Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Voorbeelden UBO's per rechtsvorm

 

Wilt u weten wie in uw organisatie de UBO's zijn? Dit kan per rechtsvorm verschillen. In het algemeen geldt dat een UBO (Ultimate Beneficial Owner oftewel Uiteindelijk Belanghebbende) een natuurlijk persoon is die: 

 • voor meer dan 25% eigenaar is van de organisatie
 • meer dan 25% stemrecht heeft in de organisatie
 • feitelijke zeggenschap heeft in de organisatie (bijvoorbeeld een voormalig eigenaar die nog bij de dagelijkse gang van zaken betrokken is).

Hieronder ziet u per rechtsvorm wie de UBO's kunnen zijn. 

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • aandelen heeft, waaronder gecertificeerde aandelen, bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht.
 • prioriteits-/preferente aandelen heeft op basis waarvan iemand beslissende invloed kan hebben.
 • van de eigendommen van de vennootschap geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik). 

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de vennootschap.
 • bevoegd is om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op grond van statuten.
 • pandrechthouder is.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • persoonlijke en/of historische connecties heeft met de aandeelhouder(s).
 • aansprakelijk is voor 100% van de schulden van de vennootschap.
 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt. Dit kan bijvoorbeeld ook de CEO of CFO van de moedermaatschappij zijn.

Geen UBO's?
Herkent u in uw organisatie geen personen die aan (een van) bovenstaande omschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de vennootschap een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de vennootschap of maatschap, of recht heeft op een overschot na vereffening.
 • van de eigendommen van de organisatie geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de organisatie.
 • het samenwerkingsverband van de vennootschap of maatschap kan wijzigen.
 • pandrechthouder is.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • persoonlijke en/of historische connecties heeft met de vennoten of aandeelhouder(s).
 • aansprakelijk is voor 100% van de schulden van de vennootschap of maatschap.
 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt. 
Geen UBO's?
Herkent u in uw organisatie geen personen die aan (een van) bovenstaande omschrijvingen voldoen? Dan zijn alle vennoten en maten die behoren tot het hoger leidinggevend personeel een UBO.

Bij een commanditaire vennootschap (cv) is het nodig om de stille vennoten en hun belang in kaart te brengen. Een commanditaire vennootschap heeft minimaal één stille vennoot. De stille vennoten mogen geen beheerstaken uitvoeren, en hebben in die zin dus geen zeggenschap. Toch kunnen zij wel een UBO zijn. Bij een cv is de beherend vennoot altijd een UBO op basis van zeggenschap.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de personenvennootschap, of recht heeft op een overschot na vereffening.
 • van eigendommen van de organisatie geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de organisatie.
 • het samenwerkingsverband van de commanditaire vennootschap kan wijzigen.
 • pandrechthouder is.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • persoonlijke en/of historische connecties heeft met aandeelhouder(s).
 • aansprakelijk is voor 100% van de schulden van de commanditaire vennootschap.
 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.
Geen UBO’s?
Herkent u in uw organisatie geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle beherende vennoten van de commanditaire vennootschap een UBO. 

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de stichting, of recht heeft op een overschot na vereffening.
 • van de eigendommen van de stichting geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de stichting.
 • de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op basis van statuten.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.
  De raad van toezicht bij een stichting is niet per definitie op basis van zeggenschap een UBO. Het is een orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en is over het algemeen geen UBO.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de stichting een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.

Verenigingen van eigenaars (vve) hebben geen UBO-registratieplicht vanuit de KVK. Maar banken hebben wel een onderzoeksplicht. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WwFT). Daarom moet u de UBO's aan ons doorgeven.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • een of meerdere appartementsrechten bezit waardoor deze een beslissende stem heeft in de vve.

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • Voor vereniging van eigenaars geldt over het algemeen dat de bewoners een belang hebben bij wat er wordt bijgedragen en dat hiervoor een bestuur is opgesteld dat bestaat uit bewoners. Zij worden dan ook aangemerkt als UBO.
 • Het kan zijn dat de vve wordt beheerd door een derde partij. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een vve-beheerder kan op de volgende wijze worden vastgesteld:
  • Als de vve-beheerder zelfstandig bevoegd is om de vve te vertegenwoordigen als bestuurder, dan zijn alle naar de bank handelende bestuurders van de beheerder een UBO.
  • Als uit het KVK-uittreksel niet expliciet blijkt dat de vve-beheerder zelfstandig bevoegd is om de klant te vertegenwoordigen, dan moet het bevoegde bestuur een volmachtverklaring overeenkomen met ABN AMRO waarin de vve-beheerder namens het bestuur wordt gemachtigd om de vve te vertegenwoordigen naar ABN AMRO.  

Het gaat hier om een vereniging die volledig rechtsbevoegd is. Of om een vereniging die beperkt rechtsbevoegd is, maar waar wel een onderneming aan is verbonden. (Is uw vereniging beperkt rechtsbevoegd en is er ook geen onderneming aan verbonden, dan hoeft u geen UBO op te geven.)

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de vereniging, of recht heeft op een overschot na vereffening.
 • van de eigendommen van de vereniging geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de vereniging.
 • de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op basis van statuten.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de vereniging een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon: 

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de coöperatie, of recht heeft op een overschot na vereffening.  
 • van de eigendommen van de cooperatie geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik). 

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de coöperatie.
 • de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op basis van statuten.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de coöperatie een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd.

Een UBO heeft stemrecht en/of feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • als vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder staat vermeld in het eigen statuut van het kerkgenootschap, omdat deze persoon direct of indirect invloed kan uitoefenen op de besluitvorming. 

NB: kerkgenootschappen hebben alleen op het hoogste aggregatieniveau een opgaveplicht in het UBO register. Individuele leden die onder een hoger orgaan vallen zijn daarvan vrijgesteld en hoeven dus geen bestuurders in het UBO Register in te schrijven. 

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de rederij, of recht heeft op een overschot na vereffening.
 • van de eigendommen van de organisatie geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik). 

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de organisatie.
 • het samenwerkingsverband van de rederij kan wijzigen.
 • pandrechthouder is.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • persoonlijke en/of historische connecties heeft met de aandeelhouder(s).
 • aansprakelijk is voor 100% van de schulden van de rederij.
 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de rederij een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • recht heeft op uitkering van winst of van reserves van de onderlinge waarborgmaatschappij, of recht heeft op een overschot na vereffening.  

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de organisatie.
 • de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op basis van statuten.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw organisatie als deze persoon:

 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan een van bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de onderlinge waarborgmaatschappij een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven. 

Hieronder vallen de volgende rechtsvormen:
 • Europese naamloze vennootschap (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
 • Europees economisch samenwerkingsverband (EESV)

Een UBO bezit eigendom in uw organisatie als deze persoon:

 • aandelen heeft, waaronder gecertificeerde aandelen, bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht.
 • prioriteits-/preferente aandelen heeft op basis waarvan deze persoon een beslissende invloed kan hebben.
 • van de eigendommen van de organisatie geniet, profiteert of gebruikmaakt (bijvoorbeeld vruchtgebruik).

Een UBO heeft stemrecht in uw organisatie als deze persoon:

 • een (stem)overeenkomst heeft, of op basis van een afspraak in totaal meer dan 25% zeggenschap heeft in de organisatie.
 • de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen of te ontslaan, bijvoorbeeld op basis van statuten.
 • pandrechthouder is.

Een UBO heeft feitelijke zeggenschap in uw bedrijf als deze persoon:

 • persoonlijke en/of historische connecties heeft met de aandeelhouder(s).
 • aansprakelijk is voor 100% van de schulden van de organisatie.
 • vanuit een (on)officiële positie de strategie en/of dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie bepaalt.

Geen UBO's?
Herkent u geen personen die aan (een van) bovenstaande beschrijvingen voldoen? Dan zijn alle bestuursleden van de vennootschap of het samenwerkingsverband een UBO. Dit zijn de bestuurders die vermeld staan in de statuten, of die bij KVK staan ingeschreven.