Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw UBO-gegevens

Zorg dat al uw gegevens kloppen


UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner', oftewel 'Uiteindelijk Belanghebbende'. Dit is een persoon die eigenaar is, of zeggenschap heeft over uw bedrijf of organisatie. Het is belangrijk dat uw UBO-gegevens altijd compleet zijn en kloppen. Daarom vragen we u eens in de zoveel tijd om een UBO-verklaring aan te leveren. Waarom is dit zo belangrijk? En hoe bepaalt u wie in uw organisatie de UBO's zijn? Dat leggen we graag aan u uit.

Wie is een UBO?

UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner', oftewel 'Uiteindelijk Belanghebbende'. Dit is een persoon die een (in)direct belang heeft in een organisatie. Dat is het geval als deze persoon: 

 • voor meer dan 25% eigenaar is van de organisatie
 • meer dan 25% stemrecht heeft in de organisatie
 • feitelijke zeggenschap heeft in de organisatie (bijvoorbeeld een voormalig eigenaar die nog bij de dagelijkse gang van zaken betrokken is, of een bestuurder van een vereniging of stichting)
Voldoet niemand in uw organisatie aan een van de bovengenoemde omschrijvingen? Dan zijn alle leden van het bestuur van uw organisatie een UBO. Dit zijn de bestuurders die in de statuten staan vermeld of staan ingeschreven in de KVK. 

Lees hier meer informatie over wie in uw organisatie een UBO zou kunnen zijn.
ABN AMRO

Waarom vragen we u om een UBO-verklaring?

Alleen als we de juiste gegevens van u hebben vastgelegd, mogen we zaken met u doen. Dat staat zo in de wet. Gegevens over UBO's horen daar ook bij. Daarom vragen we u de UBO-gegevens die we van u hebben te controleren en zo nodig aan te vullen en/of te wijzigen. 

Veelgestelde vragen over de UBO-verklaring

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Een UBO is een natuurlijk persoon, die een direct of indirect belang heeft in de organisatie. Dat is het geval als deze persoon:

 • voor meer dan 25% eigenaar is van de organisatie
  Deze persoon heeft meer dan 25% van de aandelen of certificaten in bezit. Of hij of zij heeft voor meer dan 25% recht op de opbrengst of het vermogen van de organisatie.
 • meer dan 25% stemrecht heeft in de organisatie
  Behalve over stemrecht kan het hier ook gaan om de bevoegdheid om het bestuur te benoemen of te ontslaan. Maar ook om de bevoegdheid om het wijzigen van een samenwerkingsverband van een vennootschap. Deze persoon kan ook de organisatie (mede)financieren. 
 • feitelijke zeggenschap heeft in de organisatie
  Deze persoon valt niet in de hierboven genoemde groepen, maar bepaalt wel (mede) het beleid van de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld de voormalige eigenaar zijn in een familiebedrijf. Of een bestuurder van een vereniging of stichting.
Vindt u het lastig om te bepalen wie de UBO's zijn in uw organisatie? Bekijk dan de verschillende UBO voorbeelden per rechtsvorm. Of vraag uw boekhouder of accountant om advies.

Alleen als we de juiste gegevens van u hebben vastgelegd, mogen we zaken met u doen. Dat staat zo in de wet. Gegevens over UBO's horen daar ook bij. Een deel van deze gegevens mogen we overnemen van de KVK, maar dat geldt niet voor alle gegevens. Daarom vragen we u eens in de zoveel tijd om de gegevens die we van u hebben te controleren, en zo nodig aan te vullen of te wijzigen. Dit doet u door een UBO-verklaring aan te leveren. 

Het opvragen van de UBO-verklaring is een onderdeel van doorlopend klantonderzoek. Banken en andere financiële instellingen in Nederland zijn wettelijk verplicht om dit klantonderzoek te doen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina

We vragen u eens in de zoveel tijd om uw UBO-gegevens te controleren. Als het zover is, ontvangt u van ons een brief. Hierin leggen we uit welke stappen u moet nemen. Ook zetten we een bericht klaar in uw beveiligde omgeving, dus in de ABN AMRO app of in Internet Bankieren Zakelijk. Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u hierover ook een e-mail.

Heeft u geen verzoek van ons ontvangen? Dan kunt u uw UBO-verklaring nog niet aanleveren.

Bij het aanleveren van de UBO-verklaring vragen we u naar (persoons)gegevens van de UBO's. Zit uw organisatie in een holding met andere organisaties? Dan krijgt u daar ook vragen over. Informatie die bij ons bekend is, hebben we al voor u ingevuld. U hoeft deze alleen nog maar te controleren, te wijzigen en/of aan te vullen. 

Over de UBO's willen we onder andere het volgende weten:

 • geboortedatum
 • naam zoals die in het paspoort of rijbewijs staat
 • woonland

Informatie over uw UBO's vindt u in bijvoorbeeld:

 • het uittreksel uit het Handelsregister of UBO-register van KVK
 • de akte van oprichting
 • de statuten
 • het bestuursverslag

Over tussenliggende organisaties willen we het volgende weten:

 • KVK-nummer of buitenlands registratienummer
 • naam van de organisatie
 • rechtsvorm
Vindt u het lastig om te bepalen wie de UBO's zijn in uw organisatie? Bekijk dan de verschillende UBO voorbeelden per rechtsvorm. Of vraag uw boekhouder of accountant om advies.