Houd alvast uw rekeningnummer, uw bedrijfsgegevens en de gegevens van de begunstigde bij de hand. Nadat we uw volledige aanvraag correct hebben ontvangen, blokkeren we het bedrag voor de dekking van de garantie op uw zakelijke rekening. Dit bedrag komt weer vrij zodra u bericht van ons ontvangt dat de garantie is beëindigd.
Let op: alleen op werkdagen kunnen wij uw aanvraag verwerken.

Online uw garantie wijzigen

Als opdrachtgever kunt u een garantie wijzigen. Dit kan eenvoudig online. 

De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

 • het bedrag (obligo) van de garantie
 • de looptijd van de garantie
 • de garantietekst

Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan nemen wij contact op met deze partij om toestemming te vragen

Welke risico's neemt u bij internationale transacties?

Bij internationale transacties wilt u zich zo goed mogelijk indekken tegen het risico dat uw handelspartner niet levert of betaalt. Beantwoord de vragen in de Internationale Handelswijzer en ontdek welke oplossing uw handelsrisico's het beste afdekt.

Kenmerken zakelijke bankgarantie

Wie kan een bankgarantie aanvragen?

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet daarom zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Wat zijn de kosten van een garantie?

Iedere garantie heeft een eigen tariefstructuur. Via de Servicedesk Garanties, 010 - 402 37 00 (lokaal tarief), kunt u de exacte tarieven opvragen. Voor verschillende onderdelen hanteren wij standaardtarieven.  

Wat voor soort garanties zijn er?

Garantiesoorten beschikbaar als standaard bankgarantie:

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk / levering)
 • Retentiegarantie Notarisgarantie

Overige garantiesoorten

 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Douanagarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Lees meer over de soorten garanties

Kan de handelspartner een garantietekst voorschrijven?

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00.

Hoe wijzig ik mijn garantie?

Alleen als opdrachtgever kunt u een wijziging doorgeven. Dit kan eenvoudig online.
Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan nemen wij contact op met deze partij om toestemming te vragen.

De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

 • het bedrag (obligo) van de garantie
 • de looptijd van de garantie
 • de garantietekst

Wijzigen garantie

Hoe kan ik op basis van mijn werkkapitaal een garantie aanvragen?

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. Wij blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Kenmerken zakelijke bankgarantie

Als u een zakelijke betaalrekening bij ons heeft, kunt u een zakelijke bankgarantie aanvragen. Het bedrag voor de dekking van de garantie blokkeren wij op uw betaal- of spaarrekening. U moet daarom zorgen dat u voldoende saldo heeft bij het aanvragen van de garantie.

Iedere garantie heeft een eigen tariefstructuur. Via de Servicedesk Garanties, 010 - 402 37 00 (lokaal tarief), kunt u de exacte tarieven opvragen. Voor verschillende onderdelen hanteren wij standaardtarieven.  

Garantiesoorten beschikbaar als standaard bankgarantie:

 • Huurgarantie
 • Inschrijvingsgarantie (Bid Bond)
 • Bereidverklaring onvoorwaardelijk
 • Betalingsgarantie
 • Vooruitbetalingsgarantie
 • Uitvoeringsgarantie (aangenomen werk / levering)
 • Retentiegarantie Notarisgarantie

Overige garantiesoorten

 • Bereidverklaring voorwaardelijk
 • Gegoedheidsverklaring (Letter of Good Standing)
 • Douanagarantie
 • Procesgarantie
 • Productschapgarantie
 • Ontbrekend cognossementgarantie

Lees meer over de soorten garanties

Ja, dat kan. U kunt deze ter beoordeling, goedkeuring en aanpassing aan ons voorleggen. Hiermee voorkomt u dat u contracten tekent waarin teksten van garanties zijn opgenomen, waarmee we later niet akkoord kunnen gaan.

Wilt u een garantietekst laten beoordelen? Bel dan met de Servicedesk Garanties via 010 - 402 37 00.

Alleen als opdrachtgever kunt u een wijziging doorgeven. Dit kan eenvoudig online.
Let op: betekent de wijziging een verslechtering van de positie van de andere partij? Dan nemen wij contact op met deze partij om toestemming te vragen.

De volgende onderdelen worden wel eens gewijzigd:

 • het bedrag (obligo) van de garantie
 • de looptijd van de garantie
 • de garantietekst

Wijzigen garantie

Als u een garantie aanvraagt, is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om de garantie te dekken. Dit werkkapitaal kan geld zijn dat op uw betaal- of spaarrekening staat, of een lening of faciliteit die u bij de bank heeft. Wij blokkeren het garantiebedrag totdat de garantie vervalt. Heeft u onvoldoende saldo om de garantie te dekken? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Wat is het verschil tussen een directe en indirecte garantie?

Directe garantie van ABN AMRO tegenoverde begunstigde:
ABN AMRO stelt de garantie. De begunstigde kan zo nodig het bedrag van de garantie bij ABN AMRO vorderen.

Directe garantie – Advies via een andere bank:
bij een adviesgarantie controleert de correspondentbank de authenticiteit van de garantie van ABN AMRO en adviseert deze garantie zonder enige aansprakelijkheid aan de begunstigde. 

Indirecte garantie
De garantie wordt volgens uw instructie op verzoek van ABN AMRO door een lokale correspondentbank in het buitenland gesteld. De begunstigde kan het bedrag van de garantie bij de lokale correspondentbank vorderen. 

Let op! U betaalt de kosten van de correspondentbank.
Kiest u voor de ABN AMRO standaardtekst? Dan vragen wij de lokale correspondentbank om haar standaardtekst te gebruiken.

Wat is een namensgarantie?

Bij een namensgarantie vraagt u de garantie aan namens een andere partij. De garantie wordt in deze situatie gesteld op een andere naam dan die van rekeninghouder waar het garantiebedrag wordt geblokkeerd.

Wat is de verwerkingstijd van een garantieaanvraag?

Garantieaanvragen verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking en ons interne goedkeuringsproces. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de opdrachtbevestiging die u ondertekend moet terugsturen. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzenden wij de garantie zo spoedig mogelijk.

In verband met de grote hoeveelheid aanvragen, hebben wij momenteel een langere verwerkingstijd nodig dan u van ons gewend bent. Houdt u daarom rekening met een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen bovenop de reguliere doorlooptijd. Onze excuses voor het ongemak.

Hoe beëindig ik mijn garantie?

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te hebben onder de garantie en dat ABN AMRO ontslagen is van haar verplichtingen.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze brief kunt u in de meeste gevallen gebruiken; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. Zorg ervoor dat de brief rechtsgeldig is ondertekend door alle betrokken begunstigden op eigen briefpapier en voorzien is van een bedrijfsstempel(s). De begunstigde moet het referentienummer van de garantie vermelden en de brief richten aan ABN AMRO.

Zodra de bevestiging door ABN AMRO is ontvangen, heeft de begunstigde geen rechten meer onder de garantie. Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar ABN AMRO zich aan moet houden.

Download afstandsverklaring

Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties: 010 - 402 37 00

Wanneer heft ABN AMRO de blokkering van het garantiebedrag op?

Wij heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als wij van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring

Wat zijn ‘kosten correspondent’?

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Directe garantie van ABN AMRO tegenoverde begunstigde:
ABN AMRO stelt de garantie. De begunstigde kan zo nodig het bedrag van de garantie bij ABN AMRO vorderen.

Directe garantie – Advies via een andere bank:
bij een adviesgarantie controleert de correspondentbank de authenticiteit van de garantie van ABN AMRO en adviseert deze garantie zonder enige aansprakelijkheid aan de begunstigde. 

Indirecte garantie
De garantie wordt volgens uw instructie op verzoek van ABN AMRO door een lokale correspondentbank in het buitenland gesteld. De begunstigde kan het bedrag van de garantie bij de lokale correspondentbank vorderen. 

Let op! U betaalt de kosten van de correspondentbank.
Kiest u voor de ABN AMRO standaardtekst? Dan vragen wij de lokale correspondentbank om haar standaardtekst te gebruiken.

Bij een namensgarantie vraagt u de garantie aan namens een andere partij. De garantie wordt in deze situatie gesteld op een andere naam dan die van rekeninghouder waar het garantiebedrag wordt geblokkeerd.

Garantieaanvragen verwerken we alleen op werkdagen. De verwerking is afhankelijk van een goedgekeurde garantietekst, een correcte en volledig ingestuurde aanvraag, voldoende dekking en ons interne goedkeuringsproces. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen de opdrachtbevestiging die u ondertekend moet terugsturen. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzenden wij de garantie zo spoedig mogelijk.

In verband met de grote hoeveelheid aanvragen, hebben wij momenteel een langere verwerkingstijd nodig dan u van ons gewend bent. Houdt u daarom rekening met een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen bovenop de reguliere doorlooptijd. Onze excuses voor het ongemak.

Wilt u een garantie zonder einddatum beëindigen of voordat de looptijd verstreken is? ABN AMRO heeft dan van de begunstigde een afstandsverklaring nodig. De begunstigde verklaart zo geen rechten meer te hebben onder de garantie en dat ABN AMRO ontslagen is van haar verplichtingen.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u onze standaard afstandsverklaring downloaden. Deze brief kunt u in de meeste gevallen gebruiken; raadpleeg hiervoor de voorwaarden in de garantietekst. Zorg ervoor dat de brief rechtsgeldig is ondertekend door alle betrokken begunstigden op eigen briefpapier en voorzien is van een bedrijfsstempel(s). De begunstigde moet het referentienummer van de garantie vermelden en de brief richten aan ABN AMRO.

Zodra de bevestiging door ABN AMRO is ontvangen, heeft de begunstigde geen rechten meer onder de garantie. Na de einddatum van de garantie hebben we ongeveer 10 dagen nodig om de garantie administratief af te handelen. Dit kan per land en bank verschillen omdat er richtlijnen en procedures kunnen gelden waar ABN AMRO zich aan moet houden.

Download afstandsverklaring

Heeft u vragen over het beëindigen van een garantie? Neem contact op met de Servicedesk Garanties: 010 - 402 37 00

Wij heffen de blokkering op het garantiebedrag op als:

 1. de einddatum van de garantie is verstreken, of
 2. als wij van de begunstigde een afstandsverklaring hebben ontvangen. Daarmee stopt de begunstigde een garantie zonder einddatum of beëindigt hij een garantie eerder dan de einddatum.

Download afstandsverklaring

Geeft een andere bank ('correspondent') de garantie af? En is dat op verzoek van en met contra-garantie van ABN AMRO? Dan moet u ook de commissie en kosten van deze correspondent betalen. De hoogte van de commissie en kosten zijn afhankelijk van de soort garantie, de looptijd, de lokale bank en het betreffende land.

Hulp nodig?

Bekijk het overzicht van alles wat u zelf kunt regelen. Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons bellen of appen.