Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

SEPA Incasso machtiging

U mag pas incasseren nadat uw klant een machtiging aan u heeft afgegeven. Dit kan zowel op papier als digitaal. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden. 

 

Voor de SEPA Incasso Bedrijven moeten uw debiteuren niet alleen een machtiging aan u afgeven. Zij moeten ook de gegevens van de machtiging registreren bij hun eigen bank via een (online) registratieformulier.

Machtigingen verzamelen

 
Papier en marker

Papieren machtiging

Voor de SEPA Incasso Algemeen en Bedrijven (B2B) kunt u zelf een machtigingsformulier ontwerpen. De machtiging moet een aantal vaste invulmogelijkheden en de verplichte toestemmingstekst bevatten. 

Voor de SEPA Incasso Algemeen kunt u ook gebruikmaken van standaard machtigingsformulieren, ook wel 'stoplichtkaarten' genoemd. Voorbeelden vindt u hieronder.

ABN AMRO

Digitale Incassomachtiging

Met Digitaal Incassomachtigen ontvangt u via uw website machtigingen van uw klanten. Op een veilige en rechtsgeldige manier. U kunt Digitaal Incassomachtigen volledig opnemen in uw online verkoopproces. Zo maakt u het afgeven van een digitale incassomachtiging voor uw klanten heel eenvoudig.

Om te starten met Digitaal Incassomachtigen, sluit u bij ons een SEPA Incassocontract met de mogelijkheid 'Digitaal Incassomachtigen' af. 

Of u wijzigt uw bestaande SEPA Incassocontract door 'Digitaal Incassomachtigen' toe te laten voegen.

 

SEPA Incasso Bedrijven

Bij de SEPA Incasso Bedrijven moet de geïncasseerde een machtiging ondertekenen en naar u opsturen. Bovendien moet hij de machtiging registreren bij zijn eigen bank via een (online) registratieformulier.

Let op: u kunt pas incasseren als de bank van uw debiteur de registratie heeft afgerond. 

Om het voor uw klant eenvoudig te maken, stuurt u hem zowel de machtiging als het registratieformulier. Hij kan dan beide formulieren in één keer ondertekenen en naar u terugsturen. Daarna administreert u zelf de machtiging. Het registratieformulier stuurt u door naar de bank van uw debiteur. 

Of u maakt gebruik van Digitaal Incassomachtigen. Dan vindt de registratie bij de bank van de geïncasseerde automatisch plaats.