Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Digitaal Incassomachtigen

Online machtigingen van uw klanten ontvangen

Met Digitaal Incassomachtigen ontvangt u via uw website machtigingen van uw klanten. Op een veilige en rechtsgeldige manier. Papieren machtigingen raken zo overbodig. En dat scheelt u veel administratief werk.

 

U kunt Digitaal Incassomachtigen volledig opnemen in uw online verkoopproces. Zo maakt u het afgeven van een digitale incassomachtiging voor uw klanten heel eenvoudig.

 

Hoe werkt Digitaal Incassomachtigen?

Als uw klant afrekent op uw website, kiest hij voor de optie 'Incassomachtigen via uw bank' en selecteert zijn eigen bank. Vervolgens komt hij in de vertrouwde omgeving van internetbankieren van zijn eigen bank. Daar worden automatisch alle gegevens van de machtiging getoond die u ‘onder water’ in het juiste formaat heeft aangeleverd. Uw klant kiest vervolgens voor welke rekening hij de machtiging wil afgeven. Vervolgens keurt hij de digitale incassomachtiging goed en verzendt hij deze. U ontvangt de digitale incassomachtiging vrijwel meteen nadat uw klant deze heeft verzonden.

De bank van uw klant heeft dan al gecontroleerd of uw klant bevoegd is om betalingen te doen op de rekening waarvoor hij de machtiging heeft afgegeven.

 • Maakt uw klant gebruik van de goedkeuringslijst voor incasso? Dan wordt de lijst bij het verstrekken van een digitale incassomachtiging automatisch bijgewerkt.
 • Heeft uw klant een incassoblokkade ingesteld? Dan kan de blokkade bij het verstrekken van een digitale incassomachtiging worden aangepast.
 • Maakt u gebruik van de SEPA Incasso Bedrijven? Dan vindt de registratie van de machtiging bij de bank van uw klant automatisch plaats. En ontvangt u geen afgekeurde incasso-opdrachten meer omdat de machtigingsgegevens al geregistreerd zijn.  
Ga naar www.incassomachtigen.nl om de demo te bekijken voor het afgeven van een digitale incassomachtiging.
 

Starten met Digitaal Incassomachtigen

Om te starten met Digitale incassomachtigingen, sluit u bij ons een SEPA Incassocontract met de mogelijkheid 'Digitaal Incassomachtigen' af. Of u wijzigt uw bestaande SEPA Incassocontract door 'Digitaal Incassomachtigen' toe te laten voegen. In het SEPA Incassocontract leggen we vast welke variant 'Digitaal Incassomachtigen' u gaat gebruiken. 

 

Welke variant kiest u?

Wij bieden u twee varianten Digitale incassomachtigingen. De varianten verschillen in de technische stappen die u moet nemen. Lees hieronder welke variant het beste bij u past.

Bij alle varianten krijgt u toegang tot het ABN AMRO Digitaal incassomachtigingen-dashboard. Het dashboard geeft u inzicht in de status van alle digitale machtigingsverzoeken die u heeft verzonden.

Varianten Digitaal Incassomachtigen

Wilt u de Digitale incassomachtigingen volledig integreren in uw systemen? Dan past Zelfbouw het beste bij u. U downloadt de technische specificaties. Op basis daarvan voert u zelf de benodigde technische aanpassingen uit. Houd er rekening mee dat u voor deze variant voldoende technische kennis en tijd nodig heeft. De geschatte doorlooptijd is drie maanden. Die tijd heeft u nodig voor het bouwen van de functionaliteit 'Digitaal Incassomachtigen' en het integreren daarvan in uw eigen systemen. Denk daarbij ook aan de systemen voor het aanmaken van incassobatches. De geschatte aansluittijd bij ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen is 5 tot 20 werkdagen. Dit is inclusief het uitvoeren van testen.

 • Download de technische implementatiehandleiding. Op basis van deze technische documentatie kunt u 'Digitaal Incassomachtigen' naar uw eigen voorkeur met uw website integreren. U maakt zelf de XML-berichten, u bouwt een interface met ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen en u zorgt voor de integratie met uw eigen systemen. 
 • Om Digitaal Incassomachtigingen en uw systemen eenvoudiger aan elkaar te koppelen zijn software libraries beschikbaar in .NET Framework (4.5 of hoger), .NET Core (2.2 of hoger), Java (SE 7 of hoger) en PHP (5.5 of hoger).

Het is noodzakelijk dat u:

 • Bij ieder verzoek voor een nieuwe, een te wijzigen of een in te trekken machtiging het 'kenmerk machtiging' (mandate reference) meegeeft.
 • De gegevens van de succesvol afgegeven, gewijzigde of ingetrokken Digitale Incassomachtiging vastlegt in uw machtigingsregistratiesysteem. Deze gegevens ontvangt u via een pain.012-bericht. U bent verplicht de digitale machtiging te bewaren tot 14 maanden na uitvoering van de laatste incassotransactie.
 • De digitale handtekening van uw klant (validation reference) opneemt in de incassotransactie. De validation reference staat in het pain.012-bericht. Lees er meer over in het ABN AMRO Addendum voor SEPA Incassobatches .

Een externe dienstverlener kan zorgen voor uw aansluiting op ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen. U besteedt de technische aansluiting uit aan een Mandate Service Provider (MSP) van uw keuze. In overleg met de MSP bepaalt u hoe de integratie van Digitale incassomachtigingen met uw systemen wordt geregeld.

Zorg er voor dat u: 

 • Bij ieder verzoek voor een nieuwe, een te wijzigen of een in te trekken machtiging het 'kenmerk machtiging' (mandate reference) mee kunt geven.

 • De gegevens van de succesvol afgegeven, gewijzigde of ingetrokken Digitale incassomachtiging kunt vastleggen in uw machtigingsregistratiesysteem. U ontvangt deze gegevens van de MSP.

 • De digitale handtekening van uw klant (validation reference) kunt opnemen in de incassotransactie. U ontvangt de digitale handtekening van de MSP. U bent verplicht om de digitale machtiging te bewaren tot 14 maanden na uitvoering van de laatste incassotransactie.

De geschatte aansluittijd bij ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen is 1 werkdag. De tijd die u nodig heeft voor uw eigen activiteiten en die van de MSP zijn hierin niet meegenomen. Lees er meer over in het ABN AMRO Addendum voor SEPA Incassobatches . 

We werken samen met deze Mandate Service Providers:

AcceptEmail B.V.
Alphacomm Outbound Solutions
Bluem B.V.
Buckaroo B.V.
Lodder Software B.V.
OneLinQ B.V.
PayIBAN B.V.
Postex Nederland B.V.
Stichting Studielin
Stiply B.V.
TalosLabs B.V
Twikey
Unifiedpost
Payments S.A
Vreugd Software

 

Implementatiehandleiding ABN AMRO

Meer weten over hoe u kunt starten met Digitaal Incassomachtigen? Alle stappen die u moet doorlopen vindt u in de Implementatiehandleiding ABN AMRO Digitaal Incassomachtigen.