Naar de navigatie Naar de inhoud

De kinderen naar de opvang

Zzp'ers hebben ook recht op kinderopvangtoeslag. Net als iemand in loondienst, krijgt u van de overheid een bijdrage voor kinderopvang. In dit artikel leest u op hoeveel toeslag u recht heeft en hoe u het kunt aanvragen.

Kinderopvangtoeslag is een van de regelingen voor inkomensondersteuning van ouders. De andere 3 regelingen zijn: de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de combinatiekorting. Gaat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang, dan kunt u toeslag krijgen voor het aantal uur dat u in uw bedrijf steekt. Uw netto kosten voor kinderopvang zijn daardoor een stuk lager. Zodra uw kind naar de middelbare school gaat, vervalt de kinderopvangtoeslag.

Urencriterium

Om van fiscale voordelen voor zzp'ers te profiteren, moet u voldoen aan het urencriterium. Daarvoor moet u het aantal gewerkte uren aannemelijk maken in een urenadministratie. Dit geldt ook voor kinderopvangtoeslag. Het gaat bijvoorbeeld om de uren die u:

  • in rekening brengt bij klanten;
  • besteedt aan uw bedrijfsadministratie;
  • maakt in het kader van acquisitie;
  • nodig heeft om offertes te maken;
  • gebruikt om uw website bij te houden;
  • besteedt aan het volgen van cursussen of trainingen voor uw bedrijf. 

Let op: reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen. Reistijd naar uw klanten mag u wel meetellen. Bij een wisselend aantal werkuren, rekent u het gemiddeld aantal uren in een jaar.

Ziek of zwanger

Bent u ziek, reken dan een gemiddeld aantal gewerkte uren mee voor de kinderopvangtoeslag. Tijdens een zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren gedurende 16 weken toch mee als gewerkte uren aan uw bedrijf.

Hoeveel kinderopvangtoeslag

Per kind ontvangt u maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Wilt u weten voor hoeveel uur u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen? De Belastingdienst heeft een handige rekenhulp waarmee u een proefberekening kunt maken. Bij kinderdagverblijven heeft u recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Een voorbeeld: u werkt 8 uur per dag, dan mag u die dag 11 uur opvang opgeven bij de Belastingdienst. Gaat uw kind naar een buitenschoolse opvang (BSO), dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor 70% van de gewerkte uren.

Het maximumuurtarief

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief en is afhankelijk van het soort opvang. Dit tarief verandert elk jaar. In 2018 is dat voor een kinderdagverblijf € 7,45 en voor de BSO € 6,95. Gaat uw kind naar een gastouder dan is het maximumuurtarief voor zowel dagopvang als BSO in 2018 € 5,91. De kinderopvangtoeslag kunt u op uw eigen rekening laten storten, maar ook rechtstreeks op de rekening van de kinderopvang of het gastouderbureau.

Inkomensafhankelijk en toetsingsinkomen

Kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming. De samenstelling van uw huishouden en uw gezamenlijke gezinsinkomen (toetsingsinkomen) tellen hierbij mee. Het toetsingsinkomen is gelijk aan het fiscale verzamelinkomen uit uw aangifte inkomstenbelasting. Aan de hand van het toetsingsinkomen wordt bepaald of en hoeveel recht u heeft op kinderopvangtoeslag. Heeft u een fiscale partner dan geldt het gezamenlijke verzamelinkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger het recht op toeslagen.

Toeslag aanvragen of wijzigen

Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen op www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Wijzigingen in bijvoorbeeld het aantal uur kinderopvang geeft u ook direct door op www.toeslagen.nl.

Tip: lees voor een praktijkvoorbeeld het verhaal van zzp'er Nancy Zonneveld.

Stel uw vraag via WhatsApp

Binnen 15 minuten antwoord

Zakelijk contact via Whatsapp

We beantwoorden uw vragen graag zo snel mogelijk. Daarom zijn we ook via WhatsApp bereikbaar. Doordeweeks van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot half 6. U krijgt binnen 15 minuten antwoord.

Hulp bij Internet Bankieren