Nu de besprekingen over een Brexit-deal in aanloop naar de definitieve uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU worden geïntensiveerd, willen wij u informeren over onze voorbereiding op deze terugtrekking uit de Europese Unie in maart 2019.

ABN AMRO is goed voorbereid om u als klant te ondersteunen nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, ondanks de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving en het politieke klimaat na Brexit. Als Europese bank, met hoofdkantoor in Amsterdam, met een primaire focus op Nederland en selectieve internationale activiteiten op geselecteerde expertisegebieden, beschikt ABN AMRO over de middelen en infrastructuur om de continuïteit van haar dienstverlening in Europa en daarbuiten te waarborgen, ongeacht de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen.

Gezien de huidige opzet waarbij onze dienstverlening aan klanten in en vanuit Nederland plaatsvindt, hoeven we geen nieuwe rechtspersonen op te richten om onze bancaire activiteiten in de interne markt van de EU voort te zetten. Ongeacht de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen blijft ABN AMRO zich inzetten om mogelijke verstoringen voor u, onze klant, voor onze dienstverleningen en onze medewerkers tot een minimum te beperken. Wij zijn in staat om ons snel aan te passen indien de Brexit-onderhandelingen, die de eindfase bereiken, hiertoe noodzaken.

Wij kunnen ons voorstellen dat de huidige stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen aanleiding geeft tot tal van vragen. Met betrekking tot onze dienstverlening, hebben wij een FAQ (pdf, 100kB) opgesteld om u duidelijkheid te geven op een aantal vragen. Naarmate er meer duidelijkheid is over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen en de mogelijke impact op onze dienstverlening, zullen we onze communicatie actualiseren en u hierover informeren.

Wat zijn de gevolgen voor het SEPA betalingsverkeer bij een harde Brexit?

In maart 2019 is door de European Payments Council besloten dat in het geval van een harde Brexit het eurobetalingsverkeer tussen de EU en de UK op basis van SEPA overboekingsverkeer blijft verlopen. Voor SEPA overboekingen wijzigt er niets.
Wanneer u incassant bent en SEPA incasso-opdrachten aanlevert, moet u er rekening mee houden dat de UK in geval van een harde Brexit niet langer deel uitmaakt van Europese Economische Ruimte (EER). Voor incasso-opdrachten ten laste van een rekening in een non-EER land is niet alleen de naam van de geïncasseerde verplicht, maar ook het volledige adres van de geïncasseerde. Houd er dus rekening mee dat u deze gegevens aanlevert. ABN AMRO controleert daar niet op, maar de bank van de geïncasseerde doet dat wel en kan de incasso-opdracht afkeuren wanneer de adresgegevens van de geïncasseerde ontbreken of niet correct zijn.

Meer weten over de Brexit?

Wilt u meer weten over Brexit en over wat u kunt doen, kijk dan op www.hulpbijbrexit.nl (een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland, Rijksoverheid en de gezamenlijke banken). 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de gevolgen voor u bij ABN AMRO, kunt u uiteraard contact opnemen met uw relatiemanager.

Lees de FAQ over Brexit

Heeft u vragen over de voorbereiding van ABN AMRO op de Brexit? De FAQ geven antwoord op vragen over de voortgang van de Brexit-onderhandelingen en de mogelijke impact op onze dienstverlening.

Download de FAQ